Työyhteisön kehittäjät luokassa Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Opintopolkui

Humak on kehittänyt uuden yhteisöpedagogi (AMK) monimuotokoulutuksen, joka keskittyy työyhteisön kehittämistaitoihin. Koulutus ja sen sisällöt on kehitetty läheisessä yhteistyössä eri työmarkkinaosapuolten kanssa.

Koulutuksen sisällöillä pyritään vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Työtä tehdään yhä enemmän epätyypillisissä työsuhteissa ja moniammatillisissa verkostoissa. Se vaatii uudenlaista työn johtamista ja HR-taitoja, joita koulutuksessa opetetaan.

Työn ohella opiskeltavan koulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään Humakin Helsingin TKI-keskuksessa Pohjois-Haagassa. Lisätietoja Työyhteisön kehittäjä -koulutuksesta ja hakukelpoisuuksista (hakemiseen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus henkilöstö ja HR-tehtävistä) löytyy Opintopolku-palvelusta. Siellä voit merkitä koulutuksen suosikkeihisi.

”Varaslähtö” Humakin avoimessa amk:ssa – opiskelijoiden kokemuksia

Uuteen koulutukseen on voinut saada varaslähdön marraskuun alusta saakka. Tällöin alkoi 30 opintopisteen kokonaisuus Humakin avoimessa amk:ssa. Mikäli avoimessa opiskelevat päättäisivät hakea uuteen yhteisöpedagogi (AMK) tutkintoon, luetaan nyt suoritetut opintojaksot hyväksi tulevaan tutkintoon.

Koulutuksessa opiskeltavia sisältöjä ovat mm. erilaiset työsuhteisiin liittyvät asiat kuten esimerkiksi yhteistoimintamenettely ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

—Vaikka aluksi hieman epäilin sitä, miten Humanistinen ammattikorkeakoulu voisi tarjota näitä ”kovia” HR-sisältöjä, niin se mitä olen tänään kuullut vaimensi kaikki epäilykseni, totesi projektikoordinaattori Aimo Walamies  ensimmäisen lähipäivän lopussa.

—Nyt on niin hyvät sisällöt –  ne osuvat sekä oman työni tarpeisiin että tulevaisuuden haaveisiini, totesi Suomen Nuorisoseurat ry:n Leipää ja kulttuuria -hankkeessa Jyväskylässä projektikoordinaattorina toimiva Walamies.

Koulutus vahvistaa henkilöstöjohtamista ja päivittää tietoa HR-asioista

Yrittäjä-osakas Hanna Halme toivoo uuden koulutuksen vahvistavan kokonaisnäkemystä henkilöstöjohtamisesta, tuovan varmuutta ja viimeisintä tietoa sekä lisäävän hänen osaamisensa markkina-arvoa työmarkkinoilla.

Hannalla on kokemusta HR-tehtävistä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Humakin uusi koulutus tarjoaa Hannan etsimiä uusia virikkeitä ja mahdollisuuden opiskella työn ohella.

TYKE opiskelijat Hanna Halme ja Aimo Walamies
Hanna Halme ja Aimo Walamies haluavat kehittää itseään työyhteisön kehittämisen asiantuntijuudessa

Työmarkkinaosapuolet mukana koulutuksen kehittämisessä

Koulutusta suunnittelemassa olleen ohjausryhmän jäsen Milma Arola Sitrasta toteaa:

—Uskon, että tämän kaltaista työelämän kehittämiseen liittyvää osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi työtä tehdään enenevässä määriin erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä, joiden luotsaamiseen ja joissa toimimiseen koulutus antaa eväitä. Samoin työelämän pelisääntöjen ja toimintamallien syvällinen ymmärrys auttaa kehittämään ja uudistamaan työelämää paitsi organisaatioiden myös yhteiskunnan tasolla.

Arola kiittää koulutuksen ainutlaatuista kehitystyötä, joka toteutettiin läheisessä yhteistyössä alan ammattilaisten ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Arolan mukaan ohjausryhmässä yhdistyi moniäänisesti erilaisten työelämän tuntijoiden ajatukset, mikä on hyvin tärkeää tällaisen tutkinnon rakentamisessa

—Erityistä ja uutta työyhteisön kehittäjä -koulutuksessa on varmastikin se, että siinä syvennytään ja perehdytään laaja-alaisesti työyhteisöjen ja työelämän kehittämisen kenttään. Vastaavaa kokonaisuutta ei ole aiemmin ollut. Suosittelen  koulutusta niille, joita kiinnostaa työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja jotka haluavat syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan siinä, Arola jatkaa.

Kenelle? Täydennyskoulutus HR-ammattilaisille ja muulle pk-yritysten henkilöstölle

Työyhteisöissä on tarve kehittäjille, jotka osaavat ja ymmärtävät kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tarpeet ja sitä tukevan henkilöstöjohtamisen vaatimukset ja kykenevät tukemaan työyhteisöjen johtoa organisaation menestyksen rakentamisessa.

Työyhteisön kehittäjä on laaja-alainen asiantuntijakoulutus, joka soveltuu täydennyskoulu­tukseksi niin työelämässä toimiville HR-ammat­tilaisille kuin muullekin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimivalle henkilöstölle.

—Muutoksen hallinta ja organisaatioiden toimintakulttuurin, henkilöstön osaamisen ja tuottavuuden kehittäminen vaativat uutta ammattitaitoa, jossa keskiössä on hyvän HR perusosaamisen lisäksi kyky vuorovaikutuksen, luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen, perustelee Humakin rehtori Tapio Huttula koulutustarvetta.

Monimuoto-opetus soveltuu työn ohessa opiskeluun

Koulutukseen voi hakea Keväänm 2017 yhteishaussa, joka jatkuu 5.4. saakka. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. työsuhdeasiat, yhteistoiminta, muuttuva työelämä ja uudet työn muodot, monimuotoisuus työyhteisössä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Opintojaksojen sisällöt ja oppimistavoitteet on kehitetty läheisessä yhteis­työssä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Monimuoto-opinnot soveltuvat työn ohessa suoritettaviksi. Niihin sisältyy lähiopetusta, verk­ko-opetusta sekä itsenäisesti ja pienryhmissä suoritettavia tehtäviä. Koulutusta tullaan tarjoamaan myös Humakin avoimessa amk:ssa 1.8.2017 alkaen.

Lähiopetusta on 3-5 päivänä kuukaudessa. Alla olevaa kuvaa klikkaamalla pääset suoraan Opintopolku-palveluun ja voit lukea lisää koulutuksesta ja hakea siihen/merkitä muistilistalle.

Avoin AMK voi tarjota väylän AMK-tutkintoon

Ellet voi hakea Helsingissä järjestettävään koulutukseen yhteishaussa, niin koulutuksesta voi suorittaa osia Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa syksystä 2018 alkaen.

Lisätietoja

Yliopettaja Reijo Viitanen
reijo.viitanen@humak.fi
puh 020 7621 265

Kuva sivulla ylhäällä: Lehtori Leena Nurminen ja yliopettaja Reijo Viitanen käyvät läpi koulutuskokonaisuutta.