Työyhteisön kehittäjät luokassa Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Opintopolku

Opinnoissa keskitytään työyhteisön kehittämistaitoihin. Työelämäosapuolten kanssa yhteistyössä – kehittämisessä on ollut mukana ammattiliittoja, työnantajien edustajia ja Sitran asiantuntijoita – kehitetyllä koulutuksella vastataan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Tarve on pystytty huomioimaan hyvin, sillä kahdessa ensimmäisessä yhteishaussa koulutus oli Humakin suosituimpia hakukohteita. Lähiopetus pidetään Helsingissä ja kokoontumisia on noin 3-5 kertaa kuukaudessa.

Työ muuttuu ja sen johtamiseen tarvitaan uudenlaisia henkilöstötaitoja

Työtä tehdään yhä enemmän epätyypillisissä työsuhteissa ja moniammatillisissa verkostoissa. Se vaatii uudenlaista työn johtamista ja HR-taitoja. Koulutuksen opiskeltavia sisältöjä ovat mm. erilaiset työsuhteisiin liittyvät asiat kuten yhteistoimintamenettely, työhyvinvoinnin kehittäminen ja työyhteisöjen johtaminen.

—Vaikka aluksi hieman epäilin sitä, miten Humanistinen ammattikorkeakoulu voisi tarjota näitä ”kovia” HR-sisältöjä, niin opinnot ovat vaimentaneet kaikki epäilykseni, kertoo koulutukseen osallistunut projektikoordinaattori Aimo Walamies.

—Nyt on niin hyvät sisällöt –  ne osuvat sekä oman työni tarpeisiin että tulevaisuuden haaveisiini, totesi Suomen Nuorisoseurat ry:n Leipää ja kulttuuria -hankkeessa Jyväskylässä projektikoordinaattorina toimiva Walamies.

Työelämän pelisäännöt ja työhyvinvointi tutuksi

Työyhteisön kehittäjät sijoittuvat työyhteisöjen ohjaus-, koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin työelämän eri toimintasektoreille. Koulutus antaa perusvalmiudet toimia yrittäjinä esimerkiksi henkilöstöalan tehtävissä. Moni henkilöstöalan konsultti onkin valinnut työyhteisön kehittäjäkoulutuksen täydennyskoulutuksekseen.

Koulutuksen sisällöllisinä painopisteinä ovat työelämän pelisäännöt ja toimivat käytännöt sekä osallisuuden ja sujuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys työyhteisön toiminnassa. Työhyvinvointia tarkastellaan ja kehitetään keskeisenä työyhteisön menestystekijänä.

Koulutus vahvistaa henkilöstöjohtamista ja päivittää tietoa HR-asioista

Yrittäjä-osakas Hanna Halme uskoo koulutuksen vahvistavan kokonaisnäkemystä henkilöstöjohtamisesta, tuovan varmuutta ja viimeisintä tietoa sekä lisäävän hänen osaamisensa markkina-arvoa työmarkkinoilla.

Hannalla on kokemusta HR-tehtävistä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Humakin uusi koulutus tarjoaa Hannan etsimiä uusia virikkeitä ja mahdollisuuden opiskella työn ohella.

TYKE opiskelijat Hanna Halme ja Aimo Walamies
Hanna Halme ja Aimo Walamies haluavat kehittää itseään työyhteisön kehittämisen asiantuntijuudessa

Työmarkkinaosapuolet mukana koulutuksen kehittämisessä

Koulutusta tarjotaan elokuun alusta myös Humakin avoimen verkkokaupassa niin väyläopintoina kuin täydennyskoulutukseksi soveltuvissa opintokokonaisuuksissa.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Reijo Viitanen
reijo.viitanen@humak.fi
puh 020 7621 265

Kuva sivulla ylhäällä: Lehtori Leena Nurminen ja yliopettaja Reijo Viitanen käyvät läpi koulutuskokonaisuutta.