Yhteisöpedagogi Oulu Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

TYKE I TYKE II

Suosittuja työyhteisön kehittäjä –opintoja on nyt mahdollisuus suorittaa Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa myös täydennyskoulutuspaketteina. Työyhteisön kehittäjä täydennyskoulutus I ja II on tarkoitettu niille, joilla on jo olemassa oleva korkeakoulututkinto ja joille toisen korkeakoulututkinnon (yhteisöpedagogi AMK) opiskelu ei ole ajankohtaista. Voit ilmoittautua koulutuksiin Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa artikkelin oheen liitetyistä linkeistä.

Täydennyskoulutus tarjoaa kaksi laajaa 30 opintopisteen kokonaisuutta, joista toinen keskittyy työsuhdeasioihin ja toinen hyvään henkilöstöjohtamiseen ja työnantajakuvan rakentamiseen. Työyhteisöissä on tarve kehittäjille, jotka osaavat ja ymmärtävät kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tarpeet ja sitä tukevan henkilöstöjohtamisen vaatimukset ja kykenevät tulemaan organisaation johtoa menestyksen rakentamisessa.

Koulutus soveltuu työelämässä toimiville henkilöstöalan ammattilaisille ja työsuhdeasioista kiinnostuneille. Koulutuksen lähipäivät toteutetaan integroituna tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden kanssa. Lähipäivien välillä monimuotototeutukseen osallistuvat tekevät verkossa koulutukseen liittyviä tehtäviä.

Koulutuksen sisällöt on kehitetty yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa

-”Työelämän kehittämiseen liittyvää osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Työtä tehdään enenevässä määriin erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä, joiden luotsaamiseen ja joissa toimimiseen koulutus antaa eväitä. Samoin työelämän pelisääntöjen ja toimintamallien syvällinen ymmärrys auttaa kehittämään ja uudistamaan työelämää paitsi organisaatioiden myös yhteiskunnan tasolla”, kuvaa koulutusta sitä Sitrasta kehittämässä mukana ollut Milma Arola.

Koulutus ja sen sisällöt on kehitetty läheisessä yhteistyössä eri työmarkkinaosapuolten kanssa. Koulutuksen sisällöillä pyritään vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Työtä tehdään yhä enemmän epätyypillisissä työsuhteissa ja moniammatillisissa verkostoissa. Se vaatii uudenlaista työn johtamista ja HR-taitoja, joita koulutuksessa opetetaan.

Työyhteisön kehittäjä -täydennyskoulutus: kaksi kokonaisuutta

Täydennyskoulutukseen ilmoittaudutaan Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa osoitteessa https://kauppa.humak.fi. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoimen amk:n opinnot ovat kaikille avoimia aikaisemmasta koulutuksesta tai iästä riippumatta.

Täydennyskoulutus I koostuu seuraavista opintojaksoista. Opin­to­jak­so­jen al­la on mai­nit­tu kou­lu­tuk­sen lä­hio­pe­tus­päi­vät.

 • Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä (5 op)
  • ti 28.8.2018, ti 18.9.2018 ja ti 11.12.2018
 • Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot (5 op)
  • ke 19.9.2018, ma 5.11.2018 ja ti 11.12.2018
 • Yhteistoiminta (5 op)
  • ma 8.10.2018, ti 6.11.2018 ja ma 10.12.2018
 • Osallisuus työyhteisöissä (5 op)
  • ti 22.1.2019 webinaari ja ke 3.4.2019
 • Työsuhdeasiat (5 op)
  • ma 7.1.2019, ti 12.2.2018 ja ma 11.3.2018
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (5 op)
  • ti 12.3.2019

Työyhteisön kehittäjä -täydennyskoulutus II -kokonaisuus koos­tuu seu­raa­vis­ta 30 op:n laajuisista moduuleista. Koulutus sisältää lä­hio­pe­tus­ta, jot­ka kerrottu opintojakson yhteydessä.

 • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen (10 op)
  • 9.10.2018 ja ke 7.11.2018
 • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen (10 op)
  • ma 11.3.2019, ma 6.5.2019, ma 20.5.2019
 • Työterveys ja työhyvinvointi (10 op)
  • ma 7.1.2019, 12.2.2019 , ti 2.4.2019 ja ti 21.5.2019

Myös väyläopintoihin ilmoittautuminen on käynnissä

Työyhteisön kehittäjäopintoja voi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa myös väyläopintoina. Väyläopinnot, joiden laajuus on 60 opintopistettä, suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkintoon johtavaan koulutukseen Humakin erillishaussa. Erillishakuja järjestetään kahdesti vuodessa toukokuussa sekä loka-/marraskuussa.

Mikäli olet kiinnostunut väyläopinnoista, toimi pian. Avoimen väylässä on tarjolla enää seitsemän paikkaa tätä kirjoitettaessa. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue aikaisemmin ilmestyneitä uutisiamme työyhteisön kehittäjäkoulutuksesta:

Työyhteisöjen kehittäjät koolla

Uutuus: Työyhteisön kehittäjä -yhteisöpedagogikoulutus Helsingissä