Avaamme poikkeuksellisesti jo heinäkuun alussa ilmoittautumisen työyhteisön kehittäjän (TYKE) opintokokonaisuuksiin. Pyrimme näin mahdollistamaan erityisesti HR- ja työyhteisönkehittämistehtäviä hoitaville aikaa reagoida opintojen aloittamiseen.

Kaksi opintokokonaisuutta antaa kokonaisvaltaiset tiedot

TYKE 1 ja TYKE 2 opintokokonaisuuspaketit ovat suunniteltu täydentämään toisiaan. Toisen suorittaminen ei ole kuitenkaan edellytys, jos valitset paketeista vain yhden.

Voit oman harkintasi, tarpeittesi ja mahdollisuuksiesi mukaan suorittaa kummatkin 30 op paketit tai vain toisen niistä. Voit ilmoittautua opintoihin niin kauan kuin paikkoja riittää ja/tai ilmoittautumisaikaa on jäljellä.

Opinnot si­säl­tävät lä­hio­pe­tus­ta, itsenäisiä tehtäviä ja verkon välityksellä suoritettavia opintoja. Lähiopetus to­teu­te­taan in­teg­roi­tu­na yh­des­sä YP-TY­KE -tut­kin­to­ta­voit­tei­sen kou­lu­tuk­sen kans­sa opintokuvauksessa kerrottuina päivinä.

Huomaathan, että opinnot ovat korkeakouluopintoja ja niistä saa todistuksen.

Työyh­tei­sön ke­hit­tä­mi­nen ja muut­tu­va työe­lä­mä 30 op -osaa­mis­ko­ko­nai­suus I

Opin­to­ko­ko­nai­suus koos­tuu kuu­des­ta vii­den opin­to­pis­teen laa­jui­ses­ta opin­to­jak­sos­ta.

  • Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op
  • Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op
  • Yhteistoiminta 5 op
  • Valmentava työote 5 op (verkko-toteutus)
  • Työsuhdeasiat 5 op
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.8.2019. Pääset tarkistamaan verkkokaupasta jäljellä olevien paikkojan määrän.

Ensimmäinen lähiopetuspäivä on 27.8.2019 Humakin Helsingin TKI-keskus (Ilkka) Haagassa. Opinnot jatkuvat 31.5.2020 asti.

Opintokokonaisuuden hinta on 300 euroa.

Ilmoittaudu TYKE 1 -opintoihin tästä

HR-toi­min­ta: hy­vä hal­lin­noin­ti ja työ­hy­vin­voin­ti 30 op -osaa­mis­ko­ko­nai­suus II

Opin­to­ko­ko­nai­suus koos­tuu kol­mes­ta kym­me­nen opin­to­pis­teen laa­jui­ses­ta opin­to­jak­sos­ta.

  • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op
  • Työterveys ja työhyvinvointi 10 op
  • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.9.2019. Pääset tarkistamaan verkkokaupasta jäljellä olevien paikkojan määrän.

Ensimmäinen lähiopetuspäivä on 24.9.2019 Humakin Helsingin TKI-keskus (Ilkka) Haagassa. Opinnot jatkuvat 31.5.2020 asti.

Opintokokonaisuuden hinta on 300 euroa.

Ilmoittaudu TYKE 2 -opintoihin tästä

Opintojen hinnoittelu

Yhden opintokokonaisuuden (30 op) hinta on 300 euroa. Mikäli olet Humakin alumni, eläkeläinen tai työtön, myönnämme opintomaksusta 50 % alennuksen.

Tutustu ja ilmoittaudu opintoihin

 

Klikkaa linkistä avoimen AMK:n verkkokauppaan.