Työyhteisön kehittämisen osaamista työn ohessa avoimen AMK:n opinnoilla

Tietokone, miehen kädet ja tietokone pöydällä avoimessa tilassa.

Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella suositun Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen opintoja. Useista opintojaksoista koostuvilla osaamiskokonaisuuksilla voit täydentää osaamistasi mm. HR-toiminnasta, työhyvinvoinnista, johtamisesta ja työyhteisön viestinnästä. Avasimme avoimen AMK:n tarjontaan myös uusia opintojaksoja keväälle 2021.

Keskiössä tuottavan ja hyvinvoivan organisaation menestystekijät

Työyhteisön kehittäjä -opinnoissa keskitytään tuottavan ja hyvinvoivan organisaation menestystekijöihin. Hyvän yhteistoiminnan ja luottamuksen rakentaminen, toimivan vuorovaikutus ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ovat tämän päivän henkilöstöjohtamisen kulmakiviä.

Työyhteisön kehittäjä ymmärtää työelämän muutosten vaikutuksen yritys- ja organisaatiotasolle ja osaa etsiä ongelmiin ratkaisuja yhteistoiminnassa henkilöstön ja johdon kanssa. Yhteisöllinen oppiminen ja yhteiskehittäminen ovat mukana myös opintojen toteutustavoissa.

Opinnot on tarkoitettu työelämässä mukana oleville aktiivisille toimijoille. Opiskelijaryhmän tuki ja ryhmässä jaettu asiantuntijuus avaavat uusia näkymiä ja mahdollisuuksia omalla työpaikalla tapahtuvalle kehittämistyölle. Opintojaksoilla annettuja tehtäviä voi suorittaa osana omaa työtä tai yrityksen toimintaa.

Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen opinnoissa, saat monipuoliset opiskelutavat, yhteisöllistä oppimista tukevan opiskelijaryhmän, konkreettisia välineitä työhösi sekä oppimistehtäviä, joissa pääset kehittämään omaa työtäsi ja työpaikkaasi. Opiskelijoiden valmentajina toimii joukko rautaisia ammattilaisia yritys-, työyhteisön kehittäjä- ja korkeakoulumaailmasta.

TYKE on Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto, joka painottuu työyhteisön kehittämiseen. Tutkinnon osia voi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa kursseina, väyläopintoina ja opintokokonaisuuksina. Bannerista klikkaamalla pääsee tutkinnon verkkosivuille.

Valitse osaamiskokonaisuuksista ja opintojaksoista tarpeisiisi sopivat opinnot

Lukuvuonna 2020–2021 tarjolla on vielä kaksi Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen osaamiskokonaisuutta sekä yksittäisiä opintojaksoja.

HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 op -osaamiskokonaisuudessa keskitytään HR-toiminnan operatiiviseen rooliin organisaatiossa ja perehdytään monipuolisesti keskeisiin HR-toimintoihin. Sisällöllisinä painopisteinä ovat toiminnan eettisyys, hyvän hallinnoinnin periaatteet ja toimintatavat, suorituksen johtaminen sekä työhyvinvoinnin kehittämisen keskeinen merkitys organisaation toiminnassa. Lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa työhyvinvointikortin ja osaamiskokonaisuuteen liittyviä tehtäviä voi kytkeä osaksi oman työn tai oman yrityksen toiminnan kehittämistä. Osaamiskokonaisuuteen ilmoittautuminen päättyy 17.9.2020, joten vielä ehdit mukaan.

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuudessa paneudutaan toimivaan työyhteisöviestintään ja työyhteisön rakentamiseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi perehdytään yleisiin työyhteisötaitoihin, johtamiseen ja osallistaviin toimintatapoihin.  Luvassa on vuorovaikutteista lähi- ja verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmän reflektointia sekä tehtäviä yksin ja ryhmissä sekä työtäsi tukevaa kirjallisuutta. Osaamiskokonaisuus toteutetaan kevätlukukaudella 2021.

Kevätlukukaudelle 2021 avasimme tarjontaan myös uusia opintojaksoja. Viiden opintopisteen laajuisilla opintojaksoilla voit täydentää osaamistasi yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, yhteistoiminnasta sekä työsuhdeasioista.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen

Katso koko avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonta verkkokaupassamme.

Humak tarjoaa mahdollisuuden työttömille ja lomautetuille opiskella Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ilmaiseksi. Maksuttomuus koskee 31.12.2020 mennessä Humakin avoimen ammattikorkeakoulun verkkokaupassa tehtyjä ilmoittautumisia.

Teksti: Hilla Mäkelä.
Kuvituskuva: xps-4TBSG2Oqu0Q-unsplash.

Uutuutena opintoja kielellisestä saavutettavuudesta suomeksi ja englanniksi

Kohti uusia tietoja ja taitoja – UKK ja vinkkejä ilmoittautumiseen