Tiesitkö, että Suomessa on vakavasti uhanalainen kieli, jonka on arvioitu katoavan, ellei toimenpiteisiin sen pelastamiseksi ryhdytä nopeasti?

Humak aloittaa suomenruotsalaisen viittomakielen koulutushankkeen

Suomessa käytetään kahta kansallista viittomakieltä: suomalaista ja suomenruotsalaista. Suomenruotsalainen viittomakieli on Unescon kriteerien mukaan vakavasti uhanalainen. On arvioitu että ilman nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä kieli tulee katoamaan 10 vuoden sisällä. Kielenkäyttäjiä on maassamme arvioitu olevan noin 300, joista 90 kuuroja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Humanistiselle ammattikorkeakoululle 250 000 € suomenruotsalaisen viittomakielen koulutushanketta varten. Hankkeen tavoitteena on hankkia informaatiota suomenruotsalaisen viittomakielen asiantuntijaohjaajakoulutuksen sekä tulkkikoulutuksen aloittamiseen. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun asti.

Tulkeista on ollut pula jo pitkään

Humakin tulkkausalan johtaja Eeva Salmi on iloinen OKM:n päätöksestä.

– Suomenruotsalaisen viittomakielen taitavista tulkeista on ollut pula jo pitkään. Tulkkikoulutuksen aloittaminen on kuitenkin ollut mahdotonta, koska meillä ei ole ollut riittävästi tietoa, opetusmateriaalia saatikka kouluttajia. Hankkeen avulla saamme välttämättömimmät perusasiat kuntoon.

Kouluttajien koulutusta ja opetusmateriaalia

Hankkeessa kootaan suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjien verkosto kouluttajatarpeita silmällä pitäen ja tehdään karkeat kuvaukset suomenruotsalaisen viittomakielen rakennepiirteistä ja leksikosta. Lisäksi laaditaan opetussuunnitelma kouluttajakoulutukselle, tuotetaan opetusmateriaalia sekä luodaan oppimisympäristö koulutukselle.

Tärkeä kieltä elvyttävä hanke

Finlandsvenska teckenspråkiga rf:n puheenjohtaja Magdalena Kintopf-Huuhka pitää hanketta erittäin merkittävänä. – Hanke on ensimmäinen valtiorahoitteinen toimenpide suomenruotsalaisen viittomakielen elvyttämiseksi. Tavoitteena on myös tukea kielenkäyttäjien identiteettiä, kulttuuri- ja kielitietoisuutta. Tämä hanke ei kuitenkaan riitä, vaan kielen elvyttämiseksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä.

Humak on viittomakieli- ja tulkkausalan suurin kouluttaja ja kehittäjä Suomessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kuurojen Liitto ry:n, Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n ja Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen kanssa.

Lisätiedot:

Mikko Äärynen
TKI-päällikkö
mikko.aarynen@humak.fi
p.+0207 621 206