Korkeakoulut ilmaisevat tukensa Ukrainalle. Tärkeää, että korkeakouluyhteisöjen työrauha säilyy

Humak seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä Ukrainassa ja arvioi niiden vaikutusta korkeakoulun toimintaan. Teemme työtä yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Sodalla ei ole suoria vaikutuksia Humakin normaaliin toimintaan ja tarjoamme  opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme opiskelu- ja työrauhan.

Ammattikorkeakoulut ilmaisevat tukensa Ukrainalle

Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kautta ilmaisseet tukensa Ukrainalle ja sen korkeakouluyhteisölle. Arene tuomitsee Venäjän sotatoimet ja kansainvälisen oikeuden rikkomukset Ukrainassa.

Arene pitää tärkeänä, että korkeakouluyhteisöjen työrauha säilyy kansainvälisestä tilanteesta huolimatta. Ammattikorkeakoulut vahvistavat työ- ja opiskelurauhaa esimerkiksi tarjoamalla tukea opiskelijoille ja henkilöstölle.

– Käynnissä oleva Venäjän hyökkäys Ukrainaan koskettaa syvästi kaikkia ja luo turvattomuutta myös suomalaisessa korkeakouluyhteisössä. Yksittäisten henkilöiden syyttäminen tilanteesta kansallisuuden tai syntyperän vuoksi on ehdottoman tuomittavaa, toteaa Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.

Suomessa on useita ukrainalaisia opiskelijoita, mutta Ukrainassa ei tiettävästi ole suomalaisia ammattikorkeakouluopiskelijoita. Venäjällä oleville opiskelijoille on tiedotettu tilanteesta.

Humakilaisille tarjottavasta tuesta viestitään sisäisesti

Humak viestii opiskelijoille sekä henkilöstölle tilanteen etenemisestä ja mahdollisista vaikutuksista korkeakoulun toimintaan. Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjottavasta tuesta viestitään sisäisillä viestintäkanavilla.

Kaksi rauhankyyhkystä sekä Arenen ja Humakin logot.