Turun nuorisoasiainkeskuksen leirikeskus Sauvossa kuhisee elämää. Paikalla ei kuitenkaan tällä kertaa parveile nuorisoleirille kokoontunut nuorisojoukko, vaan iso liuta heitä kasvattavia ammattilaisia. Ahtelan leirikeskuksessa järjestettävä ulkona oppimisen tapahtuma  yhdistää ensimmäistä kertaa vuosittaiset Ympäristökasvapäivät, Seikkailukasvatuspäivät, Mitt i Naturen -tapahtuman sekä Kasvatus Metsässä -foorumin yhdeksi kansainväliseksi suurtapahtumaksi. Ulos-ut-Out! on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa.

—”Aloitimme tapahtuman suunnittelun vuonna 2016, kun halusimme itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi tuoda kaikki ulkona oppimisen asiantuntijat yhteen tapahtumaan. Tapahtuma osoittautui suosituksi, kaikki sen 500 osallistujapaikkaa varattiin loppuun”, kertoo tapahtumajärjestelyistä vastannut Elina Heikkilä. Heikkilä toimii Kota lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n toiminnanjohtajana ja on Suomen seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmän puheenjohtana.

“Ulos-ut-Out! järjestettiin, koska halutaan tukea kasvattajia viemään lapsia ja nuoria ulos oppimaan”

Ulos-Ut-Out! tapahtuma on suunnattu opettajille, kasvattajille, pedagogeille, ohjaajille sekä nuorisotyöntekijöille, joita yhdistää ulkona oppiminen ja ohjaaminen. Seikkailukasvatuspäiviin on perinteisesti kokoontunut sosiaali- ja lastensuojelualan sekä nuorisotyön ammattilaisia, kun taas muut tapahtumat ovat koonneet opettajia.

Heikkilän mukaan yhteistapahtumalla pyrittiin saamaan tapahtumaan enemmän volyymia ja enemmän osallistujia sekä sitä kautta enemmän näkyvyyttä kaikille osapuolille sekä itse asialle – ulkona oppimiselle ja toiminnallisille menetelmille.

—Tämä liittyy myös koulujen opetussuunnitelmauudistukseen. Halutiin tuoda nämä teemat esille, jotta voidaan tukea pedagogeja, ohjaajia ja kasvattajia viemään lapsia oppimaan ulkona, Heikkilä perustelee tapahtuman järjestämistä.

Video: Elina Heikkilä, Kota lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n toiminnanjohtaja Ulos-Ut-Out! -tapahtuman järjestämisestä.

Ulkona oppiminen voisi olla myös koulutusvientituote

Kai Lehtonen, Humak
Humakin Kai Lehtonen esitteli runsaslukuiselle yleisölle seikkailukasvatuksen kasvatuksellisia periaatteita.

—Olemme huomanneet, että meillä on paljon yhteistä, mutta myös paljon annettavaa toisillemme, kertoo päivillä mukana ollut seikkailukasvatuksen lehtori Kai Lehtonen. Lehtonen kertoi päivillä pitämässään esityksessä, että hän haluaa karsia seikkailukasvatuksesta siihen liitetyn extreme-leiman: Seikkailukasvatuksessa on kyse yhdessä toimimisesta olipa kyse melonnasta, vaelluksesta tai vaikkapa koululaisryhmän ohjaamisesta. Lehtosen mukaan seikkailukasvatuksessa on tärkeää oppia yhdessä tekemällä ryhmän toiminnasta ja pystyä refletoimaan tehtyä rkyhmädynamiikan näkökulmasta.  

—Suomalaisissa kouluissa voisi hyödyntää lähiluontoa ja ympäristöä siten, ettei kaikki oppiminen tapahtuisi sisällä luokkaympäristössä. Ihmiset oppivat eri tavalla. Osa toiminnan kautta konkreettisissa ja aidoissa ympäristöissä. Ulkona oppimisesta ja siihen liittyvästä pedagogisesta osaamisesta voisi tehdä koulutusvientituotteen, Elina Heikkilä pohtii.

Ulos-ut-Out! järjestettiin Turussa ja Sauvossa 5.-6.6.2017. Ensimmäisenä päivänä menetelmiin tutustuttiin erilaisissa työpajoissa Turun linnassa, josta osallistujat siirtyivät illaksi Sauvoon, jossa suurin osa osallistujista yöpyi leirikeskuksen metsissä heräten aamulla linnunlauluun ja auringonpaisteeseen.

Humak seikkailukasvattajana

Ulos-ut-out
Ulos-ut-outissa elettiin kuten saarnattiin: seminaariosallistujat yöpyivät pystyttämissään teltoissa Turun nuorisokeskuksen leirikeskuksessa Sauvossa.

—Humak on tuplannut seikkailukasvatuksen tarjontaansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tästä huolimatta paikkoja ei valitettavasti riitä kaikille halukkaille, Kai Lehtonen kertoo. Humakin seikkailu- ja ulkoilmakasvatuksen tarjonta laajenee syksyllä 2018, jolloin koulussa alkaa uusi englanninkielinen Bachelor ohjelma BA in Adventure and Outdoor Education. Ohjelman sisällöistä ja hakuajoista kerrotaan syksyn alussa Humakin verkkosivuilla.

Humak on myös merkittävä alan kehittäjä. Toimeen hankkeessa tuodaan toiminnallisia ja liikunnallisia menetelmiä aineenopettajan arkeen. Hankkeen tavoitteena on kehittää yläkoulujen koulupäivää fyysisesti aktiivisempaan suuntaan. Lumiturvallisuus-hankkeessa edistetään ja kehitetään Pohjoisen Suomen lumiturvallisuuskoulutusta.

Uutisen kuvat: Emilia Reponen