Unelmien liikuntapäivä. kuvaaja honkonen-seppälä Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Preventiimi Toimeen! Hyvinvoinnin välitystoimisto

Humanistinen ammattikorkeakoulu osallistui satavuotiaan Suomen kunniaksi 10.5. 2017 vietettyyn liikuntapäivään. Jyväskylän alueyksikön väki ja opiskelijat toteuttivat Unelmien  liikuntapäivän pop up-tapahtuman Tourujoen luontopolulla. Vaikkei luonto tarjonnutkaan unelmasäätä, tapahtumaan osallistui runsas määrä Humakin opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Unelmien liikuntapäivä on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Päivän tarkoituksena on, että kuka tahansa pystyisi järjestämään liikunnallisen tapahtuman osana valtakunnallista tempausta.

Hyvinvointia luonnosta ja liikunnasta

Tapahtumalla pyritään kiinnittämään huomiota siihen, kuinka liikunnalla on merkitystä ihmisen henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin osana. Luonto on mieltä voimauttava lähde ja yhdessä tekeminen lisää hyvinvointia, jota voidaan edistää toiminnallisuudella.

Humakissa on meneillään useita hankkeita, joissa liikunnalla on merkittävä osa. Myös opinnoissa,  esimerkiksi seikkailu- ja liikuntakasvatuksessa liikunnalliset elementit korostuvat. Lisäksi Humakin opiskelijat Jyväskylässä ja Turussa voivat hyödyntää kaupunkien korkekakoulujen yhteisiä liikuntapalveluja.

Myös monen Humakin hankkeen tavoitteet tukevat Unelmien liikuntapäivän sanomaa. Luonto ja liikunta ovat esimerkiksi oivallisia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä, toteaa suunnittelija Marjo Kolehmainen Preventiimistä. Jyväskyläläisten tempaukseen osallistuivat myös lehtorit Sanna Pekkinen Hyvinvoinnin välitystoimisto-hankkeesta, Maarit Honkonen-Seppälä ja Hanna-Kaisa Hokkanen ToiMeen-hankkeesta. Osallistujat kiittävät sitä, että kynnys mukaan lähtemiseen oli erittäin matala. Vaiva liikunnan lisäämiseen lähiluontoa hyödyntäen on pieni, mutta hetken hyöty sitä vastoin moninkertainen.

Toiminnallista opetusta ja erilaisia oppimisympäristöjä

– Istuttuamme jo hyvän aikaa sisällä englannin tuntien parissa oli hyvä hetki osallistua Unelmien liikuntapäivän kävelyhetkeen, kertoo ToiMeen!-hankkeen hanketyöntekijä sekä englannin lehtori Hanna-Kaisa Hokkanen. —Kävelyn aikana emme ainoastaan ihailleet luontoa ja nauttineet raitista ilmaa vaan opiskelijat antoivat toisilleen myös palautetta aamupäivällä pitämistään esitelmistä.

Hokkasen mukaan opiskelijoille sopi mainiosti, että englannin valmennus siirrettiin luontopolulle. Polulla kuului englanti, oppimisympäristö oli vaihdettu parin lämpöasteen ilmaan, toukokuisen viimaisen tuulen valtaamalle polulle, joka kulki historiallista Tourujoen uomaa myötäillen. Perää jonossa pitivät vaihto-opiskelijat Ranskasta, jotka olivat odottaneet lumen sulamista, että pääsevät katsomaan mihin portaat bussipysäkiltä vievät.

Kevät oli vasta aluillaan luonnossa. Keli ei ollut kovin perinteinen toukokuinen, vaan tuuli vihmoi kylmästi ja mittari näytti muutaman asteen lämpöisen puolella. Silti ilmeet olivat iloiset ja askeleet kevyet. Akseliin palasi voimaantunut joukko jatkamaan töitään.

– En ole koskaan aikaisemmin käynyt polulla, totesi useampi mukana ollut kulttuurituottajaopiskelija. – Kiva kokemus, ja kesällä vihreän luonnon aikaan pitää mennä uudestaan, tuumi opiskelija kaupunkiluonnon viehätyksestä oppilaitoksensa ympärillä.

Liikkumisen unelmavuosi 2017

Unelmien liikuntapäivä oli osa YK:n terveysjärjestö WHO:n Move for Health päivää. Unelmien liikuntapäivää olivat edistämässä liikunta-, urheilu- ja terveysorganisaatioiden verkostot. Vuonna 2017 päivän koordinoijana toimi Suomen Olympiakomitea ja Liikkujan polku -verkosto.

Päivä oli osa isompaa unelmaa, Liikkumisen unelmavuotta, ja se kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan teemalla ”Yhdessä” www.unelmatliikkeelle.fi .

Preventiimi

nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus tukee nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä.

ToiMeen!

Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen -hanke pyrkii toiminnallisuuden edistämiseen aineenopettajien opetustyössä.

Hyvinvoinnin välitystoimisto

hankkeessa kehitetään osallistavan taiteen ansaintamalleja ja myyntiä sekä tuotteistetaan palveluita sote-alan tarpeisiin.

 

Juttu on kirjoitettu Marjo Kolehmaisen tekstin pohjalta
Kuvaajart: Marjo Kolehmainen (kuva etusivulla) ja Maarit Honkonen-Seppälä (ryhmäkuva sivun ylälaidassa)