AMKien urakyselyn logo

Valmistuneiden urapolkuja tehdään näkyviksi osana valtakunnallista AMKista uralle -hanketta. Ammattikorkeakoulut ovat ottamassa käyttöön valtakunnallista uraseurantakyselyä, jonka tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulutusta ja tuoda AMK-tutkinnon suorittaneiden urapolkuja näkyviksi.

Kysely on lähetetty alumneille tekstiviestinä otsikolla “URASEURANTA”,  30.1.2019. Sen ovat saaneet vuonna 2013 valmistuneet. Pyydämme alumneja käymään läpi omia uravalintojaan ja arvioimaan koulutuksesta saamaansa hyötyä. Tekstiviestissä lähetetty kyselylinkki on avoinna 3.3.2019 asti. .

Mikä minusta tuli valmistuttuani?

Koulutuspaikan valinta on yksi elämän tärkeistä päätöksistä. Kysymykset koulutuksien sisällöistä, työnkuvista, työpaikoista ja työstä saatavasta palkasta vaikuttavat merkittävästi opiskelupaikan valintaan. Nyt alumnit pääsevat  vastaamaan työuraa ja opintoja koskeviin kysymyksiin.

Ajantasainen uraseurantatieto auttaa opintoihin hakevia tekemään kestäviä koulutusvalintoja. Kattavan urakartoituksen ja sijoittumistietojen saamiseksi on tärkeää, että tutkimuskyselyyn vastattaisiin innokkaasti. Kerätty tieto palvelee koulutusten kehittämisessä, antaa yleistä tietoutta AMK-tutkinnoista ja auttaa tulevia AMK-hakijoita opiskeluvalinnoissa.

Kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke jatkuu syksyllä

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta saanut AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke 2018-2020 koordinoi kyselyn pilotointia kaikkien ammattikorkeakoulujen puolesta. Ensimmäinen uraseurantakysely vuonna 2013 valmistuneille AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille toteutetaan alkuvuodesta 2019 ja seuraava uraseurantakysely v. 2014 valmistuneille toteutetaan jo syksyllä 2019.

Edeltävä AMKista uralle! –hanke (2016-2018) toteutti ja pilotoi uraseurantakyselyä viidessä ammattikorkeakoulussa. Tämän hankkeen tuloksiin voi tutustua uraseurannat.fi-sivustolla ja hankkeessa kerättyyn uraseurantatietoon toissa.fi-sivustolla.

Käynnissä olevaan kyselyyn ehtii vastaamaan 3.3.2019 asti. Kohderyhmään kuuluvia muistutetaan vielä uusintatekstiviestillä.