Urheilu- ja liikuntatoiminta soveltuvat nuorten maahanmuuttaneiden kotoutumisen edistämiseen

Eri värisiä ja eri kokoisia saippuakuplia leijailee.

WELLcome – Hyvinvointia ja kotiuttamista urheilun avulla -hankkeessa kehitetään innovatiivisia ja tehokkaita toimintamalleja maahanmuuttaneiden ja pakolaisten integroimiseksi yhteiskuntaan urheilun ja liikunnan avulla. Ensimmäinen “ÅIFK UTBILDAR – ÅIFK KOULUTTAA” -tilaisuus pidettiin Humakin lehtorien johdolla Turussa 16.2.2023.

Hanketyö on tärkeä osa ammattikorkeakoulun toimintaa ja yhteiskunnallista tehtävää. WELLcome-hankkeessa luodaan konkreettisia välineitä niin työ- kuin harrastetoiminnan tarpeisiin.

WELLcome-hankkessa Finlands Svenska Idrott (FSI) ja Humak kehittävät yhdessä Suomen urheiluseurojen ja vastaanottokeskusten kanssa liikuntamahdollisuuksia maahanmuuttaneille ja pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille. Hanke on käynnissä vuosina 2022-2024.

Seuratoimihenkilöiden kouluttaminen antaa pohjaa seurojen tulevaisuuden tarpeisiin

Lehtorimme Anna-Maija Riutta ja Janina Sjöstrand vetivät helmikuun puolivälissä koulutuksen ÅIFK:n toimihenkilöille moninaisuuden kohtaamisesta ja maahanmuuttaneiden sekä pakolaisnuorten huomioimesta seuratoiminnan kehittämisessä. Seuraava koulutus järjestetään 19.3.2023.

Turun kampuksen lehtori Janina Sjöstrand toimii WELLcome-hankkeen Humakin vastaavana projektipäällikkönä ja kertoo koulutuksen saaneen hyvää palautetta.

“Moninaisuus lisääntyy Suomessa ja on tarve kehittää kohtaamisyhdenvertaisuus-, osallisuus- ja ryhmäytymisosaamista ja ymmärrystä moninaisuuden rikkaudesta. Seuratoiminnalle kehittämistyö on tärkeää tulevaisuuden kannalta”, Sjöstrand kertoo.

Hankkeen toimintamallit levitetään valtakunnallisesti kaikille Finlands Svenska Idrottiin kuuluville urheiluseuroille sekä kansallisesti että kansainvälisesti eri urheilujärjestöille.

Wellcome-hankkeen koulutustilaisuudesta kuva koulutettavien takaa otettuna. Ihmisiä istuu pulpettien takana ja seuraa kahden kouluttajan esitystä luokan edessä ja taustalla on kaksi heijastuspintaa kalvoista seinällä.
Kaksikielisessä turkulaisessa urheiluseura ÅIFK:ssa vaikuttaa yli 600 urheilijaa jalkapallon, käsipallon ja yleisurheilun parissa. Seura toimii WELLcome-hankkeen pilottiurheiluseurana. Humakin lehtorit Janina Sjöstrand ja Anna-Maija Riutta perehdyttivät toimihenkilöitä moninaisuuteen. Kuvalähde: www.aifk.fi/uutiset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kotoutumisen edistämisen keinoja

Hankkeen tavoitteena on tukea nuoria (7-16-vuotiaita) pakolaisia ja maahanmuuttotaustaisia ​​osallistumaan paikallisten urheiluseurojen toimintaan ja siten tukea heidän kotoutumistaan ​​suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tarkoituksena on luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen Suomeen urheilun avulla. Koulutusta ja kehittämistä toteutetaan seuran hallitusjäsenten, henkilökunnan ja valmentajien keskuudessa.

Hankkeessa kehitettyjä malleja ja hyviä käytänteitä levitetään FSI:n jäsenurheiluseuroille ja suurelle yleisölle sekä tärkeille sidosryhmille Suomessa ja Euroopassa.

WELLcome-hanketta rahoittavat Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EECEA) Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPAs) -ohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö (UKM).

Lue lisää:

WELLcome-wellbeing and inclusion through sports (suomeksi)
WELLcome- wellbeing and inclusion through sports (på svenska)

Tekstitoimitus: Marika Stam. Lähde ja kuva: Åbo IFK

WELLCOME-hankkeen logo, jossa teksti on mustalla versaalikirjaimilla ja O-kirjain on keltainen pallo.