Visste du att det finns i Finland ett alvarligt hotat språk, som håller på att försvinna utan snabba åtgärder?

I Finland används två nationella teckenspråk: finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Finlandssvenskt teckenspråk är enligt Unescos kriterier alvarligt hotat. Det beräknas att utan snabba och effektiva åtgärder kommer språket att försvinna inom 10 år. Det har uppskattats att det finns ungefär 300 personer som använder finlandssvenskt teckenspråk i vårt land, av vilka 90 är döva.

Humak initierar ett projekt om utbildning på finlandssvenskt teckenspråk

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Humanistiska yrkeshögskolan 250 000 € för att planera utbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Projektets syfte är att erhålla information för att kunna påbörja expertinstruktörutbildning i finlandssvenskt teckenspråk samt att påbörja tolkutbildning.

Långvarig brist på tolkar

Eeva Salmi, direktör vid tolkningsenheten vid Humak, är glad över UKM:s beslut – Det har redan länge varit brist på skickliga tolkar i finlandssvenskt teckenspråk. Att börja tolkutbildning har varit omöjligt, eftersom vi inte har haft tillräckligt med information och undervisningsmaterial för att inte tala om utbildare. Med hjälp av projektet kan vi ta hand om de grundläggande grundförutsättningarna.

Utbildarutbildning och undervisningsmaterial

Under projektet skapas ett nätverk av finlandssvenska teckenanvändare med tanke på det relevanta utbildarbehovet. Vi kommer också att kunna göra mer detaljerade beskrivningar av finlandssvenska teckenspråkets strukturer och lexikon. Ytterligare ska fokus ligga på att sammanställa en undervisningsplan för utbildarutbildning, att producera läromedel samt att skapa en inlärningsomgivning för utbildningen.

Ett mycket signifikant projekt

Ordförande för Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Magdalena Kintopf-Huuhka, anser att projektet är mycket signifikant. – Projektet är den första statsfinansierade åtgärden med målet att hålla finlandssvenskt teckenspråk vid liv. Ett syfte är också att främja språkbrukarnas identitet, kultur- och språkkännedom. Detta projekt räcker dock inte, utan man behöver också andra åtgärder för att säkerställa språkets ställning i vårt samhälle.

Humak är den största utbildaren och utvecklaren inom teckenspråks- och tolkningsbranschen i Finland. Projektet genomförs i samarbete med Finlands Dövas Förbund, Finlandssvenska teckenspråkiga rf och Helsingfors universitets Finska, finskugriska och nordiska institution.

Ytterligare information:

Mikko Äärynen
Forskningschef
mikko.aarynen@humak.fi
tel. +0207 621 206