Uusi digitaalisen nuorisotyön DIGISTI-hanke on käynnistynyt

Pitkähiuksinen piirretty hahmo tanssii hiukset hulmuten. Taustalla on kukkia ja lintuja.

Humakin hallinnoima DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella asteella -hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta ja käynnistynyt syyskuun alussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää toisen asteen opiskelijoiden ja ohjaus- ja pedagogisen henkilöstön digitaalisten taitojen parantamista tilanteessa, jossa koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi toisella asteella opiskelemiseen, opiskelijoiden työllistymiseen ja hyvinvointiin.

Hankkeessa kehitetään malli, jossa digitaitojen kehittymistä tuetaan osana pandemiasta elpymistä. Hankkeen rahoituskausi jatkuu syksyyn 2023 asti, mutta tavoitteena on, että hankkeen aikana syntynyt digitaitojen parantamiseen tähtäävä toimintakulttuuri jää hankkeen kohdeoppilaitoksiin elämään myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen osatoteuttajat ovat Humak, Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy. Kohdeoppilaitoksina on seitsemän toisen asteen oppilaitosta pääkaupunkiseudulta.

Piirrosmainen kuva huoneesta, jossa paljon nuoren tavaroita, läppäri auki pöydällä.
Kuvistuskuva: Pixabay.com_ computer-627220_1920.

Digitaalisten taitojen kehittäminen osana syrjäytymisen ehkäisyä

Digitaalisten taitojen vahvistaminen on väline yhteiskunnallisen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Se luo nuorille edellytyksiä joukkoon kuulumiseen ja hyvään elämään, jonka muodostavat ystävät, opiskelu ja työ.

Hanke koostuu osatoteuttajien työpaketeista. Humakin työpaketti keskittyy ratkaisemaan koronan aiheuttamaa sosiaalisten suhteiden heikentymistä. Samalla nuoret harjaantuvat digitaalisissa taidoissa. Työpaketin toimenpiteisiin osallistuville nuorille tehdään alkukartoitus, jossa selvitetään, millaista väli-, hyppytunti- ja vapaa-ajan toimintaa nuoret kaipaavat ja millaiset yhdessäolon ja -tekemisen muodot heitä kiinnostavat. Kartoituksen jälkeen nuorille mahdollistetaan heidän toivomaansa toimintaa kokeilukulttuurin hengessä. Alustana toimii lähtökohtaisesti verkkoympäristö, mutta myös kasvokkain tapahtuvaa toimintaa on mahdollista järjestää.

Humakin opiskelijoille hanke tarjoaa mielenkiintoisia ja tulevaisuusorientoituneita opinnäytetyö- ja harjoittelumahdollisuuksia, joissa opiskelijat pääsevät tekemään, kokeilemaan ja tutkimaan verkkonuorisotyötä osana nuorten hyvinvointiin tähtäävää toimintaa.

Teksti: Jenni Hernelahti, Projektipäällikkö, DIGISTI-hanke, Asiantuntija, OppiJana-hanke

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan Unioni, ESR -logot.