Uusi julkaisu luovan alan osaamisen hyödyntämisestä eri toimialoilla

Lookout-hankkeessa on viety parin vuoden ajan luovan alan osaamista Keski-Suomen kehittämiskärkialojen yrityksiin. Nyt hankkeen toimijat ovat kirjoittaneet kokemukset ja opit kirjaksi: Luovien työelämässä – luova osaaminen yritysten toimintaa kehittämässä.

Kirjan artikkeleissa käsitellään luovien alojen työllisyysnäkymiä, pohditaan oman osaamisen tunnistamisen merkitystä, arvioidaan luovan alan osaajien ja yritysten yhteistyön kokemuksia, nostetaan esille hyviä käytäntöjä sekä analysoidaan luovuuden mahdollisuuksia, edellytyksiä ja koulutusta.

Kuvakaappaus kirjansivuista.

Artikkelikokoelma on suunnattu jo luovilla aloilla työs­kenteleville ja alan kouluttajille, alaa opiskeleville tai alalta valmistuneille sekä yri­tyksille, jotka pohtivat yhteistyötä luovan alan osaajien kanssa. ”Toivoisimme, että julkaisu tavoittaisi myös oppilaitosten uraohjaajat ja opot, jotka työssään kohtaavat luovien alojen opiskelijoita ja etsivät yhdessä heidän kanssaan uusia urapolkuja ja työllisty­mismahdollisuuksia. Julkaisun tavoitteena onkin kannustaa opiskelijoita ja vastavalmis­tuneita katsomaan omaa osaamista laajemmasta perspektiivistä ja tarjoamaan omaa osaamistaan laajemmin yhteiskunnan eri toimialojen käyttöön”, toteaa kirjan yksi toimittajista ja hankkeen projektipäällikkö Sanna Pekkinen.

Julkaisun kirjoittajat ovat asiantuntijoita Gradian taideteollisuus-, media- ja ku­va-aloilta, tekstiili-, muoti- ja musiikkialoilta, Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelmasta sekä Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta, Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipeda­gogiikan koulutusohjelmasta sekä Humakin kulttuurituotannon vahvuusalalta. Kir­joittajilla on pitkä asiantuntemus luovien alojen kouluttajina sekä yhteinen jaettu ko­kemus Lookout-hanketyöstä.

Kirjan ovat toimittaneet Eeva Oksala (JAMK), Sanna Pekkinen (Humak) ja Anton Schalin (JYU). Julkaisu on vapaasti ladattavissa Lookout-hankkeen sivuilta sekä Humakin verkkosivuilta.

Lookout osaamisen uudet suunnat -hanke on Keski-Suomen Elyn rahoittama ESR-hanke.

Lookout -hankkeen logot ja rahoittajat: Gradia, Humak, Jamk, Jyväskylän Yliopisto, ESR ja Vipuvoimaa EU:lta.