Porukalla pääosaan Nasima Razmyar

Alkio-opisto ja Kiteen avankelinen kansanopisto aloittavat yhdessä Humakin kanssa uuden Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö (Movae) -koulutuksen. Osa opinnoista on kansanopistoissa järjestettävää opetusta, johon opiskelijat voivat halutessaan liittää Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja. Samalle he voivat opiskella Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -koulutuksen väyläopintoja. Koulutukseen ilmoittaudutaan kansanopistojen sivuilla.

Valmiuksia maahanmuuttajien ja turvapaikan parissa työskenteleville ja vapaaehtoisille

Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -koulutuksen eli Movae-koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata moninaisuutta, ymmärtää monikulttuurisuutta ja toimia monimuotoisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Lähes kaikissa yhteiskunnassa kohdataan eri kulttuureista tulleita ihmisiä, joten koulutuksesta on hyötyä monenlaisissa ympäristöissä toimiville ihmisille. Koulutus soveltuu erityisesti seuraaville kohderyhmille:

 • Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät opettajat, ohjaajat ja vapaaehtoistyöntekijät
 • Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita työssään kohtaavat henkilöt (tulkit, sosiaalityöntekijät, poliisit jne.)
 • Kansanopistojen kasvatus-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat
 • Kansanopistojen pitkillä linjoilla opiskelevat
 • Humanistisen ja kasvatusalan, sosiaali- ja terveysalan sekä viittomakielisen ohjauksen tutkinto-opiskelijat osana tutkintoon johtavaa koulutusta
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat tai yhteisöpedagogin opintoihin hakeutuvat
 • Alaikäisten maahanmuuttajien edustajaksi aikovat
 • Edustajana jo työskentelevät
 • Kaikki kulttuurien välisestä toiminnasta kiinnostuneet

 

Opintojen laajuus on maksimissaan 30 opintopistettä. Syyskuussa alkavaan koulutukseen kuuluu kolme kahden päivän lähijaksoa, ohjattua itsenäistä työskentelyä sekä käytännön työskentelyä vapaaehtoistyössä tai alaikäisen edustajana.

Lähijaksot voit suorittaa Alkio-opistossa Korpilahdella tai Kiteen Evankelisessa Kansanopistossa. Opintoihin voivat osallistua myös kauempana asuvat, sillä niissä on mahdollisuus majoittautua ja ruokailla lähipäivien aikana.

Opintoihin liittyy mahdollisuus suorittaa Humakin avoimen amk:n väyläopintoja.

Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustustajatyö -opintojen sisältö

Kansanopistojen kolmen moduulin laajuus on yhteensä 15 op. Moduulit koostuvat itseopiskelusta, kahdesta peräkkäisinä päivinä (pe-la) järjestettävistä lähipäivistä ja kymmenen tunnin vapaaehtois/edustajatyöstä.

Ensimmäinen moduuli Monikulttuurinen Suomi (5 op) tutustuu maan monikulttuurisuuteen sekä käsittelee rasismiin ja sen tunnistamiseen liittyviä teemoja, Ihmisoikeudet, kotouttaminen ja kotoutuminen (5 op) esittelee Suomen kotouttamisjärjestelmää, maahanmuuttajien työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia sekä keskustelee, kuinka kulttuurieroja voidaan ymmärtää neuvontatyössä tapahtuvissa kohtaamisissa; Lapsi ja nuori turvapaikanhakijana ja maahanmuuttajana (5 op) keskittyy alaikäisen maahanmuuttajan ohjaamiseen ja tukemiseen sekä tämän edustaja toimimisen käytänteihin.

Tarkempiin kuvauksiin ja opetusaikoihin voi tutustua tässä uutisessa olevien opistojen linkkien kautta.

Monikulttuurisuus teemana Humakin avoimen amk:n opintojaksoissa

Movae-koulutukseen osallistuvat ohjataan ja ilmoitetaan Humakin avoimen amk:n opintoihin mukana olevien kansanopistojen toimesta. Koulutuksessa voi suorittaa seuraavat Humakin avoimen amk:n opintojaksot:

 • Monimuotoinen yhteiskunta (5 op)
 • Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen (5 op)
 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen (5 op)
 • Yksilön kasvu ja kehitys (5 op)

Humakin avoimen amk:n opintojaksojen normaali yhteishinta avoimessa amk:ssa on 300 euroa. Ilmoittautumalla Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö –koulutukseen kansanopistojen sivujen kautta, saat koko koulutuksen (sis. kansanopistojen moduulit ja em. Humakin avoimet opintojaksot) hintaan 271 euroa.

Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen väyläopintoja harkitseville suosittelemme vielä erikseen ostettavaksi väyläopintoihin liittyviä opintojaksoja Suomen kieli ja viestintä (5 op) ja Opiskeluvalmiudet (5 op).

Alkio-opisto
Alkio-opisto on toinen koulutuksen järjestävistä kansanopistoista. Kuva: Anni Loberg

Ilmoittautuminen koulutukseen kansanopistojen sivuilla

Kurssikokonaisuus maksaa 275 euroa ja ilmoittautuminen päättyy 24.8.2018. Tarkempia ohjeita ilmoittautumisesta, moduuleiden sisällöistä ja muista käytännön asioista kuten majoittumismahdollisuuksista saat kansanopistojen nettisivuilta:


Uutisen pääkuva ylimpänä: Humakilla on useita monikulttuurisuushankkeita. ESR:n rahoittaman Porukalla pääosaan -hankkeen, joka tukee oppivelvollisuusiän ylittäneitä maahanmuuttajataustaisia nuoria peruskoulun loppuun saattamisessa, nuoret vierailulla Humakin alumnin, Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyarin luona. Hankkeen päätoteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajia ovat Ryhmäteatteri ja Uuden tanssin keskus Zodiak.