Uusi podcast-sarja avaa näkymiä puhevammaisten tulkkaukseen

Lähikuva mikrofoonista ja kuulokkeista.

Kuopion kampuksen tulkkiopiskelijoiden Miia Puustisen, Pirita Kirjavaisen ja Sanni Väisäsen luoma uusi podcast-sarja Matkalla Kommunikoinnin Keskipisteeseen on nyt julkaistu! Podcast-sarja pureutuu neljän jakson aikana puhevammaisten tulkkaukseen sekä nykyisten että tulevien ammattilaisten näkökulmasta.

Podcast-sarja koostuu yhteensä neljästä jaksosta, joissa käsitellään puhevammaisten tulkkauksen ilmiöitä ja käytäntöjä. Podcast-sarja on tuotettu osana ​Kommunikaation ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus (30 op) -suuntautumisopintoja. Opintojen yhtenä tehtävänä on puhevammaisten tulkkauksesta tiedottaminen laajemmalle yleisölle.

Podcast-sarja on tehty yhteistyössä Tuotantoyksikkö Kantin kanssa. Toimituspäällikkö Anne Heikkinen kävi luennoimassa podcastien teosta opiskelijoille marraskuussa 2019, mikä johti neliosaisen sarjan syntymiseen.

Tärkeää tietoa ja tulkkausalan ammattilaisten ajatuksia

Ensimmäisessä jaksossa käsitellään Kansaneläkelaitoksen järjestämän tulkkauspalvelun kokonaisuutta. Jaksoa kokoaa yhteen hyödyllistä käytännön tietoa Kelan palvelusta – jaksossa selvennetään mm. Miten tulkkauspalvelupäätöstä haetaan, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan, kuinka tulkki tilataan, missä tilanteissa tulkkia voidaan käyttää, ja voiko asiakas vaikuttaa siihen kuka hänen tulkikseen valitaan.

Toisessa jaksossa ensimmäisen vuoden tulkkiopiskelija Iina ja toisen vuoden opiskelija Essi kertovat opintojensa sisällöstä ja jakavat puhevammaisten tulkkaukseen liittyviä ajatuksia ja kokemuksiaan.

Haastattelun kuluessa Iina kertoo mm. Miten hänen kehitysvammainen pikkusiskonsa on auttanut häntä ymmärtämään kommunikaation ja tasavertaisen ymmärretyksi tulemisen merkityksen.

Essi puolestaan kertoo mitä on multimodaalinen osaaminen ja miksi se sai hänet hakeutumaan tulkkausalan opintoihin. Essi myös kertoo miten Humakin tulkkausopintojen aikana hankittu osaaminen on mahdollistanut hänelle tehokkaamman kommunikaation hoitoalan työssä.

podcast-sarja-priscilla-du-preez-unsplash.
Kuva: Priscilla Du Preez / Unsplash.

Kolmannessa episodissa vierailee puhevammaisten tulkki Jenni Vauhkonen, joka työskentelee Kuopiossa päämajaansa pitävässä TulkkausILONA -yrityksessä. Jenni kertoo haastattelun aikana työnsä sisällöstä ja antaa vinkkejä puhevammaisten tulkkauspalvelusta tiedottamiseen.

Olen toiminut viittomakielen tulkkina vuodesta 2011, noin yhdeksän vuoden ajan. Työssäni parasta on maisemien vaihtuminen ja vuorovaikutus laajan asiakaskunnan kanssa. Tulkkina pääsen työskentelemään ihmisten kanssa ja tunnen itseni jatkuvasti tarpeelliseksi, Jenni Vauhkonen kertoo.

Podcast-sarjan neljännessä ja viimeisessä jaksossa on vieraana lähihoitaja ja nykyinen sosionomiopiskelija Tiia, joka kertoo kuinka puhevammaisten tulkkaus on näkynyt hänen opinnoissaan ja arjessaan. Tiia kertoo myös näkemyksiään niistä mahdollisuuksista, joita tulkkauspalvelut voivat tuoda esimerkiksi vanhustenhoidon ja päiväkotien toimintaan.

Podcast-sarja on kuultavissa Soundcloudissa

Kaikki Matkalla Kommunikaation Keskipisteeseen -podcast-sarjan jaksot ovat kuultavissa Humanistisen ammattikorkeakoulun #Podiskelua -podcastin Soundcloud-sivulla. #Podiskelua on podcast, jossa puhutaan yhteisöjen rakentamisesta, työyhteisöistä ja niiden kehittämisestä, järjestö- ja nuorisotyön ajankohtaisista aiheista, kulttuurituotannosta, luovista aloista sekä kielellisestä saavutettavuudesta.