Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lataa opinnäytetyö

Tilanteenlukutaito ja hyvä toimeksiantoon valmistautuminen ovat erottamaton osa viittomakielen tulkin työtä. Valmistautumiseen käytettävä aika vaihtelee, mutta aina sen tulisi olla mahdollisimman tehokasta. Humakin Pääkaupunkiseudun yksikön tulkkiopiskelija Sini Forsström on kehittänyt opinnäytetyössään diskurssikarttalomakkeen, joka helpottaa ja tehostaa tulkkaustilanteisiin valmistautumista ja toimii työkaluna tulkkauksen jälkeisessä arvioinnissa.

Tilanteen analysointi on usein päänsisäistä tai jopa tiedostamatonta, toteaa Forsström. – Diskurssikartan avulla analysointi tuodaan tietoiselle tasolle ja siten tehdään siitä tehokkaampaa. Myös valmistautumisen kautta parannetaan tulkkauksen laatua, mikä on niin asiakkaan, tilaajan kuin tulkinkin edun mukaista.

Diskurssikarttalomake on kompakti yhden A4-sivun mittainen työväline, jonka yhdeksän eri osa-aluetta antavat näkökulmia tulkkaukseen valmistautumiseen:

 • terminologia
 • lingvistiset tekijät
 • tulkkaukselliset tekijät
 • yksilön sisäiset vaikuttajat
 • ympäristölliset tekijät
 • mahdolliset tilanteet
 • ihmisten väliset suhteet
 • historialliset tekijät sekä
 • tunteet

Tiedekeskus työelämäkumppanina

Työn tilaajana toimi Tiedekeskus Heurekan toiminnasta vastaava Tiedekeskussäätiö. Osana opinnäytetyötä toteutettiin tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle 31.1.2015 Pop-up Heureka – tiedeshow’ssa. Diskurssikarttalomake pääsi ensimmäistä kertaa käyttöön kyseisen tulkkauksen valmistautumisessa ja tilanteen jälkeisessä reflektoinnissa.

 • Koin mielekkääksi toteuttaa opinnäytetyöni yhteistyössä Tiedekeskus Heurekan kanssa, jotta Heureka-elämyksiä voitaisiin tulkkausalan kautta jakaa laajemmalle yleisölle, kertoo Forsström. – Olen työskennellyt Tiedekeskussäätiö Heurekan tytäryhtiössä useiden vuosien ajan ja työssäoloaikanani Heurekasta on tullut minulle tuttu ja tieteiden arvostaminen sekä oivalluksien jakaminen ovat kasvaneet osaksi myös omaa arvomaailmaani.

  Tulkkauksen kautta Heureka-elämyksiä voidaan jakaa laajemmalle
  Tiedekeskus Heurekan pop-up -tiedeshowssa Sinin kehittämä diskurssikarttalomake pääsi ensimmäisen kerran käyttöön

Pop-up Heureka -tiedeshow´t toteutetaan vakituisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 • Tarjoamalla tulkkausta suomalaiselle viittomakielelle tavoitamme uutta, laajempaa asiakaskuntaa. – Saimme Sini Forsströmin työn kautta tietoa tulkin valmistautumistavoista. Niitä voimme hyödyntää mahdollisessa tulevassa yhteistyössä tulkkien kanssa, toteaa innoituspäällikkö Merja Nuutinen tiedekeskus Heurekasta. Tiedekeskus Heurekan tehtävänä on jakaa oivaltamisen iloa kaikille. Heurekassa toivotaankin saavutettavuuden näkökulmasta tarjottavaksi enemmän viittomakielistä palvelua viittomakieliselle yleisölle.

Opinnäytetyön tuotos vapaasti käytettävissä

Diskurssikarttalomake täytetään toimeksiannosta saatujen ennakkotietojen ja aikaisempien kokemusten pohjalta. Toimeksiannon toteuttamisen jälkeen lomake täydennetään mahdollisesti esiin tulleilla uusilla tiedoilla, jolloin se toimii valmistautumisen välineenä myös tuleviin samankaltaisiin toimeksiantoihin.

Yksityiskohtainen esimerkki diskurssikartan käytöstä on dokumentoitu opinnäytetyön tutkimusraporttiin. Kirjallisen osion liitteenä on myös itse diskurssikarttalomake, joka on vapaasti tulostettavissa ja siten tulkkien ja tulkkiopiskelijoiden hyödynnettävissä.

Sini Forsström:“Ilman painetta” Diskurssikartan käyttö tulkin työvälineenä tulkkauksessa Tiedekeskus Heurekan tiedeshow’ssa.  
Opinnäytetyö, Viittomakielentulkin koulutusohjelma 240 op 2009 – 2013 Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

Lataa julkaisu /(pdf)