LOGBOOK on avoin keskustelukanava Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Tutustu LOGBOOKiin Hankkeen sivut

Miten avoin ammattimainen nuorisotyö voi vastata radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden haasteeseen? Mm. tätä pohtii uusi verkkolehti LOGBOOK ensimmäisessä numerossaan.

LOGBOOK on keskustelufoorumi, jonka videokanavalla ja verkkolehdessä esitellään nuorisotyön ajankohtaisia ilmiöitä eri näkökulmista. LOGBOOK on  kehitetty Erasmus+ -hankkeessa Mapping professional open youth work, joka alkoi lokakuussa 2014 ja jatkuu syksyyn 2016. Mukana on nuorisotyön toimijoita yhdeksästä maasta sekä avointa ammattimaista nuorisotyötä kehittävä yhdistys #poywe (Professional Open Youth Work in Europe).

LOGBOOKin ensimmäinen numero julkistettiin hankkeen kolmannessa tapaamisessa Humakin pääkaupunkiseudun TKI-keskuksessa Helsingissä 14.10.2015.(kuva ylhäällä)

Ykkösnumeron kuuma aihe on radikalisaatio ja ääriliikkeet Euroopassa. Verkkolehdessä esitellään myös Kroatian, Britannian ja Hollannin nuorisotyötä, nuorisotyöalan tutkimuksia ja tapahtumia.

Erasmus+ -hankkeessä kehitetty LOGBOOK on foorumi ajankohtaiseÄäri-ilmiöt tarkastelussa #logbook
LOGBOOK nostaa esille nuorisotyön ajankohtaisia eurooppalaisia ilmiöitä. Kuvakaappaus ensimmäisestä LOGBOOK-verkkolehdestä

Lue LOGBOOK

Tarinoita nuorisotyöstä ja sen tekijöistä

-Haluamme LOGBOOKILLA nostattaa keskustelua, kertoa tarinoita nuorisotyöstä ja käsitellä kuumia kysymyksiä – innostaa nuorisotyöntekijöitä, kertoo Erasmus+ -hankkeen projektipäällikkö Alexandra Beweis. Hanke lähti liikkeelle siitä, että tarvittiin EU-tason kanava, joka antaisi äänen avoimelle ammatilliselle nuorisotyölle.

Hankkeeseen on valikoitunut erilaisia osallistujia. Mukana on kansallinen kattojärjestö, pieniä järjestöjä, valtiollisia ja sektorirajat ylittäviä organisaatioita ja kaksi yliopistoa. Erilaisten näkökulmien mukana olo tekee projektista kiinnostavan, kertoo Aleksandra, jolla on yli 20 vuoden kokemus nuorisotiedotuksesta ja avoimen nuorisotyön kehittämistehtävistä.

LOGBOOKilla on toimituskunta, joka ideoi ja kokoaa sisällön. Ulkoasu on Alexandra Beweisin suunnittelema. LOGBOOKia tullaan tekemään vuonna 2016 yhteensä kolme numeroa.

Pauline Grace kertoo urastaan nuorisotyön parissa

Onko muuta kuin avointa nuorisotyötä?

Suomessa nuorisotyö on pääasiassa universaalia eli kaikille avointa, kertoo Humakin lehtori Sari Höylä – Kunnallinen nuorisotyömme on nimenoman avointa nuorisotyötä, sillä kaikki nuorisotalot ovat avoimia kohderyhmäikäisille nuorille. Suljettuja ryhmiä meillä on hyvin harvassa, kunnallisessa nuorisotyössä on nykyään toki myös kohdennetun nuorisotyön palveluja.

Humak on tässä Erasmus+ -hankkeessa mukana nimenomaan työmuodon kehittäjänä ja kouluttajana, muttei tulevaisuudessakaan POYWE- verkoston jäsenenä, sillä verkoston jäseniksi haetaan tahoja, jotka tekevät nuorisotyötä. Avoimen nuorisotoiminnan kehittäminen on haastavaa, sillä osassa Euroopan maita ei ole käsitettä nuorisotyö kun taas meillä Suomessa on pitkä nuorisotyön ja alaan liittyvän koulutuksen perinne. Meillä nuorisotyö koetaan enemmän voimavarana kuin ongelmalähtöisenä toimintana.

”The visit made us a bit jealous”

Hankekokouksen osallistujat tutustuivat myös helsinkiläiseen nuorisotyöhön keskustelemalla nuorisotoimenjohtaja Tommi Laition kanssa sekä vierailemalla nuorten toimintakeskus Hapessa ja Kannelmäen nuorisotalolla.  Tapaamiset nuorisotyöntekijöiden ja paikallisten nuorten kanssa tekivät suuren vaikutuksen – ja halun tutustua toimintaan syvällisemmin.

Lue lisää hankkeesta: poywe.org/