Amkien TKI-toiminta käsittelyssä

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkojulkaisu pureutuu teemanumeroissaan neljä kertaa vuodessa johonkin ammattikorkeakoulujen toiminnan kannalta keskeiseen kysymykseen.

Julkaisun painopiste on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä ammattikorkeakoulutusta koskevassa tutkimuksessa. Se on suunnattu ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijoille.

AMK-lehti kertoo käynnissä olevista projekteista ja kokoaa yhteen saavutettuja tuloksia. Se tarkastelee työelämän muutosta, pedagogista kehittämistä ja työelämäyhteistyötä eri näkökulmista.

Vuonna 2014 AMK-lehden teemoja olivat ammattikorkeakoulujen vaikutus alueensa kilpailukykyyn ja yritystoimintaan, innovaatiot ja tuotekehitys sekä uusi työ ja työelämä.

UAS Journalin englanninkielinen numero 3 / 2014 sopii aineistoksi esittelemään kansainvälisille kumppaneille suomalaista amk-toimintaa, erityisesti työelämälähtöistä tutkimusta ja kansainvälistä projektiyhteistyötä.

Ilmestyneet AMK-lehdet ovat luettavissa osoitteessa: http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/issue/archive

Verkkolehden julkaisija on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene. Päätoimittaja, toimituskunnan puheenjohtaja on tutkimusjohtaja Ilkka Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulusta.

Tulossa 2015

Vuoden 2015 ensimmäinen numero ilmestyy viikolla 10. Sen teemana on yhteiskuntavastuu.

Muita kuluvan vuoden aiheita ovat pedagogiset ratkaisut, uudistuva opettajuus ja pedagogiikka, strategialähtöinen kv-kumppanuustoiminta käytännössä sekä  OKM:n työelämälähtöisen TKI-toiminnan edistäminen ja niihin liittyvät hankkeet

Artikkelia tai ehdotusta artikkelista voi tarjota toimituksen osoitteeseen uasjournal@hamk.fi tai suoraan kyseisen numeron teematoimittajalle (teematoimittajat mainittu numeroiden aikataulujen yhteydessä).

Tutustu AMK-lehteen osoitteessa www.uasjournal.fi.

Lisätiedot:

Päätoimittaja Ilkka Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 050 321 8895 tai sp. etunimi.sukunimi@lamk.fi