Turkulaisia tutoreita Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Miten niin erilainen Humak?

 Milla Ruuska on ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija. Hän toimii tutorina ylläpitäen Humakin yhteishenkeä ja toivottaa tulevat opiskelijat tervetulleiksi ensi syksynä. Milla on myös mukana Humakin  jaostossa, joka huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä ja järjestää tapahtumia. Hän kuvailee ensimmäisen opiskeluvuoden kokemuksiaan Turun Humakissa.

Päätin vuosi sitten hakea ensisijaisesti opiskelemaan yhteisöpedagogiksi Turun kampukselle. Olen kotoisin Vantaalta ja minua lähin kampus olisi ollut Nurmijärvellä mutta päätin, että haluan nähdä uuden kaupungin opiskelujeni myötä ja Turku oli tunnettuna opiskelijakaupunkina houkutteleva vaihtoehto.

Turku TOP 3

  1. Turussa opiskellessa pystyn asumaan keskustassa joka ei pääkaupunkiseudulla olisi ollut mahdollista!
  2. Turku on 40 000 opiskelijan kaupunki, joten löytyy paljon erilaista tekemistä ja usein myös opiskelijaystävälliseen hintaan
  3. Mielestäni Turku on kaunis kaupunki. Asun aivan Aurajoen ja Tuomiokirkon vieressä, joista muodostuu ihana kävelymaisema

Paljon ryhmätyöskentelyä

Opiskelu Turun Humakissa on sisältänyt paljon ryhmätyöskentelyä. Ryhmiä jaettaessa lehtorin pyrkivät huomioimaan, että jokainen pääsee työskentelemään eri ihmisten kanssa. Näin olen tutustunut yhä paremmin opiskelutovereihini ja nähnyt monia eri työskentelytapoja ja saanut eri näkökulmia projektien toteutuksessa. Olen päässyt myös kokeilemaan tiimin vetäjänä toimimista, joka on opettanut todella paljon.

Oppiminen teoriasta käytäntöön

Jokainen kurssi antaa uusia näkökulmia yhteisöpedagogina työskentelyyn. Olemme tutustuneet muun muassa järjestötoimintaan niin teoriassa substanssipäivissä kuin käytännössä tehdessämme yhteistyössä Reumaliiton tapahtuman Iloa Elämään. Projekti oli haastava ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoille, mutta myös todella palkitseva ja opettavainen.

Oppitunnit sisältävät paljon keskustelua aiheista ja eri toimintamuotojen harjoittelua ryhmissä. Tämä opetustyyli antaa mielestäni hyvät lähtökohdat käytännön tekemiseen ja ihmisten parissa työskentelyyn. Kerrytämme kurssien aikana eri toimintamalleja ”YP-reppuun” jotta meille jäisi talteen mielestämme toimivimmat menetelmät niin tuleviin työharjoitteluihin kuin opiskelujen jälkeiseen työelämään. Meitä kannustetaan pitämään myös oppimispäiväkirjoja kursseista, jotta voimme tarkastella omaa oppimistamme sekä kirjoittaa kursseilla heräävät ajatukset muistiin.

Ensimmäinen työharjoittelu

Olemme juuri päättäneet ensimmäisen viiden viikon mittaisen 10 opintopisteen harjoittelun sosiaalisen vahvistamisen ja ohjaamisen kursseista. Minä suoritin harjoitteluni Turun Tyttöjen Talolla, joka oli todella hyvä ja vastaanottavainen ympäristö ensimmäiseksi työharjoitteluksi. Sain myös viimeisellä viikolla pitää oman kahden päivän mittaisen työpajan kävijöille animaation teosta. Oli mukavaa päästä hyödyntämään yhteisöpedagogin menetelmien lisäksi aiemmasta media-assistentin koulutuksestani oppimia taitoja.

Humak TOP 3

  1. Pieni koulumme tukee yhteisöllisyyttämme ja kampuksemme sijaitsee kauniissa Harjattulassa.
  2. Käytännön- ja työelämälähtöisen opiskelun kautta huomaa oman ammatillisen kasvun.
  3. Mahdollisuus oman näköisen tutkinnon toteuttamiseen ja kannustus myös ulkomaille vaihtoon tai työharjoitteluun lähtemiseen!

Katse tulevaan

Ryhmämme kesken on puhuttu paljon positiivista tästä harjoittelujaksosta ja meille monille on hahmottunut se, minkälaisiin harjoitteluihin haluaa jatkossa hakea. Minulla on nyt tähtäimessä etsiä seuraavaksi harjoittelu johon sisältyisi mahdollisimman paljon minulle uusia ja jopa haastavia juttuja. Katse on aktiivisesti myös ensi syksyssä, jolloin suoritamme valitsemamme ammatillisten opintojen kokonaisuuden. Näistä minua itseäni kiinnostaa kasvun ja kehityksen tukeminen, 30 op.

Yhteisöllisyys auttaa ennaltaehkäisyssä

Nykyajan hektisessä arjessa yhteisöllisyys on mielestäni todella tärkeää. Yhteisöt auttavat yksilöiden hyvinvointia ja tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön on tärkeä. Tutkintomme käsittelee myös sosiaalista vahvistamista, joka auttaa ongelmien ennalta ehkäisyssä. Kuten lehtorimme Ursula Roslöf mainitsi sosiaalisen vahvistamisen ja ohjaamisen kurssilla, niin ”ongelmien ennalta ehkäisy on aina taloudellisempaa ja inhimillisempää kuin niiden korjaaminen”. Ennalta ehkäisemiseen pyrkiminen on merkittävä asia yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta ja siihen on syytä panostaa kouluttamalla ammattitaitoisia yhteisöpedagogeja. Turun Humakissa tätä tehdään.

Harjoittelussa Turun Tyttöjen talolla

Lisää harjoittelustani Turun Tyttöjen Talolla heidän blogissaan: http://turuntyttojentalo.blogspot.fi/2017/01/ensimmainen-viikko-tyoharjoittelua.html

 

Teksti: Milla Ruuska
Etusivun nostokuvassa: Milla Ruuska ja tutorkollegat Julia Turpeinen ja Inka Manner

Kuvassa sivun ylälaidassa: Aku Eerola, Milla Ruuska, Miikka Laaksonen, Lauri Kuiko, Tiina Kivimäki
Kuvaaja: Emilia Reponen