vsn mobiiliversio Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lue lisää hankkeesta

Humak kehittää Balkanin, Itä-Euroopan ja Etelä-Venäjän luku- ja kirjoitustaidottomille kuuroille ja huonokuuloisille suunnattua uutispalvelua.  Sen ensimmäinen versio on julkaistu maailmanlaajuiseen käyttöön 1.2.2018.  Lähetyksiä on kevään aikana kerran viikossa ja vuoden loppuun mennessä kolmesti viikossa.

“Kehitämme Visual Sign News -hankkeessa uuden media-alustan niille eurooppalaisille kuuroille, joilta puuttuu väline, jonka avulla he saisivat tietoa maailmasta. Monella kuurolla ei ole omaa kansallista viittomakieltä. Monet ovat luku- ja kirjoitustaidottomia”, , perusteli Humakin kehittämispäällikkö Mikko Äärynen hankkeen sosiaalista merkitystä hankkeen kick-off -tilaisuudessa Helsingissä tammikuussa 2017.

Myös suomalaisilla on mahdollisuus katsoa visn-uutisia. Länsimaissa asuville luku- ja kirjoitustaitoisille kuuroille ja huonokuuloisille se täydentää nykyistä viitottua uutistarjontaa. Uutispalvelun odotetaan lisäävän myös maahanmuuttajien tiedonsaantia.

“Tämä on ensimmäinen projekti, joka toimittaa uutisia juuri luku- ja kirjoitustaidottomille kuuroille ja huonokuuloisille. Heitä perinteiset uutiset eivät ole tavoittaneet. Nyt uuden visuaalisen uutispalvelun kautta heilläkin on mahdollisuus seurata maailman tapahtumia. Uutisten seuraaminen lisää ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä yhteiskunnasta sekä omista oikeuksistaan. Tavoitteena on, että he voimaantuisivat uutisten kautta.”, kertoo asiantuntija Tarja Sandholm Viparosta.

Albanialainen uutisankkuri Klaudia Shehu
Albanialainen uutisankkuri Klaudia Shehu

Uutiset syntyvät yhteistyössä

Uutishankinta ja toimitustyö tehdään Suomessa. Viparon viittomakieliset tulkit kääntävät uutistekstit kansainväliselle viittomakielelle. Näiden käännösten pohjalta albanialaiset vsn-uutistiimin uutisankkurit muokkaavat uutiset visuaalisesti selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Lopulliseen muotoonsa uutiset saatetaan taas Suomessa, missä viitottuun uutiseen lisätään kuvallinen viestintä ja graafiset elementit. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu XAMK vastaa uutispalvelun teknologisesta kehitystyöstä ja antaa viimeisen silauksen siihen miltä uutiset tulevat näyttämään.

Käyttäjäkokemusta hyödynnetään

Visual Sign News –uutispalvelun kehitystyötä on tehty puolitoista vuotta ja nyt BETA-versio on valmis julkaistavaksi . Kehitystyötä jatketaan julkaisun jälkeen käyttäjien kokemusten ja palautteen pohjalta. Käyttäjälähtöisellä kehitystyöllä on ollut merkittävä rooli koko hankkeen ajan. Hankkeessa toteutettuihin työpajoihin on osallistunut albanialaisia kuuroja. Ensimmäisissä työpajoissa ja tutkimuksissa selvitettiin, millaisia uutislähteitä albanialaiset kuurot käyttävät, ja mistä he erityisesti pitävät. Suosiossa eivät olleet niinkään sanomalehdet, tv-uutiset tai tekstitetyt ohjelmat vaan pidetyimpiä olivat viitotut videot. Sosiaalinen media, erityisesti Facebook ja WhatsApp ovat suosituimpia. Tämä antoi hyvät lähtökohdat uutissivuston kehittämiselle. Tammikuun alussa  2018päästiinkin toteuttamaan ja ensimmäinen käyttäjätesti vastavalmistuneella uutissivustolla.

Seuraa vsn-uutisia: www.visualsignnews.com

Seuraa hanketta Facebookissa sivulla “visn – visual sign news”
https://facebook.com/visualsignnews -sivuille päivitetään aktiivisesti Albanian kuurojen toimittajien viittomaa materiaalia.

Kolmivuotinen rahoitus Googlelta

Visn-hankkeen rahoittaa Googlen Digital New Initiative -ohjelman innovaatiorahasto, jonka kautta rahoitetaan erilaisia digitaalisen uutistoiminnan hankkeita ja prototyyppien kehitystyötä. Rahaston tarkoituksena on tukea laadukasta journalismia sekä kannustaa uusien innovaatioiden syntymistä ja erilaisten teknologioiden hyödyntämistä uutisalalla. Hanke kestää syyskuuhun 2019 saakka. Humakin johtamassa Visual Sign News –hankkeessa kumppaneina ovat XAMK ja viittomakielialan yritys Viparo sekä Albanian Kuurojen Liitto ANAD.