Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

http://w

Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä -teos on tuore, asiantunteva ja koskettava seksuaalisuuden tabuja avaava teos, joka haastaa eettisten kysymysten lisäksi pohtimaan seksuaalisuuden merkitystä hyvinvoinnille. Teoksen toisena toimittajana on ollut Humakin lehtori VTT Hanna Kiuru, joka työskentelee Humakin TKI-keskuksessa Turussa. VTM Minna Strömberg-Jakka on tutkijana Turun yliopistossa.

Teos on oiva esimerkki myös kasvatukseen ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvästä yhteistyöstä. Teoksen kirjoittajat ovat sekä tutkijoita että omien alojensa ammattilaisia. Toimittajien mukaan lukija pääsee mukaan matkalle, jolla valotetaan seksuaalisuuden kohtaamista erilaisissa laitosympäristöissä kuten mielisairaalassa, nuorisokodissa, vankilassa ja huumekuntoutusyksikössä.

Teos käsittelee myös kehitysvammaisuuteen, kulttuuriin ja uskontoon sekä perheen sisäiseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät teemat. Erikseen tarkastellaan työnohjauksessa ilmenevää seksuaalisuutta.

Sellaista ammatillista kontekstia ei ole, jossa kysymykset seksuaalisuudesta eivät olisi jollakin lailla läsnä. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä.”, toteavat Kiuru ja Strömberg-Jakka.

Kytkentöjä ajankohtaisiin teemoihin mediassa

Kirja kerää yhteen tekstejä erilaisista seksuaalisuuteen liittyvistä tabuista. Aiheet kiinnittyvät monella tapaa ajankohtaisiin keskusteluihin ja ilmiöihin, mitä tehdään näkyväksi kytkemällä artikkeleita mediassa esillä olleisiin uutisointeihin ja teemoihin. Nämä teemat ovat myös kasvatuksellisesti ja pedagogisesti tärkeitä, sillä seksuaalikasvatuksen tavoitteeksi voidaan nähdä asenteiden, tietojen, taitojen, sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvon edistäminen.

Useiden ihmisoikeusjulistusten mukaan jokaisella on oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan ilman syrjintää, oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja mielihyvään sekä tehdä vapaita ja vastuullisia valintoja lisääntymisestä. Esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille, terveydentilaan tai vammaisuuteen katsomatta.

Virikkeitä monelle alalle

Teos tarjoaa tietoa ja virikkeitä niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kasvatusalan toimijoille, tutkijoille kuin opiskelijoillekin, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa oppilaitoksissa seksuaalikasvatukseen liittyen. Teosta voi suositella myös aihepiiristä kiinnostuneelle yleisölle.

Lue mitä Helsingin Sanomat kirjoitti teoksesta: http://www.hs.fi/elama/art-2000005309035.html

 

Hanna Kiuru ja Minna Strömberg-Jakka (toim.): Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä, Unipress. ISBN 978-951-579-553-3 (nid.) ISBN 978-951-579-545-8 (ePub)

Kirja julkaistaan myös sähköisenä kirjana. Tilaukset Ellibsistä.