Vapaaehtoisjohtaminen Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lue Päivi Ikkalan blogi Kansalaisareenan sivuilta

Vapaaehtoisjohtaminen on teemana Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa keväällä 2018 alkavassa kahdessa monimuotototeutuksena toteutettavassa opintojaksossa.  Molemmat ovat viiden opintopisteen laajuisia, ja niissä on kummassakin kolme lähipäivää.

Tammikuussa alkavalla kurssilla käsitellään vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmiä sekä hyviä käytänteitä. Ilmoittautuminen jatkuu 14.1.2018 asti, ja lähipäivät pidetään 18.-19.1. ja 9.3.2018.Humakin TKI-keskuksessa Helsingissä.

Huhti-toukokuussa aiheena on muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatiossa ja kehittämisen menetelmät. Lähipäivät pidetään 5.-6.4. ja 18.5.2018. Käsitellään myös johtamista muutostilanteissa sekä tulevaisuusajattelun menetelmiä.

– Lähipäivät ovat vuorovaikutteisia. Niillä keskustellaan ja vaihdetaan kokemuksia aktiivisesti. Ryhmässä on avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja Humakin tutkinto-opiskelijoita. Ammatikseen vapaaehtoistyötä johtavien, kulttuurituotannon opiskelijoiden ja erilaisista taustoista tulevien aikuisopiskelijoiden kohtaaminen on hedelmällistä. Yhteistä on halu kehittää itseään vapaaehtoistoiminnan organisoijina, kertoo kurssin vetäjä lehtori Juha Iso-Aho. – Useimmilla on kokemuksia sekä vapaaehtoistoiminnan organisoimisesta kuin itse vapaaehtoisena toimimisesta.

Seuraavassa esitellään edellisen vapaaehtoistoiminnan johtamisen kurssialaisia.

Etsimme aikuisia kavereita nuorille

Pauliina Vaski ja Riikka Neuvonen ovat työpari Lahden Diakonialaitoksella. He toimivat 1+1 mentoritoiminnan koordinaattoreina. Toiminta tarjoaa tukea lahtelaisille 13–24-vuotiaille nuorille vapaaehtoistoiminnan keinoin. Mentori on vapaaehtoinen tehtävään perehdytetty aikuinen, joka tapaa nuorta yhden vuoden ajan. Yhteinen tekeminen voi olla harrastusten etsimistä, kaupunkiin tutustumista, rupattelua kahvin ääressä, tulevaisuuden pohtimista, elokuvissa käyntiä jne.

Onnistuakseen vapaaehtoiskoordinaattori tarvitsee Pauliinan ja Riikan mielestä kehitysmyönteisyyttä, vahvoja sosiaalisia taitoja sekä kuuntelun ja arvostamisen taitoja. Verkostojen rakentaminen on iso osa työtä – siksi Humakin vapaaehtoisjohtamisen koulutuksissa onkin käyty aiemminkin.

Riikka ja Pauliina etsivät aikuisia kavereita nuorille
Riikka Neuvonen ja Pauliina Vaski ovat vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita Lahden Diakonialaitoksella

Vapaaehtoisjohtaminen on osa kulttuurituottajan ammattitaitoa

Jiri Ahonen, Tytti Peltola ja Päivi Ikkala (kuvassa etusivulla) sekä Anna-Mari Rautio opiskelevat Humakissa kulttuurituotantoa.

Jiri toimii tamperelaisessa voittoa tavoittelemattomassa kulttuurialan yhdistyksessä. Hän hyödyntää suoraan koulutuksessa oppimiaan taitoja siellä. Toiveena on työllistyä vastaaviin tehtäviin. Joka tapauksessa kulttuurialalla on tarpeen tuntea vapaaehtoistoiminnan sääntöjä ja käytänteitä, joita vapaaehtoisjohtaminen edellyttää, sanoo Jiri.

Tytti on mukana kurssilla sekä opinnollisista että henkilökohtaisista motiiveista. – Johdan partiossa ison projektin vapaaehtoistyötä. Minun tulee pestata tiimi partioprojektiin.

Päivi tekee paljon vapaaehtoistyötä. – Mielestäni vapaaehtoistyön tulee olla erilaista kuin oma työ. On ristiriitaista, jos haetaan ammattilaisia vapaaehtoiseksi. Kun itse olen hoitoalalla en hae vapaaehtoistyöltä toisten auttamista. – Johtaminen kiinnostaa minua monesta eri näkökuklmasta. Vapaaehtoisten johtajan pitää kyetä ottamaan vastuu. Hänen pitää olla jämäkkä ja delegoimaan kykenevä.

Anna-Mari on harjoittelussa Taitoliitossa. Hän tekee sinne kehittämistehtävää, jossa selvitetään miten vapaaehtoistyö voitaisiin käsityöalalla organisoidan tiiviimmin ja sitouttaa käsityökulttuurin yhteyteen. Hän on ollut mukana myös Jyväskylän kesän ohjelmistossa olevalla kansainvälisellä neulefestivaalilla. (https://jyvaskylaknitfest.com/). Sinne on tullut jo kolmantena vuonna peräkkäin huippusitoutuneita osallistujia eri puolilta maailmaa. Anna-Mari pohtii, miten käsityökulttuurin statusta voitaisiin nostaa Suomessa. Onko rahaksi kääntäminen – joukkorahoitus – ainoa keino?

Vapaaehtoisjoihtaminen kiinnostaa Humakin avoimen opiskelijoita
Juha Iso-Aho Vapaaehtoistoiminnan johtamisen kurssilaisten kanssa joulukuussa 2017

Palkatun ja vapaaehtoisten työnjako

Maiju Tuomainen (kuvassa ensimmäinen vasemmalta) on töissä pääsihteerinä Euroopan nuorten parlamentti Suomessa ry:ssä.. Hän on ainoa ja ensimmäinen palkattu kokoaikainen työntekijä.. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 300 vapaaehtoista 16-24 -vuotiasta nuorta. (http://eypfinland.org)

– Etsin sopivaa näkökulmaa palkka- ja vapaaehtoistyön dynamiikalle. Miten toimia niin, että kaikki työ ei kasaannu palkalliselle, mutta toisaalta ettei delegoi liikaa, pohdiskelee Maiju.

Päätoimintamme on istunnot jotka simuloivat Euroopan parlamentin mallia, Nuoret oppivat julkista puhumista, ryhmätyöskentelyä yms. Kaikki järjestetään vapaaehtoisvoimin, kolmessa eri ryhmässä – järjestäjänä, keskusteluissa ja mediatiimissä.

Ilmoittaudu vapaaehtoisjohtamisen koulutuksiin

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun vapaaehtoistoiminnan johtamisen kurssit ovat avoimia kaikille. Niiden hinta on 15 euroa / opintopiste eli 5 opintopisteen kokonaisuus maksaa 75 euroa.

Ilmoittaudu verkkokaupassamme: www.humak.fi/kauppa.