Juha Iso-Aho tuntee aiheen #Vapaaehtoisten johtaminen

Uusia eväitä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen on tarjolla Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen organisaatioissa -opintokokonaisuus antaa valmiudet suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla: kulttuuritapahtumissa, festareilla, liikuntaorganisaatioissa, järjestöissä sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.

—”Koulutus sopii hyvin vapaaehtoistoiminnan kehittäjille, koordinaattoreille, ohjaajille ja tuottajille erilaisissa organisaatioissa”, sanoo koulutuksesta vastaava lehtori Juha Iso-Aho. Hänen oma kokemuksensa vapaaehtoistoiminnasta ja erityisesti kouluttamisesta tuovat kiinnostavia näkökulmia.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen vaatii erityisosaamista

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ei ole yksinkertainen ja helppo juttu, vaan kaipaa erityisosaamista, toteaa Juha Iso-Aho.

– ”Tässä muutostilanteessa, kun vapaaehtoistoiminta kiinnostaa entistä laajemmin, ja on näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa, tarvitaan erityisesti muutoksenhallintakykyä ja kykyä johtaa ja kehittää toimintaa.”

Käytännönläheisyyttä ja kollegoilta oppimista

Humakin aiemmat vapaaehtoisjohtamisen opinnot ovat saaneet käytännönläheisyydestään kiitosta osallistujilta. Opiskelijat ovat voineet hyödyntää saamiaan oppeja ja tietoja suoraan omassa työssään.

– Teorian ja käytännön saumaton vuorottelu on yksi opintokokonaisuuden vahvuuksia. Erityisen arvokasta on myös toisten samassa tilanteessa toimivien kollegojen tapaaminen. Koulutuksessa kehitetään aidosti yhdessä vapaaehtoistoimintaa ja syvennetään johtamista, Iso-Aho vahvistaa.

Arvot, sitouttaminen, toiminnan kehittäminen

Opintojaksot on rakennettu niin, että niihin sisältyy kolme lähipäivää, joiden aikana kuullaan asiantuntijaluentoja. Tämän lisäksi opintojaksoon kuuluu sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä että itsenäistä työskentelyä ja verkko-opintoja. Lähijaksot toteutetaan Helsingin TKI-keskus Ilkassa, Ilkantie 4, 00400 Helsinki

Ilmoittautuminen suosittuun Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -opintokokonaisuuteen on käynnissä. Tänä vuonna kuhunkin opintokokonaisuuden jaksoista ilmoittaudutaan erikseen. Ensimmäisen opintojakson koulutukset alkavat marraskuussa. Jaksot ovat:

  • Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa (5 op)
  • Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi ja sitouttaminen sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena (5 op)
  • Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen (5 op)

Kuudetta kertaa järjestettävä avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus antaa osallistujille mahdollisuuden tutustua erilaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin asiantuntijavieraiden ja vertaisoppimisen kautta.

Avoimen ammattikorkeakulun opinnot ovat maksullisia, mutta ne ovat kaikille avoimia koultustaustasta ja iästä riippumatta. Kokonaisuus muodostuu kolmesta 5 opintopisteen kokonaisuudesta, joiden kunkin hinta on 75 €. Koulutuksiin ilmoittaudutaan Humakin verkkokaupassa, mistä löytyvät tarkemmat tiedot ilmoittautumisajoista.

Lisätiedot koulutuksesta, Juha Iso-Aho, puh. 020 7621 202, juha.iso-aho@humak.fi

 

Suosittu kurssi vetää vuodesta toiseen. Kuva lukuvuoden 2014 opintoryhmästä: Kaisa Kutilainen (vas.) ja Irene Purtilo keskustelevat Juha Iso-Ahon kanssa vapaaehtoistoiminnasta.