Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kulttuuria vapaaehtoistyönä Opiskelijablogit

Samalla kun vapaaehtoistyö tarjoaa stressaantuneelle mahdollisuuden päästä työhuolista irti, voi haasteita etsivä kehittää omaa ammattitaitoaan ja vaikka löytää uuden ammatin vapaaehtoistyön kautta. Usein eri- ikäiset ihmiset ovat mukana erilaisista syistä ja erilaisin tavoittein. Moninaisuus asettaa vaatimuksia myös toiminnan johtamiselle.

Tämän ovat huomanneet Humakin Vapaaehtoistoiminnan johtamisen kurssille osallistuvat Irene Purtilo, Mia Syysnummi-Kukkonen ja Kaisa Kutilainen. Heidän mielestään hyvä vapaaehtoistoiminnan organisaattori tunnistaa ja ottaa huomioon sen, mitkä asiat ovat tuoneet ihmisen vapaaehtoistoiminnan piiriin ja mikä motivoi häntä olemaan mukana.

”Joitakin motivoi suorittaminen kun taas toiset kokevat yhteisöön kuulumisen tärkeäksi”, toteaa kolmikko.

Hyvä mieli on tärkein sitouttaja

Irene Purtilo toimii vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina Kouvolan kaupungilla. Hänellä on 20 vuoden kokemus vapaaehtoistoiminnasta.

”Se, että olen vuosia ollut mukana yhdistystoiminnassa sekä myös vapaaehtoisena ystävänä toimiminen ovat asioita, joista on selvästi hyötyä työssäni. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yksikössämme on aika alussa vielä, mutta oma kokemukseni kautta saan uusia ideoita ja innostusta työhöni.”, toteaa Purtilo.

” On jännittävää olla kokeilemassa uusia asioita. Järjestimme jouluaattona ensimmäisen suuren tapahtumamme Vähävaraisten ja yksinäisten joulujuhlan, johon rekrytoimme kymmeniä vapaaehtoisia”, kertoo Purtilo. – ” Toukokuussa aiomme järjestää vapaaehtoistoiminnan pop up -tapahtuman koko Kouvolan alueella. Tämä on pilottikokeilu. Lisäksi käynnistämme uutena kaupungissamme Kulttuurikaveritoimintaa. ”

Kynnys kulttuuriin matalammaksi vapaaehtoisvoimin

Kaisa Kutilainen on kulttuurikaveri-hankkeen koordinaattori Helsingin kulttuurikeskuksessa. Ideana on, että vapaaehtoiset avustavat asiakkaita kulttuuritapahtumien pariin.

”Olen tehnyt aikaisemman työuran aikana töitä vapaaehtoisten kanssa mm. kulttuuritapahtumissa ja osallistunut itsekin aktiivisesti vapaa-ajallani vapaaehtoistyöhön niin kulttuurikentällä kuin järjestöissä, kertoo Kutilainen.

”Koen, että vapaaehtoiset voivat olla tehtävissään paljon motivoituneempia kuin palkattu henkilökunta ja on ilo tehdä innostuneiden ihmisten kanssa töitä. Toisaalta suuresta motivaatiosta huolimatta on tärkeää pitää vapaaehtoistyö tarpeeksi kevyenä ja innostavana, sillä se ei saisi olla liian velvoittavaa tai liian haasteellista. Jokaiselle pitäisi löytää juuri itselle sopiva tehtävä,” Kutilainen toteaa.

Kulttuurikaveri-projektia toteuttavat Helsingin kulttuurikeskus ja sosiaali- ja terveysvirasto yhteistyössä Helsingin kaupungin Lähiöprojektin kanssa. Alun perin idea on lähtenyt Jyväskylän taidemuseosta, jossa vuonna 2006 pohdittiin, miten museoon lähtemisen kynnystä voisi madaltaa. Toimintamalli on laajentunut yli 15 paikkakunnalle.

Vapaaehtoistoimijoiden verkostot ja vertaistuki voimavaroina

Mia Syysnummi-Kukkonen etsii töitä ja toimii vapaaehtoisena tuottajana Montessori-lastentalo ry:ssä. Hän on suorittanut yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon ja hakee kurssista järjestötoiminnan osaamisensa vahvistamista. Hänestä vapaaehtoistoiminta on hyvä tapa rakentaa verkostoja ja käytännössä testata ja kehittää johtamis- ja yhteisöllisiä taitojaan.

Humakin vapaaehtoistoiminnan koulutukset vetävät väkeä

“Kuten vapaaehtoistyöhön – myös sen koulutuksiin hakeudutaan hyvin erilaisista lähtökohdista ja motiiveista,” toteaa opintokokonaisuudesta vastaava Humakin lehtori Juha Iso-Aho.  “Koulutuksemme ovat olleet suosittuja. Nyt käynnissä oleva koulutus täyttyi nopeasti.”

“Kurssilaisten joukko on hyvin heterogeeninen. Mukana on kokeneita koordinaattoreita ja sellaisia, jotka ovat itse paremminkin vapaaehtoistyöntekijän kuin johtajan roolissa. Heitä kuitenkin yhdistää kiinnostus vapaaehtoistoimintaan ja sen kehittämiseen, toteaa Iso-Aho ja kehottaa tutustumaan lehtori Annamari Maukosen ohjaamiin Vapaaehtoistyön arvoja ja merkitystä pohdiskeleviin kurssilaisten opiskelijablogeihin Kansalaisareenan sivuilla.

Syyskuussa 2014 alkanut avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus Vapaaehtoistoiminnan johtaminen organisaatioissa koostuu kolmesta viiden opintopisteen kurssista. Yksi osuus keskittyy vapaaehtoistoiminnan arvoihin ja merkitykseen yhteiskunnassa, toinen rekrytointiin, motivointiin ja sitouttamiseen sekä työnohjaukseen. Kokonaisuus päättyy maaliskuun lopussa, jolloin lähitapaamisen aiheena on muutoksen hallinta ja toiminnan kehittäminen. Suurin osa 30 opiskelijoista suorittaa koko 15 opintopisteen kokonaisuuden.

Koulutukseen hakeutumisen tärkeimpiä syitä ovat ajankohtaisen tiedon saanti aiheesta ja toisaalta mahdollisuus päästä keskustelemaan toisten samantyyppisessä tilanteessa työskentelevien ihmisten kanssa.

Seuraava Vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutus alkaa syksyllä 2016.

Ilmoittautuminen suosittuun Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -opintokokonaisuuteen on alkanut 1.8.2016. Tänä vuonna kuhunkin opintikokonaisuuden jaksoista ilmoittaudutaan erikseen. Ensimmäisen opintojakson koulutukset alkavat lokakuussa.