Katri Mäen opinnäytetyö käsitteli vapaaehtoistyötä vastaanottokeskuksissa Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Tutustu Katri Mäen opinnäytetyöhön

Humakin Nurmijärven kampuksella monimuotokoulutuksessa opiskellut Katri Mäki meni pakolaiskriisin syvetessä tammikuussa 2016 vapaaehtoiseksi vastaanottokeskukseen. Osana yhteisöpedagogiopintojaan hän osallistui keskuksen vapaaehtoistyön kehittämiseen. Mäen opinnäytetyö käsitteli SPR:n paikallisosastojen roolia vastaanottokeskuksissa ja sitä miten vapaaehtoistyö järjestetään. Työn tilaaja oli SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piiri.

Katri Mäki valmistui yhteisöpedagogiksi (AMK) syyskuun lopussa. Hänen opinnäytetyönsä Vapaaehtoistyö vastaanottokeskuksessa – SPR:n paikallisosastojen vapaaehtoistyön koordinaattoreiden kokemuksia perustamisvaiheesta on luettavissa ammattikorkeakoulujen opinnäytyötietokannassa Theseuksessa, ks. infolaatikko.

—Koin tärkeäksi olla mukana auttamassa, kertoo Mäki. -Vapaaehtoistyön merkitys vastaanottokeskustoiminnassa, pakolaisten vastaanottamisessa ja kotouttamisessa on ollut merkittävä.  Vapaaehtoiset ovat toimineet myös sillanrakentajina kantaväestön ja tulijoiden välillä, arvioi Mäki. —Omassa kotikunnassani oli lisäksi voimakasta vastustusta ja ennakkoluuloja vastaanottokeskuspäätöksen tullessa. Ilmapiiri oli pelokas ja vihamielinen.

—Itse koen, etten voi tuomita ketään ilman perusteita. Olen aiemmin pitkään tehnyt töitä maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden parissa. Suvaitsevaisuuden edistäminen ja yksilön kohtaaminen ovat minulle tärkeitä.

Tiedonkulku, selkeät vastuualueet ja arvostus

Katri Mäki selvitti, millaisia kokemuksia paikallisosastojen vapaaehtoisilla vapaaehtoistyön koordinaattoreilla oli toiminnan käynnistämisestä, mihin he olisivat kaivanneet tukea ja millaisia hyviä käytänteitä eri paikoissa on. Hän haastatteli kuuden vastaanottokeskuksen vastuuvapaaehtoisia Uudellamaalla. Yksi oli ryhmähaastattelu.

Tutkimustuloksista keskeisinä nousee esiin tiedonkulun merkitys sekä vapaaehtoisia arvostava, toimiva yhteistyö vastaanottokeskuksen kanssa. Vapaaehtoiset tarvitsevat selkeän organisaatiorakenteen, josta selviää työntekijöiden vastuualueet, koordinaattorin asema ja tehtävänkuva sekä muiden vapaaehtoisten rooli. Arvostaminen osoitetaan valmiuksien ja puitteiden luomisena toiminnalle, molemminpuolisena luottamuksena sekä tapana kohdata ja kohdella vapaaehtoisia.

Katri Mäki esittelee työssään luomansa mallin organisaatiorakenteesta ja . tehtävänkuvasta perustamis- ja toimintavaiheessa. Työssään hän esitti kehittämisehdotuksia vapaaehtoistyön tueksi vastaanottokeskuksissa. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi valmiussuunnitelman päivityksessä sekä koostamalla perehdytysmateriaali paikallisosastoille.

Yhteisöpedagogiosaamiselle on tarvetta

—Yhteisöpedagogeilla on juuri sellaista osaamista, jota vapaaehtoisten kohtaamiseen tarvitaan, toteaa Katri Mäki. —Yhteistyö vastaanottokeskusten kanssa soveltuu Humakin reiluutta, yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuutta korostavan strategian kanssa.

Mäen mukaan yhteisöpedagogin tutkintoon sisältyy keskeistä osaamista, joka soveltuu vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen. Tietoisuus vapaaehtoistyön merkityksestä, rajoista ja mahdollisuuksista on osa yhteisöpedagogin osaamista, kuten myös molemminpuolinen arvostus ja luottaminen, toteaa Mäki. -Vapaaehtoisten innostaminen, kannustaminen ja motivointi sekä vapaaehtoisten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovatkin tärkeitä työntekijätaitoja.

Paljon pieniä sukkia ja pipoja vastaanottokeskuksessa
Hienoa oli huomata, miten nopeasti etenkin lapset oppivat suomea, toteaa Katri Mäki

Positiivisia kohtaamisia

—Uskoin ja uskon edelleen, että niin ”metsä vastaa kuin sinne huudetaan”, kertoo Katri Mäki. Jos itse suhtaudun avoimesti ja ystävällisesti ja kohtaan ihmisen ihmisenä, edistän maahantulijoiden hyvinvointia ja sopeutumista. Omat kohtaamiseni ovat olleet ainoastaan positiivisia. Mukavia ihmisiä, jotka vastaavat hymyyn ja tervehdykseen iloisesti.  Vapaaehtoisena en voi vaikuttaa turvapaikkapäätöksiin tai niiden etenemiseen, puuttua perusteisiin tai ottaa kantaa oikeuteen turvapaikasta. Ne eivät kuulu minulle, kuvailee Katri Mäki kokemuksiaan vastaanottokeskuksessa.

Suurimmat haasteet asukkaiden kanssa liittyivät kielellisiin ongelmiin, aikatauluihin ja tiedotukseen. Kielten kirjohan paikoissa on laaja. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden rooli tulkkina ja asukkaiden tukena olikin mielestäni merkittävä, sanoo Mäki. Lisäksi apuvälineenä käytettiin google-kääntäjää, englantia, kuvakortteja ja elekieltä. Suomea käytettiin mahdollisuuksien mukaan pääkielenä. Hienoa oli huomata, miten nopeasti etenkin lapset oppivat suomea.

Vapaaehtoistyö — johtamiskoulutus haussa juuri nyt – ilmoittaudu viimeistään 11.10.

Vapaaehtoistyön johtamisen koulutusta on tarjolla Humakin avoimessa ammattikorkeakulussa kuluvana lukuvuotena.  Opinnot ovat kaikille avoimia koultustaustasta ja iästä riippumatta.

Tarkemmat tiedot aikatauluista, sisällöistä ja  ilmoittautumisajoista verkkokaupastamme.