Tilastotietoa, jossa lukee 80 prosenttia amk-tutkinnon suorittaineista ja 84 prosenttia yamkin suorittaneista on tyytyväisiä tutkintoonsa.

Oletko valmistunut Humakista tai jostain toisesta ammattikorkeakoulusta vuonna 2014? Tiistaina 15.10.2019 saat kutsun osallistua uraseurantakyselyyn tekstiviestillä tai sähköpostilla. Uraseurantakysely kerää tietoa valmistuneiden työllistymisestä sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Vastaathan saamaasi kyselyyn, siinä annettu tieto on tärkeää opintojen kehittämisen ja tutkintojen laadun arvioimisen näkökulmasta.

Tulevat ja nykyiset opiskelijat hyötyvät vastauksestasi

–”Tieto korkeakoulutettujen työurien ensimmäisistä vuosista on todella tärkeää. Korkeakoulut kehittävät koulutusta valmistuneiden palautteen pohjalta. Tulevat ja nykyiset opiskelijat hyötyvät tiedosta suunnitellessaan opintojaan. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tuloksia arvioidessaan korkeakoulujen koulutuksen laatua ja kehittämistarpeita”, projektipäällikkö Satu Helmi Turun ammattikorkeakoulusta toteaa.

Vuonna 2013 valmistuneille toteutetun uraseurantakyselyn perusteella tiedetään, että 80 % ammattikorkeakouluista valmistuneista on vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon. Tyytyväisyys tutkintoon on erittäin vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Uraseurantakysely-kutsu tulee tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla
Vuonna 2014 valmistuneet saavat kutsun osallistua uraseurantakyselyyn tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla

Uraseurantakyselyn kohderyhmänä ovat viisi vuotta sitten ammattikorkeakoulusta valmistuneet

Uraseurantakysely lähetetään 15.10. kaikille vuonna 2014 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Valtakunnallisen vastausprosentin toivotaan nousevan lähelle 40 prosenttia (edellisessä kyselyssä 33%). Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseurantakyselyn kanssa.

Tietoa uraseurantakyselystä

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Hanketta ovat toteuttamassa

Turun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hanki tietoja ja taitoja, joita voi kehittää kun teknologiat muuttuvat.
Vastaus vuonna 2013 valmistuneille tehdystä uraseurantakyselystä.

Lisätietoja:

Satu Helmi, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu p.050 5985563, satu.helmi@turkuamk.fi, www.uraseurannat.fi

Vuoden 2018 uraseurantakyselyn tuloksia löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta Vipusesta osoitteessa: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
sekä https://www.töissä.fi -sivustolta