Väyläopintojen ohjaajat toimivat alueellisesti Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintopolkuopinnot on nimetty uudelleen. Jatkossa opintopolkuopinnoista puhutaan avoimen AMK:n väylänä.

Nimen vaihto ei vaikuta mitenkään avoimen AMK:n opiskelijoihin eikä edellytä toimenpiteitä heiltä. Nimenmuutoksella haluamme välttää sekaannuksen opetushallituksen verkkopalveluun Opintopolku.fi, josta löytyvät koulutuksen ja opetuksen järjestäjän palvelut.

Väylää pitkin kohti tutkintoa

Väyläopinnoilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumistaan.

Suoritettuaan 60 op väyläopintokriteerien mukaisia AMK-opintoja opiskelija voi hakea erillishaussa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Valintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään koulutuksittain ja ne kuvataan erillishaun hakuohjeissa.

  • Väyläopinnot antavat erinomaiset mahdollisuudet jatkaa tutkinto-opiskelijana, toteaa koulutussuunnittelija Johanna Henriksson (kuvassa uutisen etusivulla), joka on kulttuurituotannon väyläopinto-ohjaaja pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Joustava tapa opiskella

Henriksson kertoo, että erillishaussa on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi kaksi kertaa vuodessa. Hänen mielestään väyläopinnot ovat joustavia, sillä ne mahdollistavat erilaisen panostuksen opiskeluun eri elämäntilanteessa. Joku tutustuu opintoihin pikkuhilja, kun taas motivoitunut, opiskeluun täysipainoisesti keskittyvä opiskelija, voi suorittaa nopeammassakin tahdissa opintoja.

Teho-ohjausta tarjolla

Opiskelun alussa kannattaa laatia opiskelusuunnitelma ja hyödyntää asiantevien väyläopinto-ohjaajien  apua, neuvoo Henriksson.

Uusi palvelumme on teho-ohjaus. Opintojen aikana on nyt myös mahdollista saada ohjausta erikseen nimetyltä pedagogiltamme. Jos opiskelijalla on tarve keskustella opinnoista tai edistymisestä, hän voi sopia tapaamisen ohjaajan kanssa.

Alkavana lukuvuonna tarjolla yli 70 opintojaksoa. Opinnot ovat maksullisia. Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun verkkokaupassa.

Katso myös usein kysyttyjä kysymyksiä avoimen AMK:n ja väyläopiskelusta.

Tutustu myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnattuun sivustoon HumakWikissä. Se sisältää hyödyllistä lisätietoa mm.:

  • opiskelijapalveluista
  • ohjaus- ja neuvontapalveluista
  • arvioinnista
  • suoritusohjeista
  • tenttimisestä
  • todistuksista
  • HumakProsta
  • Moodle-verkkoalustasta

HumakWikin avoimen AMK:n opiskelijanäkymään

 

Kuvassa sivun ylälaidassa: lehtorit Annamari Maukonen joka on Kuopion ja Tampereen opiskelijoiden väyläopinto-ohjaaja ja Sanna Lukkarinen, joka ohjaa väyläopintoja kansalaistoiminnan ja nuorisotyön AMK-tutkinnossa.