Tulkki (AMK) Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Ladattavia tiedostoja

Kela 62/331/2013

Tammikuusta 2016 vaativan tason vieraan kielen tulkkausta voi tarjota vain sellainen tulkki, joka voi todistaa osaamisensa ko. vieraasta kielestä. Osaaminen todennetaan yleisellä kielitutkinnolla, jossa tulkin pitää läpäistä kielitutkinnon ylin taso (Vähintään taso 5/C1).

KELA määrittelee vaativan tason tulkkaukset tapauskohtaisesti ja tilaa 2016 alusta tällaisiin tulkkauksiin ainoastaan kielitutkinnon läpäisseitä tulkkeja. KELA kertoo vaativiksi tulkkaustilanteiksi esimerkiksi seminaarit, konferenssit ja erilaiset työtilanteet. Aikaisemmin tällaiseen tulkkaamiseen riitti tulkin oma ilmoitus, muttei enää siis jatkossa. Arvio on, että vaativan tason tulkkaustilanteita on jatkossa tulossa nykyistä enemmän.

Vain kaksi tutkintokertaa ennen muutosta

Kelan vammaisten tulkkauspalvelua tarjoaville tulkeille vieraan kielen tulkkaamista koskevat vaatimukset perustuvat Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden hankintaa koskevaan tarjouspyyntöön (Kela 62/331/2013) ja siinä määriteltyihin vieraalla kielellä tulkkaamisen vähimmäisvaatimuksiin. Vaatimusten kiristymisen perusteena ei siis ole lainmuutos, vaan hankinta-asiakirjojen kirjaus. Yleinen kielitutkinto on yksi tapa osoittaa vieraan kielen osaaminen, mutta osaamisen voi osoittaa myös muilla kielitutkinnoilla tai suoritetuilla opinnoilla, kuten em. tarjouspyynnön liitteen 5 kohdassa 2 b on todettu (Katso KELAn liite artikkelin ohessa).

Yleisiä kielitutkintoja järjestetään eri puolilla Suomea. Tutkintopäiviä on kuitenkin rajatusti ja ennen lain muutosta kielitutkintoja voi enää suorittaa keväällä 2015 ja syksyllä 2015. Opetushallitus varoittaa verkkosivuillaan, että tutkintopaikat täyttyvät nopeasti. Älä jätä kielitutkintoon ilmoittautumista viimetippaan ja kokeeseen kannattaa valmentautua etukäteen.

Kielitutkintoon voi ilmoittautua vain tiettyinä hakuaikoina. Ne löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta. Vaativan tason englantia voi tenttiä seitsemällä paikkakunnalla. Ne ovat: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Oulu, Turku ja Vaasa, Tarjouspyynnön vaatimiin muutoksiin kannattaa varautua ajoissa. Kielitutkinnon suorittamista ei kannata jättää viimeiseen tutkintokertaan vaan oma osaaminen kannattaa testauttaa mahdollisimman nopeasti, jotta vaativan tason tulkkausta vieraskielisissä tilanteissa pystyy tarjoamaan myös 31.12.2015 jälkeen.

Humak järjestää kielitutkintoon valmentavan päivän kertauskurssin

Koska vaativan tason vieraan kielen kielitutkinto on nimensä mukaisesti vaativa, Humak tarjoaa viittomakielen tulkeille mahdollisuuden valmentatumiskurssiin, jossa omaa kielitaitoa voi vetreyttää ennen kielitutkintoa. Brush up your English – koulutuksessa harjoitellaan kielen eri osa-alueita ja annetaan palautetta kunkin osallistujan taidoista. Kouluttajana FM, englannin ja ruotsin kielen lehtori Minna Hult. Koulutus järjestetään, mikäli siihen ilmenee kiinnostusta. Koulutuksen järjestämisestä ja mahdollisista aikatauluista voi kysyä lisää Humakin viitomakkieli- ja tulkkausalan yksiköstä.

Lisätietoja: 

Minna Hult
020 7621 388
minna.hult@humak.fi

UUTISTA PÄIVITETTY 27.1.2015:

Alkuperäisessä uutisessa kerrottiin muutoksen johtuvan lakimuutoksesta, mutta vaatimukset perustuvat Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden hankintaa koskevaan tarjouspyyntöön (Kela 62/331/2013) ja siinä määriteltyihin vieraalla kielellä tulkkaamisen vähimmäisvaatimuksiin. Artikkelin sisältö on muokattu vastaamaan tätä tilannetta.