Liittyviä tiedostoja Viittomakielinen sisältö

Kolmannen vuosikurssin tulkkiopiskelijat pääsevät kevätlukukaudella tulkkaamaan Pohjois-Savon alueuutisia viitotulla puheella osana tulkkauksen harjoitteluopintojaksoa. Alueuutisten tulkkaus toteutetaan yhteistyössä Tuotantoyksikkö Kantin kanssa, kertoo lehtori Anne-Mari Jaamalainen. Tuotantoyksikkö Kantti on Ylen ja eri tieteen- ja koulutuksen organisaatioiden ylläpitämä sisältötuotantoyksikkö, joka tuottaa journalistisesti toimitettuja sisältöjä mm. radioon ja internettiin.

Tulkkiopiskelija Jesse Kulmala kertoo, että Kantin toimituspäällikkö Anne Heikkinen lähettää tulkattavat uutiset opiskelijoille aina noin viikkoa ennen tulkkausta. Tänä aikana selvitetään vieraat viittomat ja tekstin tulkkausta harjoitellaan sujuvaksi. Näin viitotulle puheelle tulkkaaminen Kantin studiolla on mukava ja soljuva kokemus, kertoo Kulmala.- Vaikka kuvatessa tulisi virheitä, niin uudestaan voi aina yrittää.

Uutiset voidaan myös kuvata aihe kerrallaan ja myöhemmin editoida yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi. Paikan päällä saa myös tukea omalta parilta sekä lehtorilta. Kannattaa laittaa päälle neutraalit ja tummat vaatteet, jotta viittominen näkyy hyvin, neuvoo Jesse.

Viitottu puhe perustuu puhuttuun kieleen

Viitottu puhe on puhetta ja huuliltalukua tukeva kommunikaatiomenetelmä. Viitottu puhe perustuu puhuttuun kieleen ja sen rakenteisiin. Viitottu puhe on hyvä kommunikaation tuki niille, joilla on hyvä suomen kieli. Viitotussa puheessa viitotaan kaikki paitsi sidos- ja pikkusanat ja viittominen tapahtuu suomen kielen lauserakenteiden mukaan. Tärkeintä viitotussa puheessa on käyttää selkeää huuliota, eli artikuloida sanat selkeästi huuliolla sijapäätteineen. Vaikka kaikkia sanoja ei viittoisikaan, kaikki sanat pitää silti artikuloida selkeästi.

Viitottua puhetta käyttävät esimerkiksi monet kuuroutuneet sekä huonokuuloiset, sisäkorvaistutteen käyttäjät, osa suomenkielistä kuurosokeista ja henkilöt, joilla on puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä vaikeuksia.

Neljännen vuoden tulkkiopiskelijat Ida Pihl ja Siiri Ojala työstivät suuntautumisopintojensa harjoitteluun lapsille suunnatun sadun maalaishiirestä ja kaupunkilaishiirestä viitotulla puheella.

Tulkkauksesta saa harjoittelutunteja

Yle Kantissa suoritettavasti tulkkauksesta saa harjoittelutunteja, kertoo Bastian Uusitalo. Tunteja kertyy niin etukäteen valmistautumisesta, kuin itse tulkkauksestakin. -Kantti on hyvä mahdollisuus opiskelijalle harjoitella tulkkausta tutussa ympäristössä. Paikalla Kantissa on yleensä oma luokkakaveri, koska tulkkauksiin harjoitellaan pareittain, lehtori sekä Kantin toimituspäällikkö Anne Heikkinen sekä toimittaja, tekninen tuottaja Kimmo Salvén.

Linkistä voi katsoa yhden opiskelijan lopputuloksen Yle Kantin tulkkauksesta.

http://www.kantti.net/2018/02/ajankohtaista-pohjois-savosta-viitotulle-puheelle-tulkattuna-12/

Lotta Innanen, Jesse Kulmala ja Anne Heikkinen Kantin studiolla

 

Uutisen kirjoittajat: Jesse Kulmala ja Bastian Uusitalo