Viittomakielen tulkkien työssä on lähivuosien aikana tapahtunut suuria muutoksia. Tulkkien työsuhdetilanteeseen on vaikuttanut erityisesti Kelan ohjauksessa oleva tulkkauspalvelun kilpailutusjärjestelmä. Muutokset ovat heijastuneet tulkkien työsuhteisiin ja ansioihin.

Viittomakielialan toimijoiden työllisyyttä sekä työsuhde- ja ansiotilannetta kartoitettiin kyselyllä ensimmäisen kerran vuosi sitten vuoden 2017 tilanteesta. Käsillä oleva kysely koskee Kelan nykyistä kilpailutuskautta, vuotta 2018.

-Vastaa kysymyksiin ajatellen viime vuotta, neuvoo Humakin lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää. Tällä tavalla saamme raportoitavaksi vertailukelpoiset tulokset. Voit vastata tähän kyselyyn, vaikka et olisi vastannut vuosi sitten järjestettyyn kyselyyn.

Kyselystä saatu tieto avuksi vaikuttamistyössä

-Kyselyn kautta saamme tietoa viittomakielen tulkkien tämän hetkisestä työtilanteesta, toteaa Emilia Norppa (nyk. Kieliasiantuntijat ry:n hallituksen jäsen) -Tulemme käyttämään tietoa keskusteluissamme Kelan kanssa ja myös vaikuttaaksemme alaan sisältäpäin, lupaa Norppa.  Tieto on Norpan mukaan oleellista myös Akavan Erityisaloille, jonka kautta tehdään vaikutustyötä. Kieliasiantuntijat ry on Akavan Erityisalojen kolmanneksi suurin ammattiyhdistys.

Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Kyselyn toteuttaa Humak yhteistyössä SVT:n ja Akavan Erityisalojen kanssa.

Kyselyä koskevat tarkemmat tiedustelut voi osoittaa lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpäälle (hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi).

Kyselyyn voi vastata ke 7.3.2019 klo 15:00 asti.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.