Viittomakielentulkin opistoasteen tutkinnosta Tulkki AMK -tutkintoon tai puhevammaisten tulkista viittomakielen tulkiksi

Syksyllä Helsingissä alkaa täsmäkoulutus Tulkki (AMK) -tutkintoon. Opinnot ovat hakijoille, joilla on suoritettuna jo alan opistoasteen koulutus Kuopiossa tai Turussa ja jotka ovat yleensä jo kiinnittyneet työelämään. Hakija voi olla myös ammattikorkeakoulusta valmistunut kommunikaation asiantuntija ja puhevammaisten tulkki.

Helsingin yksiköstä valmistuu viittomakielen, tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkina eri-ikäisille kuuroille, viittomakieltä käyttäville asiakkaille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi esim. kuurosokeille tai kirjoitustulkkaukseen. Uuden opetussuunnitelman myötä myös kansainvälinen viittominen ja tulkkaus ovat tulleet tarjontaan.

​Tulkki AMK-koulutus on suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja tulkin ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Räätälöity monimuotokoulutus tulkkausalan opinnot suorittaneille

Monimuotoiseen viittomakielentulkin koulutukseen tulevat opiskelijat ovat saaneet joko alan opistoasteen koulutuksen Kuopiossa tai Turussa ja ovat yleensä jo kiinnittyneet työelämään. He voivat olla myös ammattikorkeakoulusta valmistuneita kommunikaation asiantuntijoita ja puhevammaisten tulkkeja.

Tutkinnon korottamisen tai monipuolistamisen jälkeen AMK-tulkiksi valmistunut voi edetä urallaan monipuolisten tietojen, osaamisen ja pätevyyksien myötä.

Pohjakoulutusvaatimus, joka antaa hakukelpoisuuden tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, monimuotoryhmään:

  • Hakukelpoisuuden antaa opistoasteen 1 – 3 -vuotinen loppuun suoritettu viittomakielentulkin koulutus (Pohjois-Savon Opistosta tai Turun kristillisestä opistosta).
  • Hakukelpoisuuden antaa Humanistisesta ammattikorkeakoulusta tai Diakonia-ammattikorkeakoulussa suoritettu Tulkki (AMK) -tutkinto sellaisella opiskelijalla, joka on valmistunut kommunikaation asiantuntijaksi ja puhevammaisten tulkiksi.

Opiskelu perustuu opintojen alussa laadittavaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). HOPSissa otetaan huomioon opiskelijan aikaisemmat opinnot, aikaisempi soveltuva työkokemus ja muulla tavalla hankittu osaaminen (AHOT).

Neljä piirrettyä kättä heiluu eri suuntiin. Taustalla puhekuplia sekä teksti Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Humakin logo.

Opinnot suoritettavissa työn ohessa

Monimuoto-opiskelijan on mahdollista suorittaa opintonsa työn ohessa. Joissain opintojaksoissa monimuoto-opiskelijat integroituvat päiväopiskelijoiden ryhmiin ja osallistuvat yhteiseen kontaktiopetukseen, webinaareihin ja erilaisten tehtävien suorittamiseen.

Osa päivä- ja monimuoto-opiskelijoiden luennoista on pakollisia, aikaan ja paikkaan sidottuja. Opintoja rytmittävä lukujärjestys annetaan elokuussa 2021. Opintoihin kuuluu webinaarien ja kontaktiopetuksen lisäksi erilaisia itsenäisesti tai pienryhmässä tehtäviä tehtäviä. Kontaktiopetus järjestetään Helsingissä tai webinaareina. Opintojaksosta vastaava lehtori ohjeistaa opintojaksokohtaisesti, onko opiskelijoiden tultava kampukselle vai onko opintoja mahdollista suorittaa etäyhteydellä.

Opintoaika on suoritettavien opintojen määrästä ja tarjonnasta riippuen 1,5–4 vuotta.

Lisätietoa tutkinnosta ja opiskelijavalinnasta löydät Opintopolku.fi

Täytä yhteishaun hakulomake 17.-31.3.2021 (klo 15.00 mennessä).

Linkki: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.36213867728