Kolme piirroskuvaa: Osittain täytettty paperilomake ja kynä, kädet jotka viittovat sekä henkilö joka istuu tietokoneen äärellä ja vastaa kyselyyn.

Viittomakielinen kielibarometri-kysely on avattu

Eduskunta edellyttää hallitusta antamaan vaalikausittain kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta, kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä Suomen kielisuhteiden kehityksestä. Tällä halutaan selvittää, toteutuvatko vähemmistökieltä käyttävien lakisääteiset oikeudet yhteiskunnassa ja kuinka kielellistä yhdenvertaisuutta voitaisiin kehittää.

Kielibarometri ensimmäistä kertaa viittomakielisille

Oikeusministeriön kielibarometri-kysely toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien parissa. Kyselyn ja sen raportointi on annettu Humanistisen ammattikorkeakoulun tehtäväksi.

Suomessa on toteutettu kuntien suomen- ja ruotsinkielisiin kielivähemmistöihin kohdistettuja kyselytutkimuksia joka neljäs vuosi vuodesta 2004 lähtien. Vuonna 2016 kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa saamenkielisille.

Kielibarometreillä kerätään omakielisten palvelujen saatavuuteen, laatuun, kielellisiin oikeuksiin sekä kieli-ilmapiiriin liittyvää kokemustietoa vähemmistökieliä käyttäviltä täysi-ikäisiltä henkilöiltä.

Kysely toteutetaan suomalaisilla viittomakielillä

Kolme piirroskuvaa: Osittain täytettty paperilomake ja kynä, kädet jotka viittovat sekä henkilö joka istuu tietokoneen äärellä ja vastaa kyselyyn sekä linkki: https://barometri2020.fi/.

Suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä laaditun kyselyn osoite on barometri2020.fi (linkki avaa uuden sivuston).

Kysely on avoinna lokakuun 18. päivään asti. Siihen voi vastata myös suomeksi tai ruotsiksi kirjoittaen.

Tuloksia käytetään mm. viittomakielilain arviointiprosessissa

Barometrikyselystä saatavia tietoja tullaan hyödyntämään e. m. kielikertomuksen lisäksi tausta-aineistona viisi vuotta voimassa olleen viittomakielilain arviointiprosessissa, kielellisten oikeuksien seurantaindikaattoreissa sekä viittomakieliin liittyvien hallitusohjelmakirjausten toteuttamisessa.

Viittomakielibarometri-kyselytutkimuksen tulokset julkaistaan vuoden 2020 lopussa.

Lisätietoja

Päivi Rainò, dosentti
Vastaava tutkija, Viittomakielibarometri-hanke
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)
Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusala
Puh. +358 400 349 201
paivi.raino@humak.fi

www.humak.fi