Jyväskylä kaupunginteatteri

Humanistisen ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän kaupunginteatterin yhteistyöhanke Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan käynnistyy.

Hankkeen tavoitteena on tehdä sähköisten kulttuuripalveluiden tuotantokokeilu Alvar Aallon suunnitteleman Jyväskylän kaupunginteatterin tiloihin. Hankkeessa tutkitaan, miten uusia teknologioita – kuten 3D-virtuaalisuutta – voidaan hyödyntää taidelaitosten toiminnoissa ja kokonaan uusien digitaalisten kulttuuripalveluiden tuottamisessa.

Nuorten osallistumista kulttuuriin edistetään

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen ensisijaisena kulttuuripoliittisena tavoitteena on parantaa nuorten osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin. Toisena tavoitealueena on edistää luovaa työtä ja tuotantoa.

Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeen koordinoinnin ja kehitettävien digitaalisten tuotantotapojen mallintamisesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu; uusien teknologioiden kokeilusta ja hankkeen teknisestä toteutuksesta vastaa Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo; Jyväskylän kaupunginteatteri osallistuu keskeisesti virtuaaliseikkailun sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen.

Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeen suunnittelu, kuvaukset ja mittaukset käynnistyvät lokakuussa 2017.

Alvar Aallon suunnittelema Jyväskylän kaupunginteatteri
Sähköisten kulttuuripalveluiden tuotantokokeilu tehdään Jyväskylän kaupunginteatterin tiloihin.

Hankkeen tulokset julkaistaan keväällä 2018

Loppuvuodesta 2018 Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeessa tuotetaan digitaalisia kulttuuripalveluita käsittelevä seminaari ja valmistetaan aihetta käsittelevä julkaisu.

Kokeilu on jatkoa hyvin alkaneelle yhteistyölle

Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeessa Aalto-yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu jatkavat lokakuussa 2016 käynnistynyttä yhteistyötään. Sen tuloksena on saatu yhteisiä kokeiluja, tapahtumia, hankehakemuksia ja julkaisuja. Yhteistyö painottuu kulttuurituotantoon ja kulttuurin välittäjätoimintaan sekä tulkkaukseen, kielelliseen saavutettavuuteen ja kommunikaatioasiantuntijuuteen.

Matti KurkelaKuvassa Aalto-yliopiston 3D-Studio Manager Matti Kurkela – “Uudet mittauslaitteet ja niiden tuottamat virtuaaliset 3D-aineistot mahdollistavat tutkimusta digitaalisuuden vaikutuksista kultuuritapahtumiin, kulttuuriorganisaatioiden työtapoihin, kumppanuuksiin, yleisöön ja muihin sidosryhmiin”. Aalto-yliopiston kuvat (c) Hannu Hyyppä & Marika Ahlavuo

Hankekumppanuus Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa avaa uudenalaisen korkeakoulujen ja kulttuurilaitoksen välisen yhteistyön, jossa ammattikorkeakoulun ja yliopiston erityisosaamista sovelletaan käytäntöön oikeassa toimintaympäristössä taidekasvatuksen ja yleisötyön todellisiin tarpeisiin.

Lisätietoja:

Lehtori Pasi Toivanen, puh. 020 7621 372, pasi.toivanen@humak.fi
Tiedetuottaja Marika Ahlavuo, puh 050 5122509, marika.ahlavuo@aalto.fi
Teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen, puh. 050 311 8705 hilkka.hyttinen@jkl.fi