Kuopion kaupungin nuorisopalvelut ja Humakin yhteisöpedagogit jatkavat yhteistyötään nuorille suunnatun supersyysloman parissa. Jo kahtena vuonna Humakin ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogit ovat suunnitelleet ja järjestäneet nuorille suunnatun tapahtumaviikon koulujen syysloman aikana ja yhteistyö jatkuu tänäkin vuonna.

Opiskelijoiden työelämätaitoja ja -valmiuksia pyritään kehittämään Humakissa heti opintojen alusta saakka. Koulun käyttämässä valmennuspedagogisessa mallissa uskotaan, että kohtauttamalla teorian ja käytännön mahdollisimman usein, opiskelusta tulee motivoivampaa ja mielekkäämpää.

Tositoimessa oikeissa projekteissa

Kuopion ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat pääsevät jo pian opintojensa alettua suunnittelemaan ja tuottamaan erilaisia aktiviteetteja. Viime syksyn supersyyslomassa tapahtumina oli mm. kaikille aisteille virikkeitä tarjonnut 5D-elokuvaelämys, soitin- ja korupajat, valomaalaus, temppurataseikkailu ja nuorisodiscon. Maaseutuympäristössä tehtävään nuorisotyöhön tutustuttiin Yötön yö –tapahtumassa, jossa suurta suosiota saavuttivat aistirata ja toiveunien kirjoittaminen.

Yhteisöpedagogi Kuopio
Yhteisöpedagogiopiskelijat Juha Happonen ja Janne Göös esittelemässä kierrätyssoitinpajansa sählypallopillejä.

—Opiskelijat sopeutuivat mielestäni hyvin työyhteisöön ja työn tekeminen oli miellyttävää heidän kanssaan. Ryhmä toimi hyvin, toisiaan tukien ja kannustaen. Suunnittelussa ryhmä oli hyvin aktiivinen ja oma-aloitteinen, Monarin ohjaajat Tino Helmi ja Kirsi Tuhkanen kiittävät opiskelijoita ja jatkavat, että ilman opiskelijoiden panosta, toiminta olisi ollut paljon vähäisempää ja ohjaajien mukaan lapset myös pitivät osaavista nuorista.

Kokemusten purku on tärkeää

Kuopion Supersyyslomaviikon jälkeen opiskelijat ja heidän valmentajansa keskustelivat siitä, mitä he olivat projektin aikana oppineet, millaisen kuvan he olivat saaneet nuorisotyöstä ja pohtivat myös ammatillisen kassvunsa iduista.

Opiskelijoiden mukaan keskeisiä oppimiskokemuksia supersyyslomassa olivat mm. ohjatun toiminnan ja turvallisen aikuisen merkitys lapsille. Ja nuorisotyön ytimenä nähtiin nuorten kohtaaminen ja vuorovaikutus. Tärkeimmäksi ammatillisen kasvun tekijäksi nousikin oman roolin hahmottaminen niin suhteessa nuoriin kuin kanssatyöntekijöihinkin.

Kuopion nuorisopalvelujen ja Humakin symbioosi

Vaikka nuorisopalveluiden työpanos ja opiskelijoiden ohjaaminen vaatii työelämäkumppaneiltakin sitoutumista ja panostostusta, niin samaan aikaan yhteistyöstä on myös hyötyä sekä nuorisopalveluille että sen nuorille asiakkaille.

Yhteistyö mahdollistaa nuorisopalveluille huomattavasti laajemman ohjelmatarjonnan ja opiskelijoiden uudet ja tuoreet ideat päivittävät myös ammattilaisten näkemystä omasta työstään. Vaikka kyseessä ovat vasta opintonsa aloittaneet opiskelijat, työelämätoimijoiden antaman palautteen mukaan opiskelijoiden omatoimisuus, vastuunottokyky ja kohtaamisen taito olivat jo mainiolla tolalla. Lapset ja nuoret nauttivat osaavista aikuisista.

Rohkea valmennuspedagoginen ote tukee yhteistyö- ja oppimiskokemusten syntymistä jo opintojen alkuvaiheessa. Tämä vahvistaa opiskelijoiden kiinnittymistä alaan ja opintoihin.

Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden ja Humakin yhteistyö jatkuu, ja Supersyysloma tulee jälleen ja sitä ovat toteuttamassa nyt kevään yhteishaussa Kuopioon valitut yhteisöpedagogiopiskelijat.

Teksti: Piia Mylly ja Hanna-Kaisa Turja. Toimittanut Humakin verkkosivuille: Jarmo Röksä. Uutisen kuvat: Piia Mylly.

 

Yhteisöpedagogi Kuopio
Yhteisöpedagogiopiskelija Pekka Pirinen ja nuorisonohjaaja Henna-Riina Heikura etsimässä yhteistyön rytmiä suksilla.