Vuoden 2022 palkitut opinnäytteet käsittelevät sosiaalista kestävyyttä sekä nuorten tukemista

Humakin parhaat opinnäytetyöt vuonna 2022 on valittu.  Opinnäytetyökilpailun voittajat ovat Tessa Ylinen AMK-opinnäytetyöstään Sosiaalisen kestävyyden näkökulman huomioiminen musiikkitapahtumatuotannossa sekä Auli Hirvensalo-Mattila YAMK-opinnäytetyöstä Läheisen tuen lisääminen nuorten valmennukseen – Oman elämän omistajuus. Voittajat julkistettiin tänään pidetyssä valmistujaisjuhlassamme. Onnittelemme voittajia!

Työelämälähtöistä kehittämistä

Humakista valmistuu vuosittain yli 300 opiskelijaa AMK- ja ylempi AMK-tutkintoihin. Opintojen viimeinen ponnistus on opinnäytetyö, joka tehdään tilaustyönä työelämäkumppanille. Opinnäytetyössä tiivistyy toimialojen kehittäminen työelämälähtöisesti sekä ammattialan tiedon ja taidon lisääminen. Tilaajaorganisaatioille opinnäytetyöprojekti mahdollistaa sellaisten tärkeiden selvitysten, tutkimusten ja projektien toteuttamisen, joihin omassa organisaatiossa ei muuten olisi aikaa.

Vuosittaisessa opinnäytetyökilpailussa palkitaan kaksi opinnäytetyötä. Palkinto, 500 euroa, jaetaan parhaalle AMK-koulutuksen ja YAMK-koulutuksen töille. Tänä vuonna arvioidut työt ovat valmistuneet 1.12.2021 – 30.11.2022 välisenä aikana. Humakin koulutukset valitsevat vuoden aikana valmistuneista töistä finalistit , joiden joukosta palkinnon saajan valitsivat tänä vuonna AMK-koulutuksen sarjassa koulutusjohtaja Timo Parkkola  ja YAMK-töiden sarjassa rehtori Jukka Määttä.

Palkinnon arviointikritereinä ovat työn tärkeys ammattilaisille, tiedon ja taidon tuottaminen sekä työn ulkoasu, luettavuus ja argumentointitaidot. Ylemmän tutkinnon töiden arvioinnissa argumentaation painotus on suurempi kuin AMK-töiden arvioinnissa.

Tessa Ylinen: Sosiaalisen kestävyyden näkökulman huomioiminen musiikkitapahtumatuotannossa.

AMK-tutkinnon sarjan voittaneen Tessa Ylisen työ tarttuu monin tavoin ajankohtaiseen ja tärkeään aiheeseen, sosiaaliseen kestävyyteen. Opinnäyte esittelee laajalle tiedonkeruulle pohjautuen konkreettisen oppaan, jonka avulla voidaan huomioida sosiaalista kestävyyttä festivaaliympäristössä ja tuottaa turvallisen tilan kokemusta sekä tapahtumien kävijöille, työntekijöille että artisteille.

Opinnäytetyön merkittävyyttä korostaa, että se koskettaa laajaa määrää ihmisiä. –”Ulkoasultaan ja luettavuudeltaan työ on moitteeton ja johtopäätösten perustelut ansiokkaasti laadittuja,” kirjoittaa koulutusjohtaja Timo Parkkola palkintoperusteluissaan.

Työn tilaajana on Turku DIY Events Ry.

AMK-sarjan muut finalistit olivat:

–”Kaikki ehdolla olleet työt olivat erinomaisia opinnäytteitä, joiden erityisenä ansiona voi pitää niiden tulosten vaikuttavuutta yhteiskunnallisesti ja yksilöä tukevassa kehittämistyössä. Jo valikoituminen ehdolle vuoden opinnäytteeksi on jo itsessään saavutus,” koulutusjohtaja Timo Parkkola kiittää finaaliin valittuja töitä. 

Auli Hirvensalo-Mattila: Läheisten tuen lisääminen nuorten valmennukseen – Oman elämän omistajuus.

YAMK-tutkinnon opinnäytetyöpalkinnon voittaneen Auli Hirvensalo-Mattilan työ käsittelee yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää aihetta, nuoria ja heidän tukemistaan. –”Tässä individualistisessa maailmassa on tarpeellista ja tärkeää nostaa läheisten tuen merkitystä nuorten kasvun tukemisessa,” Jukka Määttä toteaa palkintoperusteissa.

Tietoperustaltaan rikkaan opinnäytteen tuloksena syntyi valmennusmalli, joka auttaa läheisiä tärkeässä valmennus- ja kasvatustyössä.

Työn tilaaja on Helsingin Diakonissalaitos – Vamos.

YAMK-sarjan muut finalistit olivat:

–”Palkinnon tarkoituksena on tuoda näkyväksi ammattikorkeakoulun opinnäytteiden merkitystä toimialojen kehittämisessä,” rehtori Jukka Määttä perustelee ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailun järjestämistä.

Onnea valmistuneille. Humakin logo ja teksti "Humanistinen ammattikorkeakoulu".


Voit tutustua palkittuihin ja ehdolla olleisiin opinnäytetöihin jutussa olevien Theseus-linkkien kautta. Kaikkien ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ovat avoimesti selattavissa Theseuksessa.

Teksti: Jarmo Röksä, Humak