Kehitä online-taitoja “Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen” (5 op) -kurssilla keväällä

Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen (5 op) -opintojakso Humakin avoimessa AMKissa järjestetään 06.02.2023 – 07.05.2023. Opintojakso on erityisesti sellaiselle, joka on kiinnostunut kehittymään kouluttajan online-taidoissa, yhteisöllisen verkko-opiskelun suunnittelun ja edistämisen taidoissa, webinaariympäristöjen teknisen käytön taidoissa tai haluaa lisätä verkkopedagogista osaamista tulevaisuutta varten. 

Opintojakson vastuuhenkilönä toimii Päivi Timonen, joka on Humakin YAMKalumni ja työskentelee Humakissa verkkopedagogina. Vapaa-ajan harrastuksien keskeinen sisältö on jatko-opiskelu ja hän tutkii Lapin yliopistossa millainen, on reaaliaikaisen yhteisöllisen verkko-opiskelun valmennuspedagoginen malli. 

 

Päivi Timosen vertaisarvioitu artikkeli 

Verkkopedagogi Päivi Timosen ensimmäinen vertaisarvioitu artikkeli julkaistiin 2021. Toinen Timosen vertaisarvioitu osatutkimusartikkeli on julkaistu Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2022:ssa. Artikkelin pääset lukemaan klikkaamalla tästä.

Päivi Timosen artikkeli lehdessä.
Kuva: Päivi Timonen

Timosen opetuksellisen kehittämistutkimuksen kokonaisuuteen kuuluvassa tutkimusartikkelissa Timonen ja Ruokamo ovat tutkineet reaaliaikaisen yhteisöllisen verkko-opiskelun opiskelijakokemuksia. Artikkelissa tarkastellaan opettajaa ja opiskelijaa tukevia verkkopedagogisia toimintatapoja, joiden avulla edistetään erilaisten verkko-opiskelijaryhmien webinaariopiskelua. 

Tutkimuksessa paneuduttiin myös siihen, miten profiililtaan erilaiset verkko-opiskelijaryhmät kokevat oppivansa parhaiten webinaarissa. Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että kaikkiin verkko-opiskeluryhmiin kuuluvien yleinen toive on saada webinaarin pedagoginen suunnitelma etukäteen ja webinaarin tallenne jälkikäteen.  

Timosen mukaan käänteinen oppiminen on myös mielenkiintoinen tulos ja jatkumoa yhteisölliseen webinaariopiskeluun kohdistuvassa tutkimuksessa.  

 

Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen (5 op) -opintojakso Humakin avoimessa AMKissa järjestetään 06.02.2023 – 07.05.2023.

Opintojakso toteutetaan käänteisen oppimisen periaatteella eli opiskelija suorittaa jo heti aloituspäivästä lähtien itsenäisesti oppimisaktiviteettejä, perehtyy itsenäisesti opintojakson ohjekirjaan, katsoo oppimateriaalivideoita ja ohjevideoita itsenäisesti.  

Opintojakso on erityisesti sellaiselle, joka on kiinnostunut kehittymään kouluttajan online-taidoissa, yhteisöllisen verkko-opiskelun suunnittelun ja edistämisen taidoissa, webinaariympäristöjen teknisen käytön taidoissa tai haluaa lisätä verkkopedagogista osaamista tulevaisuutta varten. 

Opintojaksolla on reaaliaikaisia webinaareja, joihin tulee osallistua. Reaaliaikaisissa webinaareissa harjoitellaan opintojakson sisältöä. Valmennusryhmät tuottavat ”harjoitustehtäviä” webinaareihin. Opiskelija perehtyy aina ennen tulevaa webinaaria siihen liittyvän oppimateriaaliin.  

 

Opinnot suoritettuaan opiskelija:         

  • Tuntee yhteisöllisen oppimisen online-lähiopetustilanteiden suunnittelua ja toteutusta 
  • Hahmottaa reaaliaikaisissa yhteisöllisissä verkko-oppimisen tilanteissa käytettäviä pedagogisia lähestymistapoja ja -malleja 
  • Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, itsearvioimaan ja dokumentoimaan lyhyen online-lähiopetustilanteen 
  • Oppii yhteisöllisesti ja tiedostaa vertaisoppimisen vastuunsa myös kehittämis- ja palautetilanteissa 
  • Tuntee erilaisia webinaari- eli online-lähiopetusympäristöjä ja kykenee valitsemaan käyttöönsä sopivan ympäristön 

Opintojen hinta on 75 euroa. Ilmoittautuminen ja maksaminen opintoihin tulee tehdä verkkokaupassamme 27.1.2023 mennessä. 

Ilmoittaudu kurssille tästä linkistä 

Kelta-musta bannerikuva webinaaripedagogiikan opinnoisa. Kuvassa piirroskasvoja ja avoin AMK teksti.

 

Lisätietoja opinnoista 

Päivi Timonen, verkkopedagogi, lehtori, Humak, WhatsApp ja puh. 0400 349 301, paivi.timonen@humak.fi. 

 

Lisätietoja Päivi Timosen tutkimusartikkeleista 

Timonen, P., & Ruokamo, H. (2021). Designing a Preliminary Model of Coaching Pedagogy for Synchronous Collaborative Online Learning. 
Journal of Pacific Rim Psychology, 15. https://doi.org/10.1177/1834490921991430 

Timonen, P., & Ruokamo, H. (2022). Ammattikorkeakoulun verkko-opiskelijaprofiilit sekä sosiaalinen, tiedollinen ja opetusläsnäolo reaaliaikaisen yhteisöllisen verkko-opiskelun valmennuspedagogisessa mallissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 24(3), 74–92. https://journal.fi/akakk/index