Ydinasia-hankkeen verkkosivut toimivat kielellisen saavutettavuuden materiaalipankkina

Ydinasia-hanke on keskittynyt terveydenhuoltotilanteiden kielelliseen saavutettavuuteen. Ydinasia-hanketta on ollut toteuttamassa yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki sekä Siilinjärven kunta. Hanke on toiminut Pohjois-Savon alueella, mutta pääasiassa Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Tavoitteena on ollut kehittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kielellisen saavutettavuuden osaamista. 

Yhtenä kielellisen saavutettavuuden osa-alueena hankkeessa on selkokieli. Humakin koulutuspäällikkö Tytti Luoma toteaa, että selkokieli on sellainen kielellisen saavutettavuuden osa-alue, joka on jokaisen meistä opittavissa edes jossain määrin. “Porissa Satasairaala on hyvä esimerkki siitä, miten koko organisaatio on ottanut selkokielen sairaalan käyttökieleksi. Potilasohjeet ja verkkosivut ovat selkokielisiä, koska ne hyödyttävät kaikkia. Vastaavaa voidaan mallintaa muuallakin kuten myös Kuopiossa.” Luoma toteaa. 

 

Verkkosivut toimivat materiaalipankkina 

Ydinasia-hankkeen verkkosivuista on työstetty materiaalipankki, josta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen on helppo löytää kielellisen saavutettavuuden ydinasiat. Materiaalipankkiin on koottu aihealueittain koulutuksien ydinasiat huoneentauluineen. 

Hanke on tuottanut erilaisia perehdytysmateriaaleja kielellisestä saavutettavuudesta kuten blogeja, podcasteja, videoita, sekä Mitä sanoit -huoneentauluja ja Mitä sanoit-seminaarin, joiden linkit löytyvät verkkosivuilta  

Lisäksi Ydinasia-hankkeen sivuille viedään taitomittari, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilainen voi selvittää kielellisen saavuttavuuden taitojaan.  

 

Yksi osa perehdytysmateriaalia ovat videot  

Ydinasia-hanke on tuottanut kuusi videota, joihin on poimittu kielellisen saavutettavuuden tärkeitä teemoja kuten selkokieli ja kuvakommunikointi. Videot toimivat itsenäisinä, mutta niissä on jatkumo sosiaali- ja terveysalan palvelupolun mukaisesti. Videoilla kuvaillaan kielellisen saavutettavuuden haastavia tilanteita, joissa saavutettavuus voi ontua kuten esimerkiksi ajanvarauksessa ja vastaanotolla.  

Koko hanketiimin asiantuntijat ovat olleet käsikirjoittamassa videoita. Hanketiimiin on kuulunut esimerkiksi selkokielen asiantuntijuutta, sotealan asiantuntijuutta sekä tulkkausalan asiantuntijuutta.  

Videoista on tehty tarkoituksella lyhyitä, jotta työnohella on helppo katsoa mitä esimerkiksi kuvakommunikointi tarkoittaa. 

Piirroshahmo, jonka ajatuskuplassa lukee: Hän puhuu aivan liian nopeasti, en ymmärrä.
Selkokieli voi auttaa esimerkiksi henkilöitä, joille nopeatempoisempi puhe on vaikeasti ymmärrettävissä.
Kuva: Kuvakaappaus Ydinasia-hankkeen videolta.

Videoiden teossa on huomioitu myös Ydinasia-hankkeen testiryhmän kommentit. Kevään sekä syksyn 2021 aikana koottu testiryhmä testasi Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja ja antoi hanketiimille arvokasta palautetta siitä, kuinka palveluja voisi kehittää helppokäyttöisemmiksi. 

“Videoihin on poimittu nimenomaan niitä asioita, joita testiryhmä on tuonut esille, jotta saadaan testiryhmän terveisiä kentälle.” Tanja Gavrilov kertoo. 

 

Kaikkea ei tarvitse ottaa haltuun kerralla, mutta kielellisen saavutettavuuden edistämistä on jatkettava 

Ydinasia-hankkeen maksuttomiin koulutuksiin on osallistunut Kuopion kaupungin työntekijöitä.  

Ydinasia-hankkeen seminaarissa Tanja Gavrilov toteaa, että kielellisen saavutettavuuden taitoja opitaan vähitellen, eikä kaikkea tarvitse ottaa haltuun kerralla. Esimerkiksi Ydinasia-hankkeessa tuotettujen videoiden tarkoitus on antaa katsojalle edes yksi oivallus, kuinka voisi muuttaa omaa toimintaansa kielellisesti saavutettavammaksi. 

 

Piirroshahmo osoittaa taulua, jossa lukee "elkokielestä hyötyvät kaikki.
Selkokielestä hyötyvät kaikki. Kuvakaappaus Ydinasia-hankkeen videolta.

Myös Humakin koulutuspäällikkö Tytti Luoma on samaa mieltä siitä, että jokainen henkilöstön jäsen ei varmasti voi ottaa hetkessä koko kielellisen saavutettavuuden kenttää haltuun. Luoma haluaa muistuttaa siitä, että kaupungin kannattaa työntekijöiden koulutuksen lisäksi rekrytoida joukkoonsa henkilöitä, jotka ovat saavutettavan viestinnän ja kielellisen saavutettavuuden asiantuntijoita. Tällaisia kommunikaatioasiantuntijoita valmistuu neljän vuoden korkeakoulututkinnosta Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. 

 

Lue lisää

  • Pääset katsomaan Ydinasiahankkeen tuottamia materiaaleja Ydinasia-hankkeen sivuilla klikkaamalla tästä.
  • Lue lisää Humakin Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus-koulutuksesta klikkaamalla tästä.

 

 

Kirjoitus: Niina Naumanen