Yhteishaku etenee – lue valintakursseista, todistusvalinnoista ja valintakokeista

Kolme erilaista lintua lentää.

 

Kevään yhteishaun hakuaika on päättynyt ja kiitämme hakijoita. Kokosimme Humakiin hakeneille koosteen yhteishaun opiskelijavalintojen etenemisestä ja tietoa valintatavoista.

Kokosimme yhteen Humakin kevään toisen yhteishaun hakukohteiden valintatavat, opiskelijavalinnan tärkeät päivämäärät ja viime vuoden pisterajatilastot.

Hakukohteesta riippuen Humakiin hakenut joko alkaa suorittamaan huhtikuun alusta lähtien valintakoekurssiaan, jännittämään toukokuussa julkaistavia todistusvalintojen tuloksia, odottamaan toukokuussa järjestettävää hakukohteen omaa valintakoetta tai touko-kesäkuussa vaihteessa pidettävää valtakunnallista AMK-valintakoetta.

Vaakabanneri yhteishaku on päättynyt.

Valintakoekurssin myötä tutkinto-opiskelijaksi

Osassa kevään yhteishaussa olevista Humakin hakukohteista opiskelijavalinta perustuu valintakoekurssiin. Tällöin voidakseen tulla valituksi, hakija suorittaa huhti-toukokuun aikana valintakoekurssin.

Valintakoekurssin suoritus pisteytetään ja opiskelupaikkoja tarjotaan hakijoille kurssiarvioinnin muodostaman järjestyksen mukaisesti. Valintakoekurssit ovat laajuudeltaan 3 tai 5 opintopistettä. Oman valintatavan valintakoekurssi on käytössä hakukohteissa (klikkaamalla hakukohdetta löydät tarkemmat tiedot valintakoekurssista):

Hakija tekee valintakurssin verkossa, ja saa hyväksytystä suorituksesta opintopisteet avoimen AMK:n suorituksena. Hakijasta tulee Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija valintakurssin ajaksi. Kaikki hakukohteeseen hakeneet henkilöt tuodaan Humakin opiskelijarekisteri Peppiin ja Hoodle-alustalle Opintopolussa ilmoitettujen henkilötietojen perusteella.

Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse, hakijan yhteishaun hakemuksella ilmoittamaan osoitteeseen, ohjeet valintakoekurssialustalle kirjautumisesta ennen valintakoekurssin alkamista.

Todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen myötä tutkinto-opiskelijaksi

Suurimmassa osassa Humakin yhteisöpedagogi koulutuksen hakukohteista opiskelijavalinta tehdään osittain todistusvalintojen ja osittain AMK-valintakokeen perusteella. Tällöin todistusvalinnan perusteella valitaan 60 prosenttia opiskelijoita ja AMK-valintakokeen perusteella valitaan 40 prosenttia opiskelijoista. Todistusvalinnassa 70 prosenttia valitaan ylioppilastutkinnon ja 30 prosenttia ammatillisen perustutkinnon perusteella.

Ko. valintatapojen yhdistelmää käyttävät hakukohteet:

Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli, englannin kieli, eettiset taidot ja tunneälytaidot. Tietoa AMK-valintakokeen sisällöstä, pisteytyksestä ja kestosta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Hakija suorittaa AMK-valintakokeen yhteishaun hakemuksella valitsemassaan valintakoetilaisuudessa, jonka aika ja paikka ovat tarkistettavissa Oma Opintopolku -palvelusta yhteishaun hakemukselta.

AMK-valintakokeen myötä tutkinto-opiskelijaksi

Kulttuurituotannon päivätoteutusten hakukohteissa opiskelijavalinta perustuu AMK-valintakokeeseen:

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli. Tietoa AMK-valintakokeen sisällöstä, pisteytyksestä ja kestosta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Hakija suorittaa AMK-valintakokeen yhteishaun hakemuksella valitsemassaan valintakoetilaisuudessa, jonka aika ja paikka ovat tarkistettavissa Oma Opintopolku -palvelusta yhteishaun hakemukselta.

Valintakokeen myötä tutkinto-opiskelijaksi yhteisöpedagogi (YAMK) -tutkintoon

Hakukohteessa:

opiskelijat valitaan 23.5. 2022 järjestettävän verkkovalintakokeen perusteella. Valintakoekutsu lähetetään viimeistään 16.5.2022 hakijan yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Neljä kevään 2022 toista yhteishakua koskevaa päivämäärää

30.5.2022 mennessä julkaistaan todistusvalintojen tulokset. Todistusvalintojen tulokset julkaistaan siis ennen AMK-valintakokeen järjestämistä.

8.7.2022 mennessä julkaistaan kaikki kevään toisen yhteishaun tulokset.

15.7.2022 mennessä opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen Oma Opintopolku-palvelussa.

2.8.2022 asti hakija voi tulla hyväksytyksi varasijalta, jolloin varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Syksyllä Humakin opiskelijoina aloittaville julkaistaan alkukesän aikana aloittamisohjeet Uusien opiskelijoiden -sivustolla.

Rivitetty taulukko. Kevään 2021 haussa alimmat opiskelijaksi valittujen pisteet Humakin hakukohteissa todistusvalinnoissa, AMK-valintakokeessa ja valintakoekursseilla.
Kevään 2021 haussa alimmat opiskelijaksi valittujen pisteet Humakin hakukohteissa todistusvalinnoissa, AMK-valintakokeessa ja valintakoekursseilla. Kuva: Humak hakijapalvelut.

Teksti: Paula Heikkilä, toim. viestintä.