Nuori2017 uutiskuva Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Ladattavia tiedostoja

Esite (pdf)

Yhteishaku on ollut käynnissä reilun viikon ja sitä on vielä viikko jäljellä. Uudistuneet monimuotokoulutuksemme kiinnostavat runsaasti hakijoita, mutta koulutusmuoto herättää myös paljon kysymyksiä. Tähän juttuun olemme keränneet keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia yhteisöpedagogi-monimuotokoulutuksesta.

Mitä monimuotokoulutus on?

Yhteisöpedagogin (AMK) monimuotokoulutus on verkkopainotteinen ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto, jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima alalle soveltuva osaaminen.

Mitä yhteisöpedagogin työ on?

Yhteisöpedagogin työ on arvostavan kohtaamisen ammatillista työtä nuoriso- ja järjestötyössä ja yhä moninaisemmissa toimintaympäristöissä yhteiskunnan eri sektoreilla. Työssä tarvitaan mm. laaja-alaista osaamista yksilön kasvusta, kehityksestä ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä ehkäisevän työn merkityksestä ja sen sovellettavuudesta.

Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan rakenteet, sen monimuotoisuutta ja kulttuurisuutta ja on aktiivinen osallisuutta edistävä yhteisöllinen toimija.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu jo aiemmin alalle soveltuvaa osaamista eri tavoin hankkineille koulutuksesta kiinnostuneille. Alalle soveltuva työkokemus, aiemmin hankittu tutkintoon soveltuva amk-tasoinen koulutus, vapaaehtoistyö ja luottamustehtävät ym. osaamisen näyttö huomioidaan opiskelijavalinnassa.

Mutta mitä monimuoto-opinnoilla oikeasti tarkoitetaan?

Monimuoto-opinnot kytkeytyvät tiiviisti toimialojen työelämän tarpeisiin ja opiskelijan ammatillisen kasvun ja osaamisen vahvistamiseen. Toteutustapa kannustaa verkostoitumaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti toimialojen, työympäristöjen ja työmenetelmien kehittämisessä.

Monimuoto-opinnoilla tarkoitetaan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, tiedon, taidon ja osaamisen vahvistamista, vahvistuvaa ammatillisuutta, yksilöllisiä opintopolkuja ja monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Monimuodossa tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Kuinka pitkään yhteisöpedagogi (AMK) -monimuotokoulutus kestää?

Monimuotokoulutus on laajuudeltaan 60–150 op ja sen kesto on keskimäärin 1,5-2 vuotta. Opintojen laajuus ja suoritettavat opinnot määritellään yksilöllisten osaamis- ja kehittymistarpeiden mukaisesti.

Millä paikkakunnilla monimuotoa voi opiskella Humakissa ja millaisissa oppimisympäristöissä sitä tehdään?

Tässä on merkittävin muutos aikaisempiin vuosiin nähden. Vaikka yhteisöpedagogi (AMK) -monimuotokoulutuksen hakukohde on Helsinki, on koulutus valtakunnallista.

Opiskelijoista muodostetaan alueellisia valmennusryhmiä, jotka toimivat pääsääntöisesti Humakin alueyksikkörakenteen mukaisesti (Helsinki, Jyväskylä, Turku, Kuopio), mutta myös esimerkiksi Oulu valmennusryhmäpaikkakuntana on mahdollinen.

Valmennusryhmän oppimisympäristöjä ovat digitaaliset Humakin verkkoympäristöt, alueellinen lähivalmennus, yksilöllinen oppiminen, webinaarit, verkkokeskustelut, yhteisölliset oppimisprosessit ja oppiminen alan työelämässä. Alueellisia lähivalmennustapaamisia on keskimäärin kerran kuukaudessa ja niiden aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Opintojen ensimmäinen, kaikille valmennusryhmille yhteinen, lähivalmennus toteutuu Helsingissä 29.–30.8.2018.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan myös Humakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa.

Miten ja milloin haen opiskelemaan?

Tutustu ensin Humakin verkkosivuilla koulutuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja uramahdollisuuksiin ja mikäli tunnet, että koulutus soveltuu sinulle, täytä hakulomake Opintopolku.fi -sivuilla korkeakoulujen yhteishaussa viimeistään 28.3.2018 kello 15:00 mennessä.

Yhteisöpedagogi (AMK) -monimuotokoulutukseen hakevan tulee täyttää yhteishakulomake ja esitietolomake sekä toimittaa Humakiin kopiot niistä työ- ja koulutustodistuksista, joihin hän haluaa haussa vedota.

Mihin mennessä esitietolomake pitää lähettää?

Esitietolomake tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti 9.4.2018 klo 15:00 mennessä. Esitietolomake on karsiva ja valintakoekutsun saavat sähköpostitse vain sen hyväksytysti suorittaneet.

Lisää ohjeita löydät täältä.

Milloin ovat valintakokeet ja kuinka monta päivää ne kestävät?

Valintakokeet järjestetään 28.–29.5.2018 Helsingissä. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen, ja valintakoetulos on voimassa kyseisessä yhteishaussa.

Onko Humakissa muita yhteisöpedagogialan monimuotokoulutuksia?

Kyllä. Humakilla on hakukohteena myös yhteisöpedagogi (AMK) työyhteisön kehittäjä (TYKE) -painotuksella. Tämän monimuotokoulutuksen hakukohteena ja myös lähiopetuspaikkakuntana on Helsinki.

Olen jo yhteisöpedagogi (AMK), löytyykö teiltä yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutusta?

Kyllä, meillä on koulutuksesta pitkät perinteet. Helsingissä toteutettava yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinto on kehitetty niille, jotka haluavat hankkia menetelmiä oman työnsä sekä järjestö- ja nuorisotyön toimialan kehittämiseen. Koulutus valmentaa toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) monimuotototeutus on 90 op:n laajuinen ja opiskelijavalinta tapahtuu vuosittain. Suosittu maisteritasoinen tutkinto tuottaa pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

En ole itse kiinnostunut, mutta tiedän toisen joka on. Onko teillä esitettä yhteisöpedagogi (AMK):sta?

Voit printata esitteen (pdf) tämän verkkosivun yläosan harmaassa laatikossa olevasta linkistä. Toki voit välittää verkkosivulinkinkin www.humak.fi/opiskelijaksi eteenpäin.

Mistä voin kysyä lisätietoa yhteisöpedagogi -monimuotokoulutuksesta?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Humakin hakijapalvelut. Puhelin: +358 20 7621 300. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9.00–11.00 ja yhteishakuaikoina klo 9.00–11.00 ja klo 13.00–15.00. S-posti: hakijapalvelut@humak.fi

Voit kysyä lisää myös lehtori Annikki Kluukerilta. Sähköposti: annikki.kluukeri@humak.fi, Puhelin: 020 7621 242