YAMK 10 VUOTTA Liittyviä tiedostoja

Järjestö- ja nuorisotyöalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon on voinut suorittaa viimeiset kymmenen vuotta. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnossa koulutetaan alan ammattilaisia toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Se antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen.

Kaksi tänä keväänä yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnosta valmistuvaa Humakin opiskelijaa, Jaana Petäjoki ja Lari Lyytikäinen, kuvaavat opintojansa polkuna johto- ja kehittämistehtäviin.

Pitkä työkokemus ihmisläheisestä työstä

Jaana Petäjoki on työskennellyt yli 20 vuotta ihmisläheisessä työssä hyvin eri ikäisten kohderyhmien kanssa. Hänellä on laaja työkokemus mm. pienten lasten kerhotoiminnasta ja alakoululaisten iltapäiväkerhoista aina etsivään nuorisotyöhön ja aikuisten pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen. Petäjoki näkee ylemmän ammattikorkeakoulun pätevyyden saaneet työelämän kehittäjinä, jotka tarkastelevat työyhteisöjä innovatiivisesti. Heillä on kyky ja näkemys uudistaa sekä edistää yhteisöjen toimintaa.

Tulevaisuutta varten

Lyytikäinen hakeutui koulutukseen tulevaisuutta varten. Ylemmän AMK-tutkinnon hän kokee merkittäväksi tulevaisuuden työmarkkinoilla. Lyytikäinen on aiemmin työskennellyt hetken koulumaailmassa erityisavustajana ja sijaisena. Tämän jälkeen hän on toiminut lastensuojelun sijais- ja jälkihuoltoa tarjoavassa yrityksessä kymmenen vuotta. Viimeiset kaksi vuotta hänen vastuullaan ovat olleet itsenäistyvät nuoret. Koulutus antaa yhteisöpedagogille eväitä tarttua työelämän haasteisiin laajemmalla näkemyksellä ja ymmärryksellä. Kehittämisasiantuntijana on mahdollista edistää ja oivalluttaa yhteisöjä näkemään omat vahvuutensa ja kehittymisenpaikkansa. Lyytikäinen korostaa, että on itsestä kiinni, kuinka pitkälle opinnoista saaduilla eväillä pääsee.

Kohtaaminen yhteisöpedagogin työnä

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) on kohtaamisen, johtamisen ja verkostotyön ammattilainen, joilla on kyky kehittää erilaisten yhteisöjen toimintaa. Yhteisöpedagogi kohtaa yhteisön asenteella, että viisaus asuu sen jäsenissä itsessään ja oivalluttaa yhteisöä löytämään tarvitsemansa vastaukset.

Kohtaaminen erilaissa toimintaympäristöissä on lopulta samanlaista kaikkialla: paljon on kiinni siitä millainen dialogikulttuuri yhteisöön on muotoutunut. Petäjoki näkee, että yhteisöpedagogin vastuu on asettaa itsensä ja persoonansa peliin sekä ottaa asioita puheeksi ratkaisukeskeisesti.

Lisää eväitä työelämään

Petäjoen mukaan opintojen aikana toteutetussa kehittämistehtävässä tärkeimmiksi taidoiksi osoittautuivat vuorovaikutus- ja arviointitaidot työyhteisössä. Hänen kehittämistehtävänsä tavoitteena oli työyhteisön kehittäminen kohti parempaa hyvinvointia yhteistoiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Kehittämistyön jälkeen hän näkee ensiarvoisen tärkeänä, että yhteisö kykenee ottamaan asioita puheeksi, ymmärtää toistensa viestintää sekä arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti. Yhteisöpedagogin roolina on olla yhteisön tukena näissä asioissa, edistää vuorovaikutusta ja tukea yhteisöä arvioimaan omaa toimintaansa. Koulutuksen jälkeen on helpompaa huomioida yhteisö kokonaisuutena ja nähdä syy-seuraussuhteita paremmin. Kohtaamalla yhteisön ennakkoluulottomasti ja kiinnostuneesti on mahdollista esittää oivalluttavia kysymyksiä, joiden kautta yhteisö voi kehittää toimintaansa.

Lyytikäinen valitsi kehittämistehtävänsä aiheeksi viime aikoinakin ajankohtaisen nuorten syrjäytymisen. Lyytikäinen pohti kehittämistehtävässään miksi laitosnuoret syrjäytyvät tutkimusten mukaan entistä nopeammin itsenäiseen elämään päästyään. Kehittämistehtävässä Lyytikäinen lisäksi arvioi itsenäistymiseen liittyviä haasteita. Lyytikäinen arvelee kehittämistehtävällä olevan käyttöarvoa sekä lastensuojelulaitoksissa että kuntien sosiaalipalveluissa.

YAMK kehittämistehtävät esitellään
Järjestö- ja nuorisotyö nyt – yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnäytetyöseminaari 5.-6.4.2017

Valmistuvat yhteisöpedagogit (ylempi AMK) lavalla 5.-6.4.2017

Edellä haastatellut Lari Lyytikäinen ja Jaana Petäjoki sekä muut tänä keväänä valmistuvat yhteisöpedagogit (ylempi AMK) esittelevät kehittämistehtäviään opinnäytetyöseminaarissa Humakin Helsingin TKI-keskuksessa, Ilkantie 4, tila: Liikkumo B 1.13

Vihjeeksi: Jos esimerkiksi haet tämän kevään yhteishaussa yhteisöpedagogin ylempään AMK-tutkintoon, sinusta voisi olla kiinnostavaa kuulla, millaisia valmistuvien työt ovat.

Seminaari on maksuton ja osallistua voi valitsemiinsa teemoihin.

Tutustu seminaarin ohjelmaan!

Lisätietoja:
yliopettaja Reijo Viitanen p. 020 7621 265, reijo.viitanen@humak.fi

Uutisen ovat kirjoittaneet syksyllä 2016 ylemmät AMK-opintonsa aloittaneet Anni-Reetta Sorell ja Heidi Polvinen. Seuraava ryhmä aloittaa syksyllä 2017. Siihen haetaan kevään yhteishaussa, joka jatkuu 5.4.2017 asti.

[sam id=”4″ codes=”true”]