Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) avoin AMK-opinnoista saa osaamista työelämän tarpeisiin

mies ja nainen katsomassa pöytään, yleisteksti uusista avoimen amkin opintojaksoista.

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun verkkokaupassa on myynnissä neljä Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)  -opintojaksoa tammi-helmikuussa 2021 alkaviin viiden (5) opintopisteen opintoihin. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksemme on tuonut pienen tauon jälkeen opintojaksoja myyntiin taas avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjontaamme.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), YAMK, tarjontana avoimessa AMKissa ovat esimiestyö ja johtaminen, palvelumuotoilu, tulevaisuuden ennakointi ja yhteisöjen kehittäminen. Opintoja ehtii suorittamaan toukokuun 2021 lopulle asti.

Yhden opintojakson (5 op) hinta on 75 euroa. Huomio myös Humakin alumni-, eläkeläis- ja työttömyysalennukset.

Opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­seen tar­vi­taan tab­let­ti tai tie­to­ko­ne, net­tiyh­teys, mah­dol­li­suus nau­hoit­taa vi­deo­ta, kuun­nel­la ja kat­sel­la vi­deoi­ta. Opintojen sisällöt ja mahdollisten webinaarien ajankohdat ilmoitetaan kurssikuvauksissa verkkokaupassamme.

– ” Yhteisöjen kehittäminen haastaa pohtimaan erilaisten yhteisöjen kanssa tehtävää kehittämistyötä muun muassa pelillistämisen näkökulmaa hyödyntäen”, kertoo yliopettaja Pia Lundbom.

Mitä kaikkea onkaan tarjolla YAMK-opintoina avoimessa AMKissa?

Esimiestyö ja johtaminen (YAMK) 5 op

Hyvä johtaminen on jokaisen työyhteisön menestyksen ja työntekijöiden hyvinvoinnin edellytys.

Esimiestyö ja johtaminen -opintojakso antaa opiskelijalle yleisiä valmiuksia toimia esimies- ja johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Opinnoissa perehdytään johtamisen tietoperustaan ja teoriatiedon soveltamiseen käytäntöön opiskelijan omalla ammattialalla. Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti 22.1.2021-31.5.2021 välisenä aikana. Ilmoittautuminen päättyy 14.01.2021.

https://kauppa.humak.fi/tuote/esimiestyo-ja-johtaminen-yamk-5-op-kevat-2021-2-20-21-uutuus/

Palvelumuotoilu (YAMK) 5 op

Palvelumuotoilu on erilaisten palveluiden suunnittelua, kehittämistä ja uusien palvelukonseptien keksimistä käyttäjälähtöisesti muotoilun menetelmin.

Palvelumuotoilu-opintojaksolla syvennytään palvelumuotoilun tietoperustaan ja käytäntöön. Teoreettinen orientaatio perehdyttää opiskelijan palvelumuotoilun keskeisiin teorioihin, terminologiaan ja menetelmiin. Kurssin käytännöllisessä osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelumuotoiluun perustuvia kehittämishankkeita työelämän tarpeisiin.

Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti 18.1.2021-31.5.2021 välisenä aikana. Ilmoittautuminen päättyy 10.01.2021.

https://kauppa.humak.fi/tuote/palvelumuotoilu-yamk-5-op-kevat-2020-2-20-21-uutuus/

Tulevaisuuden ennakointi (YAMK) 5 op

Tulevaisuuden ennakointi on tärkeää, jotta organisaatioiden toimintaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan.

Ennakoinnista voi luoda itselleen tavan ajatella tulevaisuusorientoituneesti. Lisäksi tulevaisuuden tutkiminen on tavattoman kiehtovaa

Opintojakso suoritetaan 9.2.2021-26.5.2021 välisenä aikana. Opintojaksossa on neljä webinaaria. Ilmoittautuminen päättyy 12.01.2021.

https://kauppa.humak.fi/tuote/tulevaisuuden-ennakointi-yamk-5-op-kevat-2021-2-20-21-uutuus/

Yhteisöjen kehittäminen (YAMK) 5 op

Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lais­ten yh­tei­sö­jen ke­hit­tä­mi­seen ja kehittämistaitoihin.

Opinnoissa pe­reh­dy­tään muun muassa po­la­ri­soi­tu­vaan ja eriy­ty­vään yh­teis­kun­taan se­kä tai­teen ja kult­tuu­rin kei­noi­hin saa­da ih­mi­set osak­si yh­tei­sö­jä.

Opintojakso on opiskeltavissa 20.1.2021-31.5.2021 välisenä aikana. Ilmoittautuminen päättyy 12.01.2021.

https://kauppa.humak.fi/tuote/yhteisojen-kehittaminen-yamk-5-op-kevat-2021-2-20-21-uutuus/

Kulttuurituotanto (ylempi AMK) tulee myös avoimen tarjontaamme tammikuussa 2021

Humakin avoimessa AMKissa avataan vuonna 2021 myyntiin myös Kulttuurituottaja (ylempi AMK) opintoja. Tästä julkaisemme erillisen uutisen.

Seuraa siis verkkosivujamme www.humak.fi ja verkkokauppaamme osoitteessa https://kauppa.humak.fi/.