7 puolueen edustajat

Millaisin poliittisin toimin ja päätöksin mielestäsi yhteiskuntamme yhtenäisyyttä voitaisiin parantaa? Miten syrjäytymistä parhaiten ehkäistään? Mistä rahoitus otetaan?  Nurmijärveläiset eduskuntaehdokkaat saivat vastattavakseen monipuolisen kattauksen yhteisöpedagogiopiskelijoiden laatimia kysymyksiä tiistaina 5.3.2019 Humakin Nurmijärven kampuksen vaalipaneelissa. Tilaisuus oli opiskelijoiden ideoima ja järjestämä. Paikalla oli edustaja seitsemästä puolueesta (Hägg Arto, Kansallinen Kokoomus, Koivalo Tiina, Vasemmistoliitto, Kolmonen Petri, Suomen Keskusta, Kuula Ina, Suomen Kristillisdemokraatit, Lepolahti Harri, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue,  Pispala Leni, Vihreä liitto ja Tapiolinna Maiju, Perussuomalaiset)

Lasten ja nuorten asioissa eniten yksimielisyyttä

Panelistien mielestä parasta syrjäytymisen ehkäisyä ovat satsaukset mahdollisimman varhaiseen puuttumiseen. Tällainen toimenpide on maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille. Tuleville sukupolville on turvattava samanlaiset toimintamahdollisuudet (Kuula). Koulutus tulisi ulottaa 17-vuotiaisiin asti (Kolmonen). Huomiota myös nivelvaiheisiin/etsivä nuorisotyö (Pispala), mahdollisimman sujuvat koulutuspolut (Lepolahti), varhainen puuttuminen ja kestävä perusturva sukupolvelta toiselle (Koivalo), oma koti kaikille (Tapiolinna).

Mistä rahat syrjäytymisen ehkäisyyn ja muihin uudistuksiin?

Puoluekohtaiset näkemyserot tulivat esiin erityisesti, kun puhuttiin siitä, mistä otetaan rahat uudistuksiin, Monen puolueen edustajat kannattivat erilaisten yritystukien (paitsi pienyrittäjien mutta erityisesti ympäristölle haitallisten tukien) leikkaamista javaltionhallinnon perkaamista. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan erityisesti kokoomuksen ja keskustan mielestä. Aggressiivisen verosuunnittelun kuriin saaminen tuo varoja. Perussuomalaiset ehdottaa, että isojen yritysten tulisi palkata maahanmuuttajia  yritystukien vastapainoksi. Ei ehditty keskustella siitä, millaisella palkalla.

Asuminen, liikenne ja muita paikallisia aiheita

Myös paikallisista kysymyksistä keskusteltiin. Yleisöstä kysyttiin, voisiko Nurmijärvellä toimia kohtuuhintaisia asuntoja tuottava yhteisö. Tämä kysymys kirvoitti keskustelun asumisen uusista muodoista. Todettiin, että eri ikäisten yhteisöllisestä asumisesta voisi tulla Nurmijärvelle vetovoimatekijä.

Kaikki olivat eläinten ystäviä ja olivat valmiit eri tavoin toimimaan eläinten oikeuksien puolesta, mm. paikkaamaan aukkoja joita jäi eläinsuojelulakiin.

Osaamista yhteisöpedagogeilta

“Yhteisöpedagogitutkinnon keskeiset kompetenssit ovat yhteisöllinen, pedagoginen, yhteiskunnallinen ja kehittämisosaaminen. Kun olemme suunnitelleet paneelia, tavoitteenamme oli edistää opiskelijoiden poliittista vaikuttamista, kertoo toisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Peter Korvensyrjä, joka koordinoi paneelin järjestämistä. Paneelin teemat koskettavat läheisesti yhteisöpedagogiopiskelijoiden opintojen ja tulevan ammatin sisältöä. Vaalipaneelia valmisteltiin osin teemojen Toimijuuden edistäminen ja Hyvinvointipalvelut aikana.

Vajaassa kahdessa tunnissa käsiteltiin lukuisa määrä kysymyksiä. Vauhtia pitivät yllä juontajat Emma Lounela  ja Päivi Oikarinen, jotka jakoivat tiukalla otteella puheenvuoroja panelisteille. Vastausaikaa jaettiin 20 sekunnista yhteen minuuttiin.

Vaalipaneelin juontajat Emma ja Merja
Yhteisöpedagogi osaa! Me tehtiin se! vedettiin vaalipaneeli Nurmijärvellä, iloitsevat yhteisöpedagogiopiskelijat Emma ja Päivi.