Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Hienolta tuntuu – nyt on jo puolikas tutkintoa takana, toteavat tyytyväisinä Valkean talon kirjastossa yhteisöpedagogiopiskelijat Tiia Haimi, Pipsa Pöllänen, Aniela Ahtola, Outi Mikkola  ja Teija Kanerva-Mbengue. Syksyllä 2013 Nurmijärven kampuksella opintonsa aloittaneet tutustuivat maaliskuun alussa uuteen opiskelupaikkaansa, Humakin Helsingin TKI-keskukseen (Ilkka).

Siirtyminen Nurmijärveltä Helsinkiin tarkoittaa näille järjestö- ja nuorisotyötä opiskeleville opintojen työelämäläheisen vaiheen alkamista.

Humakissa päiväopiskelijoiden opiskeluaika jakaantuu kahteen osaan. Opinnot aloitetaan kampuksella, missä opiskellaan ammattialan perusteita. Opintojen puolivälissä siirrytään vahvistamaan ammatillista osaamista ja työelämäyhteyksiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksiin. Pääkaupunkiseudulla TKI-keskus sijaitsee Valkeassa talossa Helsingissä.

Parasta Humakissa on yhdessä tekemisen ilmapiiri

Aniela Ahtolan mielestä on mukavaa jatkaa opintoja Helsingissä uudella kampuksella.

”Maaliskuussa opiskelemme täällä kehittämistyön menetelmiä ja huhtikuussa johtamista ja työelämätaitoja.”

”Parasta Humakissa opiskelussa on hyvä ilmapiiri ja periaate, että asioita tehdään yhdessä esimerkiksi ryhmätöinä. Meillä on ollut tähän asti lähes jokaisella kurssilla isompia tai pienempiä ryhmätehtäviä, joita on toteutettu niin käytännössä kuin teoriassa. Uskon tulevien opintojen noudattavan edelleen samaa linjaa.”

Projekteissa ja harjoitteluissa saa hyödyllisiä kontakteja ja uusia kokemuksia

Tiia Haimi odottaa pääsevänsä opintojen loppupuolella vahvistamaan järjestö- ja nuorisotyön verkostojaan pääkaupunkiseudulla.

”Tulevilta projekteilta ja harjoitteluilta odotan saavani kokemuksia ja uuden oppimista sekä mielenkiintoisia työskentely-ympäristöjä. En tiedä vielä millaisen harjoittelupaikan haluaisin seuraavaksi, jonkin sellaisen jossa pääsen ohjaamaan ryhmiä ja samalla kehittämään.”

2016 häämöttää – mitä sen jälkeen?

Valmistuminen syksyllä 2016 on Anielan, Tiian ja heidän kurssikaveriensa suunnitelmissa.

Tiia haluaa yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuaan päästä suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, joissa voi myös osallistua itse käytännön toteutukseen. Koulunuorisotyön kiinnostaa häntä.

Aniela haluaisi työllistyä nuorisotyön tehtäviin, missä hän voisi hyödyntää omaa harrastuneisuuttaan.

Näitä tavoitteita tukevien harjoittelupaikkojen etsintä – ja kohta myös opinnäytetyön aiheen – alkaa olla ajankohtaisia kohta opintojen puolimatkan jälkeen.

Työelämäläheisyys auttaa työllistymisessä

TKI-keskukset ja opintohin kuuluvat harjoittelut ovat väyliä työelämään, sillä niissä toimii Humakin keskeisiä kumppaneita. Niissä opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan, ja työllistymismahdollisuudet paranevat.

Humakista valmistuneet yhteisöpedagogit työllistyvät hyvin. Syksyllä 2014 tekemämme tutkimuksen mukaan valmistuneiden työllistymisprosentti oli 90, 8 %.