Tapaus Eleanoora Laukaa

Energiatekniikan insinööri Erkka Kulmala (35) opiskelee yhteisöpedagogiksi Jyväskylässä. Hän halusi insinööritutkintonsa kylkeen ihmisläheisen ammatin.

–”Haluan palvella asiakkaita työnantajan avulla enkä päinvastoin . Insinöörien ja yhteisöpedagogien maailmat ovat varsin erilaiset. Insinööreille olisi hyötyä yhteisöllisestä osaamisesta, jota täällä Humakissa opetetaan. Minusta tuntuu mukavalta, että tulevaisuudessa voin tehdä molempia töitä ja saan sisällöllistä vaihtelua työhöni”, Kulmala kertoo.

Parhaillaan Erkka tekee käytännön nuorisotyötä Laukaan ja Vihtavuoren kouluissa muiden Jyväskylän ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat järjestävät nuorille ”Tapaus Eleanoora” –nimisen hyvinvointikierroksen, jonka teemana ovat kaverit, pelaaminen, ruoka, suun terveys, päihteet, uni ja lepo.

Kulmala toimii projektissa opiskelijoiden tiiminvetäjänä. Yhteistyökumppaneina opiskelijoilla ovat Laukaan kunta, Laukaan seurakunta, Keski-Suomen seututerveyskeskus sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Humakissa monta vaihtoehtoa yhteisöpedagogiopintoihin

Humakissa voit opiskella yhteisöpedagogiksi monella paikkakunnalla. Yhteishaussa (20.3.-3.4.2019) voi hakea Jyväskylän lisäksi myös Nurmijärvelle, Turkuun ja Kuopioon.

Verkkopainoitteisia monimuotokoulutuksia, joissa matkustamista vaativia lähiopetuspäiviä on noin kolmesti vuodessa, järjestetään Helsingissä ja Ylivieskassa (hakupaikkakuntana tässäkin Helsinki).  Monimuotokoulutukseen hakeutuvalta vaaditaan joko alan aikaisempia opintoja tai alakohtaista kokemusta.

Opiskelijoille vastuuta opintojen alusta saakka

Laukaan hyvinvointireitti on tyypillinen esimerkki Humakin käyttämästä valmennuspedagogiikasta. Opiskelijat saavat opintojensa alusta saakka mahdollisuuksia tehdä oikeaa järjestö- ja nuorisotyötä yhdessä ammattilaisten kanssa.

-”Reittimme liittyy Toimijuuden edistäminen –kurssiin, jossa  oppimistavoitteena  on osallisuus ja sosiaalinen vahvistaminen sekä ehkäisevä työ”, Erkka luettelee toteutuksesta kertyviä kompetensseja.

Työelämän kanssa toteutettavat projektit tarjoavat taitojen lisäksi myös arvokkaita verkostoja työelämään. Niistä on hyötyä, kun harjoittelupaikan tai työn hakeminen tulee ajankohtaiseksi.

Hyvinvointireitille osallistuu Laukaalla ja Vihtavuoressa tällä viikolla kaikkiaan yli 400 nuorta. Kierroksella tuetaan nuoren terveystiedon opetusta ja terveyskasvatusta. Elämysradat on rakennettu herättämään ajatuksia tärkeistä asioista sekä kerättää ajatuksia nuoren tekemien valintojen vaikutuksesta. Erilaisia ratoja Suomessa ovat kiertäneet tuhannet oppilaat ja vanhemmat.

-”Kierroksen jälkeen nuoret purkavat siellä koettuja asioita yhdessä koulukuraattoreiden sekä etsivän nuorisotyön, erityisnuorisotyön, perhetyön ja sosiaaliohjauksen työntekijöiden kanssa., kertoo vapaa-aikaohjaaja Reija Kehusmaa, joka vastaa tapahtumasta Vapaa-aikatoimen osalta.

Erkka oppi digitaitoja Tsekeissä

Broumov FutureLans training.
Erkka Kulmala ja Juha Oikari (kesk.) osallistuivat Humakin koordinoiman hankkeen digikoulutukseen tsekeissä. Kuvassa myös Bianca Mihoc.

Erkka Kulmalalla oli tammikuussa mahdollisuus osallistua Tsekeissä järjestettyyn nuorisotyön koulutukseen. Koulutus kuului Humakin koordinoimaan FutureLabs -hankkeeseen, jossa eurooppalaisia nuorisotyöntekijöitä perehdytettiin digitaalisiin nuorisotyön menetelmiin. Erkka bongasi kutsun koulutuksesta ja tuli valituksi.

-”Koen suurta kiitollisuutta, että sain opiskelijana mahdollisuuden olla mukana koulutuksessa! Sisältö oli laadukasta ja mielenkiintoista. Kokonainen viikko alalla työskentelevien, innosvavien ihmisten kanssa lisäsi myös omaa motivaatiota toimia alalla”, Erkka Kulmala kiittää. Koulutuksesta ei aiheutunut kuluja Erkalle, sillä Erasmus+ maksoi koulutukseen liittyneet kulut.

-”Tsekeissä järjestetystä koulutuksesta on ollut hyötyä myös Vihtavuoren tapahtuman järjestämisessä. Pääsin seuraamaan, kuinka hienosti koulutusta voi vetää ja miten sitä voi tukea piirrettyjen visualisointien kanssa”, Erkka kertoo.

Korvaukseksi koulutuksesta, osallistujat sitoutuvat levittämään oppimiaan taitoja muille alan ammattilaisille. Erkka toteuttaa tätä omalta osaltaan Laukaan tapahtumassa.

Broumov trainin g
Tsekkien koulutuksen ympäristönä oli barokinaikainen luostari maaseudulla.