Yhteisöpedagogit ylempi AMK Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Tästä hakemiseen

Kiinnostaako sinua yhteisöllinen oppiminen ja vuorovaikutus muiden kokeneiden ammattilaisten kanssa? Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinto on kehitetty niille, jotka haluavat hankkia menetelmiä oman työnsä sekä järjestö- ja nuorisotyön toimialan kehittämiseen. Koulutus valmentaa toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Se antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti siten, että 2-3 päivän Helsingissä pidettävien lähijaksojen väliin ajoittuu itsenäistä ja/tai pienryhmätyöskentelyä.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) 90 op, monimuotototeutus

Järjestö- ja nuorisotyön ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta on toteutettu Humakissa jo kymmenen vuotta. Koulutus on koko ajan kasvattanut suosiotaan. Tutkinto tuottaa pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Katso tarkempi kuvaus opinnoista ja lähipäivät tästä

Haku kuudenteen, syksyllä 2016 alkavaan Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -ryhmään on käynnissä 6.4.2016 asti.

Uralla eteenpäin

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnosta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä ja heidän asemansa työelämässä on vahvistunut ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen myötä, kertoo yliopettaja Reijo Viitanen. -Humakista valmistuneet yhteisöpedagogit ovat tyytyväisiä työnsä sisältöön. Monet työskentelevät johtavissa tehtävissä tai vaativissa kehittämis- ym. tehtävissä, joihin tutkinnolla tähdätäänkin.

Humakin tekemän sijoittumisselvityksen mukaan ylemmän yhteisöpedagogitutkinnon suorittaneista yli 90 % sanoi toimivansa koulutustaan ja osaamistaan vastaavissa tehtävissä, ja oli tyytyväisiä työnsä sisältöön. Tutkimusaineistossa oli myös näkyvissä selvä ero Yhteisöpedagogi (AMK) – ja ylemmän AMK-tutkinnon palkkatasossa.

Moninaisille kentille -sijoittumisselvitys
https://www.humak.fi/julkaisut/moninaisille-kentille/

Kehittämistehtävä on keskeinen osa tutkintoa

Koulutuksesta valmistuu toimialan kehittäjiä. Suurin osa opiskelijoista tekee opinnäytetyönsä omalle työpaikalleen ja monilla idea on valmiina jo opintojen alkaessa, kertoo yliopettaja Reijo Viitanen. Parhaimmillaan opinnäytetyön tulokset on suoraan sovellettavissa työpaikan kehittämiseksi. Aiheet ja kysymyksenasettelut toki elävät ja muuttuvat opinnäytetyön edetessä, mutta usein tarkennukset tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa.

Viitasen mukaan muutamilla opiskelijoilla opinnäytetyön aihepiiri löytyy heidän omien intressien ja mielenkiinnon kohteiden perusteella. Heistä joillekin opinnäytetyö on avannut joku uuden työuran tai mahdollisuuden oman yrityksen käynnistämiseen.

Opinnäytetyöseminaari antaa hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea yhteisöpedagogi (ylempi AMK) voi työkseen tehdä. Lisäksi seminaarissa käsitellään ajankohtaisia toimialojemme teemoja ja tuodaan esiin koulutuksen ytimeen kuuluvaa kehittämisosaamista, kertoo Viitanen.

Opinnäytetyöseminaari 7.-8.4.2016 – hyvä tapa valmentautua valintakokeisiin

Heti haun päätyttyä on mahdollista tutustua viidennen opiskelijaryhmän opinnäytetöihin Järjestö- ja nuorisotyö nyt –seminaarissa Humakin Helsingin TKI-keskuksessa Valkeassa talossa 7.-8.4.2016. Seminaari on hyvää valmentautumista valintakokeisiin, sillä siellä käsitellään ajankohtaisia järjestö- ja nuorisotyön toimialan kehittämiskysymyksiä.

Tutustu tarkemmin: JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ NYT – Yhteisöpedagogit kehittämisen ytimessä

Ilmoittautuminen seminaariin viimeistään 4.4.2016
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkkovälitteisesti. Osoite ilmoitetaan myöhemmin.

Tuoreita näkökulmia yhteisöpedagogiikkaan

Yhteisöllisyys, yhteisöjen kehittäminen ja tulevaisuusorientaatio ovat kaikki nyt esiteltävien töiden yhdistäviä nimittäjiä, arvioi Reijo Viitanen.— Näiden näkökulmien soveltaminen kussakin työssä erikseen muodostaa kokonaisuuden, joka liittyy YAMK-koulutuksen ydinsisältöihin.

—Opinnäytteissä käsitellään myös nuorisotyön toimialaa laajentavia, uusia näkökulmia avaavia aiheita kuten globaalivastuuta ja sukupuolten moninaisuutta sekä uusia ilmiöitä, esim. nuorisotyön siirtymistä uusiin tiloihin, pois perinteisistä nuorisotaloista, kertoo yliopettaja Merja Kylmäkoski, joka on ollut yksi yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksen keskeisistä kehittäjistä ja opinnäytetöiden ohjaajista.

Kuvassa opinnäytetyöseminaariin valmistautuvia opiskelijoita, joiden viimeisenä lähiopetuspäivänä aiheena oli Johtaminen.

[sam id=”4″ codes=”true”]