Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Hae koulutukseen Tutustu tulkkikoulutukseen

Lisähaku Tulkki (ylempi AMK) -koulutukseen on alkanut. Tulkkaustoiminnan kehittäminen (ylempi AMK) on monimuotokoulutus, joka on suunnattu viittomakieli- ja tulkkausalalla palveluita tarjoaville ammattilaisille ja organisaatioille. Opinnoissa käsitellään mm. yritystoimintaa, kehittämistä, taloutta sekä johtamista muiden tulkkausalaan spesifisesti kuuluvien sisältöjen perusteella. Opintojakson aikana opiskelijan on mahdollista konkreettisesti kehittää liiketoimintaansa ja palvelujaan Humakin ja Diakin asiantuntijoiden valmentamina.

Ylempi AMK-tutkinto on koulutuspolitiikan helmi

—Ylempi AMK-tutkinto on suomalaisen koulutuspolitiikan paras keksintö sitten oppivelvollisuuden, sanoo yliopettaja Eeva Salmi, ja perustelee: —Tutkinnon hienous piilee siinä, että  kokenut asiantuntijaryhmä kokoontuu yhdessä pohtimaan omaa osaamistaan ja omaa alaansa ja miten sitä voisi kehittää. Tätä ei yliopistoissa tapahdu, sillä siellä jatketaan maisteriopintoihin suoraan kandidaatin tutkinnosta. Opiskelu on silloin pakostakin teoreettista.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on maisteritasoinen tutkinto, joka antaa pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin.

Tulkkausalan ylempi amk -koulutus toteutetaan yhteistyössä Diakin kanssa. Monimuotototeutuksena suoritettava koulutus alkaa syksyllä 2016. Lähiopetuspäivät pidetään Helsingissä. Opintopolusta se löytyy nimellä Tulkkaustoiminnan kehittäminen (ylempi AMK).

Koulutuksesta järjestetään lisähaku elokuun alussa, joten sinun on vielä mahdollista päästä mukaan syksyllä alkavaan koulutukseen.

Asiantuntijuuden yhteisöllistä kehittämistä

Ylemmässä AMK-tutkinnossa mennään heti syvemmälle ytimiin, koska opiskelijat ovat kokeneita ammattilaisia. Vähimmäisvaatimuksena on kolmen vuoden työkokemus alalta, mutta ylemmän AMK-tutkinnon ryhmissä opiskelijat ovat hyvin paljon kokeneempia. Työkokemusta voi olla 10 tai 20 vuotta.

Salmin mukaan asiantuntijuuden kehittäminen vaatii toistoa, toistoa, toistoa ja pitkää kokemusta, mutta se ei riitä. Asiantuntijaksi ei kehitytä vain kokemuksen kautta vaan se vaatii tarkoituksellista tiedon ja taidon kehittämistä. Sitä voi tehdä myös informaalissa ympäristössä, mutta oppilaitos antaa asiantuntijaryhmälle keinot ja puitteet, joissa on tehokasta toteuttaa tätä kehittämistä. Oppilaitos haastaa teoreettisesti useilla näkökulmilla, ja opiskelijat haastavat toinen toistaan.

Oppilaitos antaa kehittämiselle puitteet

Ylemmän AMK-tutkinnon kehittämistehtävät vievät alaa eteenpäin tehokkaammin kuin tavanomainen työelämän kehitystyö.  Koulutuksessa kehittämistehtävät ovat syvällisiä ja systemaattisia ja niissä noudatetaan tutkimuksellisuuden periaatteita,  kriittisesti ja ananalyyttisesti

Ammattikorkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden soveltuvalla alalla saavutetun työkokemuksen jälkeen on mahdollista jatkaa suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (Tulkki, ylempi AMK).

Lisää taitoja esimiestyöhön ja johdon tehtäviin

Viittomakielialan osuuskunta Vian aluejohtaja Pigga Pakkala haki jatko-opinnoista syvyyttä osaamiseen. Hänen työhönsä kuuluu kehittämis-, hallinnointi- ja esimiestöitä. Pakkala suoritti tulkkausalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Humakissa töiden ohessa. Kiinnostus koulutusta kohtaan heräsikin juuri työyhteisön kautta, sillä kaksi Pakkalan kollegaa oli suorittanut tutkinnon aiemmin, ja kokemukset opinnoista olivat myönteisiä. –Toivoin saavani lisää taitoja esimiestyöhön ja johdon tehtäviin, Pakkala kertoo.

Vuoropuhelu opintojen ja työelämän välillä

Koulutus vastasi toiveisiin, ja vuoropuhelu opintojen ja työelämän välillä toimi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajat ovat oman alansa ammattilaisia, ja jokainen opiskelija osaltaan kehittää koulutuksen sisältöä tuodessaan osaamisensa ja kokemuksensa mukanaan. Kontaktiopetuksessa jaetaan tietoa ja kokemuksia ja syvennetään olemassa olevaa osaamista vastaamaan alan kehittämistyön vaatimuksia.

– Pystyin ottamaan aiheita työstäni tarkempaan tutkiskeluun ja sitä kautta kehittämään toimintoja ja reflektoimaan työtäni myös kollegojeni kanssa, Pakkala summaa.

Pakkala kehuu tutkinnon tuomia mahdollisuuksia pohtia työn sisältöjä toisten vastaavaa työtä tekevien viittomakielen tulkkien kanssa. Teorian pariin palaaminen syvensi ja laajensi omia ajattelumalleja ja tutkimuksen kautta kehittävä ote työelämään vahvistui. Pakkala kertoo myös hyödyntäneensä sekä omaa että kollegoidensa opinnäytetöitä myöhemmin työssään. Opintojen sisältöihin on ollut hyvä palata aika ajoin, ja ne palvelevat työelämän tarpeita pidemmälläkin aikavälillä.

Tutkinto on tuonut lisäarvoa omaan ammattitaitoon ja vahvistanut ammatti-identiteettiä ja palvelee sitä kautta koko työyhteisöä, Pakkala kiittelee.

Humak on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, jossa ylempiä tutkintoja on enemmän kuin perustutkintoja. Asiantuntijuudelle on käyttöä: Ylemmän AMK-tutkinnon Humakissa suorittaneiden työllisyystilanne on erinomainen. Humakissa ylemmän AMK-tutkinnon voi suorittaa kaikilla aloilla. Kevään 2016 yhteishaussa on sekä järjestö- ja nuorisotyön että tulkkausalan tutkinto. Kulttuurituotannon ylempi (AMK) -koulutus on syksyn yhteishaussa.

Pigga Pakkalan haastattelu: Riina Pirskanen
Eeva Salmin haastattelu: Tuula Johansson

Eeva Salmin kuva: Emilia Reponen