kutu yamk 2017 Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kutu YAMK - Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2017

Kulttuurituotannon ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden uurastus päättyi jälleen juhlaviin tunnelmiin, kun valmistuneita juhlittiin kukkien ja kakkukahvien voimalla.

Kulttuurisektorin tuotannollisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville suunnattua koulutusta on järjestetty yhteistyössä Humakin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa Helsingissä vuodesta 2009. Tutkinnon suorittaneista opiskelijoista on vuosien kuluessa muodostunut Suomeen ainutlaatuinen kulttuurialan asiantuntija- ja kehittämisverkosto. Tähän mennessä tutkinnon on suorittanut jo lähemmäs 150 kulttuurialan ammattilaista.

Syyskuussa seuraava haku tammikuussa alkavaan koulutukseen

Monimuoto-opetuksena tarjottavan tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, jonka voi toteuttaa vuoden tai puolentoista aikana. Koulutukseen hakeudutaan syksyisin korkeakoulujen yhteishaussa.

Tänä keväänä valmistuneet opiskelijat olivat ensimmäisiä, jotka suorittivat tutkinnon uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutukseen on sisältynyt aiempaa enemmän esimies- ja johtotehtäviin valmentavia opintoja sekä kulttuurialaa koskettavien muuttuvien toimintaympäristöjen reflektointia ja arviointia. Opiskelijoiden työelämän tilaustöinä laatimat kehitykselliset opinnäytetyöt ovat kuitenkin edelleen tutkinnon sisältöjen pääosassa.

Opiskelijoiden artikkelit on koottu kirjaksi

Valmistuvien opiskelijoiden opinnäytetöistä voi nyt lukea tarkemmin juhlan yhteydessä julkistetusta teoksesta ”Kutu Yamk: Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2017”, jonka ovat toimittaneet koulutuksesta vastaavat lehtori Pia Strandman ja yliopettaja Pekka Vartiainen.

Kirjaseen on koottu opiskelijoiden opinnäytetöistään laatimia artikkeleita, joiden aihepiirit käsittelevät verkosto- ja yritysyhteistyötä, yleisöjen osallistamista, kokeilukulttuuria, festivaalien ja tapahtumien markkinointia, uusien rahoituslähteiden hankintaa tai organisaatioiden strategista kehittämistä. Kehittämiskohteet löytyvät niin julkiselta kuin yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Maahanmuuttajille, lapsille, nuorille, sosiaalisille erityisryhmille löydetyt uudet palvelumallit, kunnille, säätiöille, teattereille ja museoille laaditut toimintasuunnitelmat ja visiot saavat muodon ja sisällön näissä töissä.

Julkaisu kertoo, mitä mahdollisuuksia kulttuurialaan kohdistuviin tutkimuksellisiin kehittämistöihin voi parhaimmillaan sisältyä. Kun yhteiskunnan taloudelliset, sosiaaliset, jopa poliittiset rakenteet kytketään osaksi keskustelua kulttuurin merkityksestä, työelämän käytännöistä kumpuaviin haasteisiin saadaan tuoreita näkemyksiä ja konkreettisista piloteista tai testauksista kumpuavia vastauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt syventävät kuvaamme kulttuurista ja kaikesta siitä, mitä alalla todella tapahtuu.

Ylemmän tutkinnon opinnäytteet tuottavat konkreettisia toimintamalleja

Ratkaisukeskeisyys on varmasti yksi yamk-opinnäytetöiden erityispiirteitä. Tämä näkemys korostuu julkaisuun sisältyvän ja tutkinnon kehittämistyössä pitkään mukana olleen Katri Halosen artikkelissa, jossa silmäillään koulutuksessa vuosien aikana valmistuneita töitä. Aihepiirien analyysin myötä Halonen päätyy korostamaan töiden tilaaja- ja tekijäkeskeisyyttä. Tekijät etsivät ja löytävät konkreettisia toimintamalleja ”ketterin kokeiluin” sitoen nämä kehitettävään toimintaympäristöön. Työt ovat samalla kertaa oman työn ja työkentän reflektointia ja alaa laajemmin kehittävien ammattilaisten punnittua puhetta.

 

Teksti ja kuva: Pekka Vartiainen

 

Pia Strandman & Pekka Vartiainen (toim.): Kutu Yamk: Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2017. Kulttuurituotanto ylempi AMK / Humanistinen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu