Humakilaisia opiskelijoita on jälleen mukana  uori Yrittäjyys ry:n (NY) järjestämässä valtakunnallisessa opiskelijayrittäjyys-finaalissa. Tällä kertaa finalistijoukkeita on peräti kaksi, toinen Kuopiosta ja toinen Turusta. Opiskelijayritykset ovat syntyneet osana opiskelijoiden yrittäjäopintoja. Nuori Yrittäjyys ry (NY) järjestää Uskalla Yrittää –finaali kokoaa Helsinkiin tänään 8.5 ja huomenna Suomen yritteliäimmät nuoret.

Uskalla Yrittää –finaalissa kaksi humakilaista nuorten yritystä

Doombox NY on Humak (Kuopio) ja Savonia ammattikorkeakoulu yhteinen, 3D-tulostusta hyödyntävä yritys. Toiminta-ajatuksena on tuottaa kuluttajille yksinkertaisia ja pieniä arkea helpottavia tuotteita.

“NY-kurssi on ollut hieno kokemus. Kurssin aikana on oppinut paljon yrittäjyydestä, sosiaalisesta kanssakäymisestä ja todella paljon ihan omasta itsestä”, kertoo Doomboxia savonialaisten ja Humakin Antti Tenovirran kanssa pyörittävä Valtteri Lehtinen.

–”Jos yhtään mietityttää, että kannattaisiko kurssille lähteä, niin kyllä kannattaa.”

hempee NY on Humak (Turku) ja Turun yliopiston yhteinen StartUp-yritys, joka valmistaa ekologisia seksileluja hampusta. Tuotemerkki hempee on ympäristöystävällinen vaihtoehto maailman muovinkulutukselle ja kertakäyttökulttuurille.

–”Huikee kurssi, ollaan oppittu paljon”, hehkuttaa opiskelija Aleksandra Helin.

–”Oon tiimin pitchaaja (toim. myyntipuhuja)”, kertoo Aleksandra vaikka toteaakin esiintymisen menevän hänen oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.

–”Mut mahtava meininki ja meidän matkaa voi seurata instassa @hempeewayoflife. Pelastetaan planeetta yksi dildo kerrallaan.”

Yrityspolku valmentaa opiskelijat tulevaisuuden yrittäjämäiseen tekemiseen

–”Humak tarjoaa opiskelijoille yrittäjyyspolun ja valmennuspedagogiikka tarjoaa mahdollisuudet yrittäjämäiseen tekemiseen kaikilla opintojaksoilla”, kertoo lehtori Markus Suomi. Opiskelijat suorittavat Yrittäjyys ja Yritystoiminnan -perusteet (5 op + 5 op), mutta opiskelija päättää, kuinka pitkälle hän lopulta etenee yrityspolullaan.

Opiskelija tutkii yrittäjyysvalmiuksiaan ja suhdettaan yrittäjyyteen sekä ideoi tiimissä alkavan yrityksen liiketoimintaa. Kokonaisuuden voi suorittaa omalla paikkakunnallaan myös NY-muotoisena.

–”Humakin koulutusalat ovat sellaisia, joissa monien valmistuneiden kokonaiselanto saattaa syntyä useista ansaintakeinoista. Yrittäjyys on yksi varteenotettava vaihtoehto. Yrittäjyystrendi tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa”, visioi Markus Suomi. Hän lisää, että yritystoiminnan opettamista tärkeämpää on yrittäjämäisen asenteen tartuttaminen opiskelijoihin.

Hyvillä mielin finaalipaikoista oleva lehtori Jari Klemola painottaa, “ettei päällimmäisenä tarkoituksena ole tehdä opiskelijoista yrittäjiä.” Hän kertoo opintojen antavan hyvät työkalut oman yritystoiminnan käynnistämiseen. Opinnot kehittävät työelämätaitoja, sisäistä yrittäjyyttä, luovuutta ja monialaista yhteistyökykyä.

Yrittäjyysopinnot ovat lehtorien mukaan saaneet opiskelijoilta hyvää palautetta.”Odotan selkeästi runsaanpaa osanottoa ensi lukuvuoden NY-toimintaan osallistumiselle, koska opiskelijat ovat huomanneet yritysopintojen merkityksen tulevaisuuden työelämää varten”, ennakoi Klemola.

Creve tulee vahvistamaan ensi vuonna yrittäjyysopintoja

Tänään Suomen Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n palkitsema Humak Creven tulee vahvistamaan Humakin yrittäjyysopintoja ensi vuonna.

Creve 2.0-hankkeessa opiskelija voi hakeutua yritystoiminnallaan verkkohautomopalveluun. Tällöin ryhmävalmennuksen lisäksi opiskelija saa yksilöllistä ohjausta yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen. Hautomojakso voidaan sitoa osaksi opintoja.

Ensi lukuvuodelle lanseerataan myös uutuutena yhteistyö Nuori Yrittäjyys (NY)-organisaation kanssa

Menestystä myös aiempina vuosina

Humakilla on pitkä perinne Nuori yrittäjyys-kisan finaaleissa. Humak-vahvisteisia joukkueita on ollut finaalissa lähes vuosittain. Viime helmikuussa kerroimme Turkulaisen Entiksen matkalla globaaliksi megatrendiksi nousseen hyönteisruoan pioneerina (linkki juttuun alla).

Miksi kulttuurituottajaopiskelija fillaroi Turusta Nuorgamiin keskellä kauheinta talvea?!?