Eurooppalaista tuulta tulkkikoulutuksessa

Valkoinen pilkullinen lintu lentää.

Lukuvuosi 2022 alkoi syyskuun alussa. Humakin Helsingin kampuksella opintonsa aloitti 23 suomenkielistä tulkkiopiskelijaa ja kolme Erasmus-vaihto-opiskelijaa. Kaksi heistä on Ranskasta ja kolmas on espanjalainen. Tammikuussa Ilkantielle saapuu vielä neljäs vaihto-opiskelija. Hänkin on ranskalainen, ranskalainen kuuro viittomakielinen opiskelija.

Suunnitellessaan vaihto-opintoja opiskelijat asettavat itselleen poikkeuksetta tavoitteeksi kielten oppimisen. Tulkkauksen alalla se tarkoittaa Suomeen tuleville sekä suomalaisen viittomakielen oppimista että suomen kielen oppimista. Jo nyt, viikko opintojen alkamisesta, heille on kuitenkin valjennut se tosiasia, että vaihto-opiskelijat tuskin oppivat suomea, sillä kaikki puhuvat heille kohteliaisuussyistä englantia. Näin ollen tavoitteet asetetaan ennemminkin suomalaisen viittomakielen oppimiselle. Englannin puhuminenkaan ei ole huono vaihtoehto, sillä se on vieras kieli kaikille. Näin ollen taito puhua ammatillisista asioista englanniksi vahvistuu kaikilla.

Erasmus+-vaihto-opinnot kestävät vähintään kolme kuukautta (Erasmus+, 2022). Tänä aikana opiskelijoiden tavoitteena on kehittyä omalla alallaan saaden siihen kansainvälistä näkökulmaa. Viittomakielen tulkkikoulutuksessa vaihtomahdollisuutta käytetään eniten, kun tavoitteena on opiskella toista viittomakieltä. Kielen visuaalisen luonteen vuoksi opiskelijalle tekee hyvää opiskella toista viittomakieltä ilman että osaa kyseisen maan puhuttua kieltä. Opiskelijan on keskityttävä miettimään kielen visuaalista rakennetta yksittäisestä viittomasta aina kielten yhteiseen visuaaliseen rakenteeseen asti. Kun oma puhuttu kieli ei tue kielen oppimista, joskus se jopa haittaa sitä, voi opiskelija päästä lähemmäs kielen ydintä ja ymmärtää myös oman maansa viittomakielen rakennetta ja ilmaisuja entistä enemmän.

Vaihto-opiskelijoiden opintosuunnitelmaan syksyllä 2022 on valittu 30 opintopisteen kokonaisuus, josta 20 opintopistettä on viittomakieltä. Opiskeltavat viittomakielen opintojaksot ovat

  • Johdatus viittomakieleen (5 op)
  • Aktiivinen viittomakielen oppija (5 op)
  • Osallistuva viittomakielen käyttäjä (5 op)
  • Viittomakieli eri toimintaympäristöissä (5 op).

Kaksi valituista opintojaksoista on tarjonnassa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille ja kaksi toisen vuosikurssin opiskelijoille. Vaihto-opiskelijat osallistuvat opintojaksoille sekä niiden kontaktitunneille ja suorittavat niihin kuuluvat itsenäiset tehtävät. Opetus tapahtuu suomalaisella viittomakielellä, kansainvälisellä viittomisella, suomella ja englannilla. Opetuskielestä pyritään tekemään mahdollisimman ongelmatonta. Opiskelijoille teroitetaan alusta asti kielen ja oikeakielisyyden olevan toisella sijalla. Toimiva kommunikaatio, asioiden ja viestien välittyminen sekä yhteistyö ovat kielioppia tärkeämpiä.

Tämän syksyn aloittavassa ryhmässä suurin osa opiskelijoista käyttää suomea. Jotkut osaavat ranskaa, espanjan taitajiakin on kaksi ja myös venäjän kielitaitoa on tarjolla. Viitotuista kielistä espanjan ja ranskan viittomakielet ovat edustettuina. Kaikkien yhteinen tavoite on oppia suomalaista viittomakieltä. Opiskelijat pääsevät siis kielikylpymäiseen tilanteeseen. Jokainen oppii, niin vaihto-opiskelijat kuin suomalaisetkin opiskelijat. Kaikilla on oppimista vähintään yhden kielen suhteen.

Omasta lehtorin näkökulmasta kunnioitan sitä kielivarantoa, joka ensimmäisen vuosikurssin ryhmässä on. Toivon sydämeni pohjasta, että tätä kielten kirjoa voidaan hyödyntää opinnoissa. Toivon myös, että opiskelijat itse ryhmätöitä tehdessään ja vapaa-ajallaankin käyttävät hyödykseen tilaisuuden monikieliseen vuorovaikutukseen. Kansainvälisyys on opiskelijoille mahdollisuus, josta vähitellen tulee heille tavallista arkea. Toivon, että he iloitsevat mahdollisuudesta päästä oppimaan eri kieliä ja kulttuureja, nauttimaan

toisiltaan saamastaan mahdollisuudesta, oppimaan mutkatonta rohkeaa kohtaamista ja toistensa arvostamista huolimatta siitä, mitä kieltä he puhuvat tai mitä kieltä he milloinkin käyttävät.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta painamalla tästä.

  • Kirjoittaja: Hanna Putkonen-Kankaanpää, lehtori, tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 20.9.2022