Koulutus Humakissa

Piirretty puunoksa, jonka päällä on neljä lintua: yksi iso ja kolme pientä.

Humakissa on yli 2200 opiskelijaa, jotka opiskelevat päiväopintoina kampuksillamme, monimuoto-opintoina tai suorittavat tutkintonsa kokonaan verkko-opintoina. Lisäksi meillä on tuhansia avoimen AMK:n opiskelijoita, jotka joko opiskelevat polkuopintoja tutkintoon johtavaan koulutukseen tai täydentävät ammattitaitoaan avoimen ammattikorkeakoulun yksittäisillä kursseilla tai opintokokonaisuuksilla.

Humakissa voit opiskella AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa:

 • Yhteisöjen kehittämisen vahvuusalalla (yhteisöpedagogikoulutus) voit opiskella nuorisotyön, järjestötyön, työyhteisöjen kehittämisen ja seikkailukasvatuksen ammattilaiseksi.
 • Kulttuurituotannon vahvuusalalla (kulttuurituottajakoulutus) opiskelet kulttuurituotannon ja projektihallinnon ammattilaiseksi sekä saat eväät toimia luovan talouden yrittäjänä.
 • Tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden vahvuusalalla (tulkkikoulutus) kouluttaudut viittomakielen tulkiksi tai puhetta korvaavan kommunikaation asiantuntijaksi ja kommunikaatio-ohjaajaksi.

Selvityksemme mukaan Humakista valmistuneet ovat tyytyväisiä saamaansa tutkintoon. Humak kouluttaa työllistäviin, yhteisöllisiin ja ihmisläheisiin ammatteihin. Yhdessä tekeminen ja onnistuminen, tasa-vertaisuus, toisten kunnioittaminen ja inhimillisen elämän ja yhteisöllisyyden puolustaminen ovat Humakin arvoja, jotka heijastuvat kaikkeen toimintaamme.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännöllistä ja lähellä työelämää. Opintojen aikana on runsaasti mahdollisuuksia opinnollistaa työelämäkumppaneiden antamia tehtäviä osaksi tutkintoaan. Ylempään AMK -tutkintoon hakevilla tulee olla alalta vähintään kahden vuoden työkokemus korkeakoulutkinnon suorittamisen jälkeen. Valituilla opiskelijoilla on usein omaa organisaatiotaan kehittävä isompi kehittämisprojekti, jota he edistävät koulutuksensa aikana.

Päivä-, monimuoto- vai verkko-opinnot?

Verkkototeutuksessa opiskelu tapahtuu digitaalisissa oppimisympäristöissä, tehdessä ryhmätöitä ja projekteja sekä harjoittelujaksoja. Osa opinnoista on ajoitettua, muutoin opiskelu on itse aikataulutettava. Verkkototeutuksessa opiskelu on päätoimista opiskelua, mutta se mahdollistaa joustavan työn ja opiskelun yhteensovittamisen. Yhteensovittamisessa on huomioitava opintoihin liittyvät harjoittelujaksot, ellei niitä ole mahdollista hyväksilukea tai tehdä omassa työpaikassa.

Monimuotototeutus sisältää aikataulutettua lähiopetusta omalla kampuksella keskimäärin 1-2 päivänä viikossa. Opiskelussa korostuu opiskelijan itse aikatauluttama itsenäinen opiskelu sekä verkko-opiskelu. Opiskeluun kuuluu ryhmä- ja projektitöitä sekä harjoittelujaksoja. Harjoittelujaksot edellyttävät pääsääntöisesti läsnäoloa työpaikalla sovittujen työaikojen puitteissa. Opiskelu on päätoimista ja siihen sisältyy myös pakollista läsnäoloa, mutta työn ja opiskelun yhteensovittaminen on helpompaa kuin päiväopinnoissa.

Päivätoteutukset sisältävät aikataulutettua lähiopetusta omalla kampuksella. Lisäksi opetukseen kuuluu ryhmätehtäviä ja -projektitöitä, harjoittelujaksoja, verkko- opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Ryhmätyöskentely tapahtuu sekä kasvokkain että verkossa. Lähi- opetuksen määrä vähenee opintojen edetessä.

Koulutustarjonta ja hakeminen: www.opintopolku.fi

Humakin Hakijapalvelut:

Puhelinpalvelut:

 • avoinna arkisin: 13.00-15.00.
 • varaamme oikeuden muutoksiin palveluajoissa
 • huomioithan, että emme käytä puhelimen vastaajapalvelua

Sähköposti: hakijapalvelut@humak.fi, admissions@humak.fi
Puhelin: +358 29 451 9300
Postiosoite: Humak hakijapalvelut, Ilkantie 4, 00400 Helsinki;
Käyntiosoite: Ilkantie 4, 00400 Helsinki (C-siipi, C2.35)
Chat: Yhteishakuaikoina tavoitat meidät myös verkkosivuiltamme löytyvästä chatista virka-aikana.

Kutsu tutor oppilaitosvierailulle

Humakissa uudistetaan oppilaitosvierailujen esittelykäytäntöjä keväällä 2023. Humakin tulevasta opiskelijalähettilästoiminnasta tiedotetaan tarkemmin toiminnan alkaessa.

Avoin AMK -opintojen palvelut

Humak tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja ammattitaidon kehittämiseen avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tarjolla on AMK-koulutukseen johtavia polkuopintoja, yksittäisiä opintojaksoja sekä monipuolisia oppimiskokonaisuuksia. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoimia kaikille riippumatta iästä tai koulutustaustasta.

Yhteystiedot

Sähköposti: avoinamk(at)humak.fi
Ilmoittautuminen: Avoimen amk:n verkkokauppa

Kansainvälisyys opinnoissa: opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Humak kannustaa opiskelijoitaan kansainväliseen liikkuvuuteen. Humakilla on laaja yhteistyökorkeakoulujen verkosto Euroopassa ja maailmalla. Opetussuunnitelmaan sisältyvä “oppiminen kansainvälisessä oppimisympäristössä” voidaan suorittaa joko ulkomailla tai kotimaassa.

Vaihtoehtoisia tapoja hakeutua ulkomaille:

 • kansainvälinen vaihto
 • työharjoittelu ulkomailla
 • opinto- ja tutustumismatkat ulkomaille yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa
 • kansainvälisten tapahtumien järjestäminen
 • kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet

Esimerkkejä kansainvälisistä oppimisympäristöstä kotimaassa:

 • työskentely vaihto-opiskelijoiden kanssa tai kv-tutorointi
 • osallistuminen ulkomaisten vierailijoiden tarjoamaan opetukseen omassa tai muissa ammattikorkeakouluissa
 • työskentely monikulttuurisissa ryhmissä esimerkiksi ohjaajana
 • kansainvälisyysopintojen valitseminen