Koulutus Humakissa

Piirretty puunoksa, jonka päällä on neljä lintua: yksi iso ja kolme pientä.

Humakissa on 2000 opiskelijaa, jotka opiskelevat perinteisesti päiväopintoina kampuksillamme, monimuoto-opintoina työn ohessa tai suorittavat tutkintonsa kokonaan verkko-opintoina. Lisäksi meillä on tuhansia avoimen amk:n opiskelijoita, jotka joko opiskelevat polkuopintoja tutkintoon johtavaan koulutuksiin tai täydentävät ammattitaitoaan avoimen ammattikorkeakoulun yksittäisillä kursseilla tai opintokokonaisuuksissa.

Humakissa voit opiskella amk ja yamk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa:

 • Yhteisöjen kehittämisen vahvuusalalla (yhteisöpedagogikoulutus) voit opiskella nuorisotyön, järjestötyön, työyhteisöjen kehittämisen ja seikkailukasvatuksen ammattilaiseksi.
 • Kulttuurituotannon vahvuusalalla (kulttuurituottajakoulutus) opiskelet kulttuurituotannon ja projektihallinnon ammattilaiseksi sekä saat eväät toimia luovan talouden yrittäjänä.
 • Tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden vahvuusalalla (tulkkikoulutus) kouluttaudut viittomakielen tulkiksi tai puhetta korvaavan kommunikaation asiantuntijaksi ja kommunikaatio-ohjaajaksi.

Selvityksemme mukaan Humakista valmistuneet ovat tyytyväisiä saamaansa tutkintoon. Humak kouluttaa työllistäviin, yhteisöllisiin ja ihmisläheisiin ammatteihin. Humakin arvot yhdessä tekeminen ja onnistuminen, tasa-vertaisuus, toisten kunnioittaminen ja inhimillisen elämän ja yhteisöllisyyden puolustaminen ovat perusarvojamme ja ne heijastuvat kaikkeen toimintaamme.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännöllistä ja lähellä työelämää. Opintojen aikana on runsaasti mahdollista opinnollistaa työelämäkumppaneiden antamia tehtäviä osaksi tutkintoaan. Ylempään AMK-tutkintoon hakevilla tulee olla alalta vähintään kahden vuoden työkokemus (korkeakoulutkinnon suorittamisen jälkeen). Valituilla opiskelijoilla on usein omaa organisaatiotaan kehittävä isompi kehittämisprojekti, jota he edistävät koulutuksensa aikaana.

Humakin Hakijapalvelut / Humak Admissions office:

Puhelinpalvelut: puhelinpalvelumme on pääasiallisesti

 • puhelinpalvelu on avoinna arkisin/office hours: 9.00-11.00 ja 13.00-15.00.
 • varaamme oikeuden muutoksiin palveluajoissa
 • huomioithan, että emme käytä puhelimen vastaajapalvelua

Sähköposti/e-mail: hakijapalvelut@humak.fi, admissions@humak.fi
Puhelin./tel.: +358 29 451 9300
Maapostiosoite: Humak hakijapalvelut, Ilkantie 4, 00400 Helsinki;
Käyntiosoite: Ilkantie 4, 00400 Helsinki (C-siipi, C2.35)
Chat: Yhteishakuaikoina tavoitat meidät myös verkkosivuiltamme löytyvästä chatista virka-aikana.

Kutsu tutor oppilaitosvierailulle

Tutorimme esittelevät koulutuksiamme vierailemalla kouluissa joko digitaalisesti tai vierailemalla paikanpäällä. Mikäli haluat tilata tutorin kouluusi, täytä koulutusesittelylomake ja tutorimme ottaa sinuun yhteyttä.

Avoin AMK -opintojen palvelut

Humak tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja ammattitaidon kehittämiseen avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tarjolla on amk-koulutukseen johtavia polkuopintoja, yksittäisiä opintojaksoja sekä monipuolisia oppimiskokonaisuuksia. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoimia kaikille riippumatta iästä tai koulutustaustasta.

Yhteystiedot

Sähköposti: avoinamk(at)humak.fi
Ilmoittautuminen: Avoimen amk:n verkkokauppa

Päivä-, monimuoto- tai verkko-opinnot?

Päivätoteutus soveltuu niille, jotka haluavat opiskella päätoimisesti arkisin. Opintoihin hakeutuminen ei edellytä alan aiempia opintoja tai alan työkokemusta. Opiskelualaan tutustutaan perusteista lähtien. Opintoihin sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö.

Monimuoto-opiskeluna suoritettava AMK-tutkinto sopii niille, jotka ovat jo esim. työelämässä eivätkä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen. Opinnot rakentuvat erikseen ilmoitettavista lähiopetuspäivistä ja / tai -viikoista sekä itsenäisestä työskentelystä.

Verkko-opinnot sisältävät vuorovaikutteisia webinaareja, ryhmätyöskentelyä, itsenäisiä oppimistehtäviä ja autenttisissa ympäristöissä tehtäviä harjoitteluita. Opinnot suoritetaan verkossa Humakin digikampuksella lukuun ottamatta opintojen alun lähiopetuspäiviä pääkaupunkiseudulla, joten opiskelu on mahdollista paikasta riippumatta.

Koulutustarjonta ja hakeminen: www.opintopolku.fi

Kansainvälisyys opinnoissa: opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Humak kannustaa opiskelijoitaan kansainväliseen liikkuvuuteen. Humakilla on laaja korkeakouluverkosto Euroopassa ja maailmalla. Opetussuunnitelmaan sisältyvä “oppiminen kansainvälisessä oppimisympäristössä” voidaan suorittaa joko ulkomailla tai kotimaassa.

Vaihtoehtoisia tapoja hakeutua ulkomaille:

 • kansainvälinen vaihto
 • työharjoittelu ulkomailla
 • opinto- ja tutustumismatkat ulkomaille yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa
 • kansainvälisten tapahtumien järjestäminen
 • kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet

Esimerkkejä kansainvälisistä oppimisympäristöstä kotimaassa:

 • työskentely vaihto-opiskelijoiden kanssa tai kv-tutorointi
 • osallistuminen ulkomaisten vierailijoiden tarjoamaan opetukseen omassa tai muissa ammattikorkeakouluissa
 • työskentely monikulttuurisissa ryhmissä esimerkiksi ohjaajana
 • kansainvälisyysopintojen valitseminen